Hopp til innhold

Her foreslår regjeringen at du nå kan møte samiske og kvenske skilt

Regjeringen foreslår samiske og kvenske navn på Kongeriket Norge. Det kan bety samiske eller kvenske skilt på alle grenseoverganger.

Norge-skilt - riksgrensen ved Saltfjellet i Nordland

INGEN PÅ SAMISK: Norge-skiltet ved riksgrensen i Saltdal i Nordland. Ingen samiske skilt her.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK Sápmi

Flere ble nok forundret da denne beskjeden kom. For Norge har ikke offisielle samiske navn, men kun navn som brukes i det daglige.

Dersom forslaget blir godkjent, kan du nå altså møte navnene Norga / Norgga Gonagasriika (nordsamisk), Nöörje / Nöörjen Gånkarïjhke (sørsamisk) og Vuodna / Vuona Gånågisrijkka (lulesamisk) på grenseovergangene.

Fra før er de samiske språkene likeverdige språk. Hvilket samisk navn som blir brukt, kommer an på hvilket samisk område du befinner deg i.

Det var kommunal- og moderniseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) som overrakte beskjeden under den samiske språkuken som foregår over hele landet.

– Det er en stadfesting og synliggjøring av Norge som en mangfoldig og flerspråklig stat og det er også en bekreftelse på sakens anerkjennelse av samenes og kvenenes tilhørighet i landet, sier Helleland til NRK.

Forslaget er nå sendt til høring og alle innspillene må være inne innen 22. januar.

 • Dette sa Helleland i Nyhetsmorgen om det nye offisielle navnet:
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Ikke tidligere formelt godkjent

Forslaget kan føre til at du nå kan se Kongerikets navn på flere språk når du krysser grenseovergangen inn til Norge.

Dette jubler også sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) for.

– Jeg var litt overrasket da jeg skjønte at det samiske navnet ikke har blitt formelt godkjent. Det var veldig rart. Men i sammenheng med denne saken har vi kun opplevd regjeringen som positivt, sier Keskitalo.

Aili Keskitalo
Foto: Torgeir Varsi / NRK

Grunnen til at man ikke kan ha samiske grenseskilt er på grunn av stedsnavnsregisteret. Fra før finner man kun navnene «Norge», «Noreg» og «Norway».

– Gleder meg

Sametinget har siden november 2017 jobbet med å få godkjent de samiske navnene. Dette etter at de ble påmint på at de samiske og kvenske navnene ikke var offisielt godkjent.

Kommer ikke dette litt for sent siden vi er i 2020?

– Hvis vi skal se på det slik, så klarer vi aldri å ha en grunn til å feire for alle de små stegene vi tar fremover. Jeg synes det er veldig positivt at saken nå ordnes og jeg gleder meg til å se samiske skilt på grenseovergangene, sier Keskitalo.

I pressemeldingen heter det at en innføring av offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge vil bekrefte og synliggjøre Norge som en mangfoldig og flerspråklig stat.

– Det er også en bekreftelse på sakens anerkjennelse av samene og kvenenes tilhørighet i landet.

Korte nyheter

 • – Mearkkaša munnje hui olu

  Oslo sámesearvi leamaš maid mielde ráđđemin Oslo sámi báikenama birra. Piera Heaika Muotka mielas lea buorre ahte fargga šaddá sámi báikenamma Osloi.

  – Dat čájeha ahte Oslo suohkanis lea hui govda ovttaoaivilvuohta sámi áššiid ektui, ja dat han lea hui positiivvalaš.

  Son muitala ahte go Norgga oaivegávpogis lea sámi namma de das lea stuorra signálaeffeakta.

  – Nu ahte dat mearkkaša munnje hui olu ja mun dovddan iežan kánske veahá eanet bures boahtin deike.

  Piera Heaika Muotka
  Foto: Terje Haugnes / NRK
 • – Dette betyr mye for meg

  Oslo sameforening har vært med å rådgive om det samiske navnet i Oslo. Piera Heaika Muotka synes det er positivt at Oslo snart får et samisk stedsnavn,

  – Dette viser at det er en bred enighet om samiske saker i Oslo kommune, noe som er svært positivt.

  Han forteller at et samisk navn på den norske hovedstaden har en stor signaleffekt.

  – Så det betyr veldig mye for meg og jeg føler meg kanskje enda litt mer velkommen hit.

  Piera Heaika Muotka
  Foto: Terje Haugnes / NRK
 • Oslo – Oslove: – Stort fremskritt for synliggjøring av samisk kultur

  Nestleder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, Øyvind Håbrekke er også tydelig på at Kristelig Folkeparti helhjertet støtter at Oslo får samisk navn.

  Han var da også med på møtet onsdag, der et enstemmig utvalg stemte for at det offisielle samiske navnet på Oslo by blir Oslove.

  – Jeg tenker det er et stort fremskritt for synliggjøring av samisk kultur i Norge at hovedstaden nå får samiske navn, sier Håbrekke på e-post til NRK.

  Også Venstres Ismail Ali Hussain gleder seg over dette vedtaket.

  – Vi i Venstre er veldig glad for at Oslo får et eget samisk stedsnavn, og stemte for den innstillingen som lå til behandling i utvalget, uttaler han i en skriftlig kommentar til NRK.

  og legger til:

  – Som en bystyrerepresentant med minoritetsbakgrunn er jeg ekstra glad for et slikt vedtak. Hurra for det flerkulturelle Oslove.

  Kultur- og utdanningsutvalg i Oslo bystyre
  Foto: Terje Haugnes / NRK