Nå vil Norge og Sápmi bli kvitt vold

Nå skal det lages en handlingsplan for hvordan forebygge vold i nære relasjoner nasjonalt. Det har blitt bestemt i dag.

Stortinget

HANDLINGSPLAN: Nå skal det lages en plan for hvordan forebygge vold i nære relasjoner nasjonalt. Det har regjeringen og Sametinget bestemt i dag.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Vold i nære relasjoner er fortsatt en stor utfordring i Norge. Undersøkelser viser at annenhver samiske kvinne opplevelser vold i løpet av sitt liv.

NRK har det siste året fortalt gjennom reporasjer om flere samiske jenter som har opplevd vold.

Les også: – Voldtatt i min egen seng med babyen ved siden av meg

Også Likestillings- og diskrimineringsombudet Hanne Inger Bjurstrøm har tidligere sagt at myndighetene har sviktet samiske kvinner. Hun mener at Norge må gjøre noe med vold i nære relasjoner, med særlige tiltak rettet mot vold i samiske miljøer.

Justisdepartementet sier at denne volden er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.

Ber om hjelp fra andre

Forskning og overgrepssakene i Tysfjord har synliggjort vold og overgrep også i samiske miljøer.

Den nye handlingsplanen vil ha en egen del om vold og overgrep i samiske samfunn.

– For å utvikle god politikk på dette området er vi er helt avhengige av innspill fra frivillige organisasjoner som kjenner til problemene, sier Kallmyr.

Jøran Kallmyr

JUSTISMINISTER: Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Arbeidet skal ledes av Justis- og beredskapsdepartementet.

Ønsker konkrete tiltak

Sametinget har i samarbeid med regjeringen jobbet fram planen.

– Jeg forventer at det kommer konkrete forslag til tiltak med midler til oppfølgning, som forskningsprosjekter, sier Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Mikkel Eskil Mikkelsen

SAMETINGSRÅD: Mikkel Eskil Mikkelsen.

Foto: Tor Egil Rasmussen / NRK

Mikkelsen sier at dette er en stor dag for Sápmi.

– Nå skal vi virkelig forebygge vold i det samiske samfunnet, sier han.