Vegvesenet står klare til å skilte «Norge» på samisk

Riksgrensen i Nord-Norge blir ikke skiltet på samisk fordi nasjonen Norge mangler offisielle samiske navn.

Norge-skilt - riksgrensen ved Saltfjellet i Nordland

INGEN PÅ SAMISK: Norge-skiltet ved riksgrensen i Saltdal i Nordland. Ingen samiske skilt her.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK Sápmi

– Hæ? Har vi ikke offisielle samiske navn på nasjonen Norge? Det kan da ikke stemme, sier en forundret sametingspresident Aili Keskitalo når NRK ringer for å intervjue henne til denne saken.

Vegvesenets håndbok sier at riksgrenseskiltene skal ha to navneformer – bokmål og nynorsk eller bokmål og samisk. Men det finnes ikke et eneste riksgrenseskilt på samisk.

Årsaken er at nasjonen Norge mangler offisielle godkjente navn på alle samiske språk, til tross for at navnene finnes i daglig bruk.

– Mange gang tar man ting som en selvfølge, sier sametingspresidenten.

I stedsnavnsregisteret finner man bare «Norge», «Noreg» og «Norway».

Keskitalo i Sametinget

OVERRASKET PRESIDENT: Sametingspresident Aili Keskitalo mener at samiske navn og skilt bør på plass.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Bør skiltes

Sametingspresidenten mener at Norge helt åpenbart må få på plass godkjente samiske navn. For navnene er i bruk både av den samiske befolkningen, media og staten selv.

Også samiske skilt på riksgrensen bør på plass, mener hun.

– Det er en selvfølge. Bare et norsk navn på skiltene påminner oss om at riksgrensen er noe fremmed som skiller oss som et folk, sier Aili Keskitalo.

Samiske skilt betyr svært mye for henne personlig.

– Jeg blir glad og oppløftet når jeg ser samiske skilt. Da føler jeg meg ekstra hjemme og velkommen.

Klare til å skilte

Statens vegvesen er klare til å sette opp samiske skilt langs riksgrensen i Nord-Norge.

– Problemet er at det enda ikke er fastsatt noen samiske navn for Norge, sier rådgiver Stein Jaatun.

Jaatun understreker at Vegvesenet er pålagt til å skilte riksgrensen på samisk dersom det vedtas samiske navn.

– Vi følger stedsnavnsloven. Og da er vi gitt det ansvaret å sørge for å benytte samiske navn der de er godkjente, forklarer Jaatun.

Formålet med stedsnavnsloven er blant annet å ta vare på stedsnavn som språklige kulturminner.

Jobber med saken

I november 2017 startet Sametinget jobben med å få godkjent de samiske navnene, og sendte saken over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

– Siden da har det vært stille, forteller Ardis Ronte Eriksen som er Sametingets ekspert på stedsnavn.

KMD opplyser til NRK at de har mottatt henvendelsen fra Sametinget, og at den er til behandling i departementene. De har ikke flere kommentarer til saken nå.

Korte nyheter

 • Marja Mortensson fikk hederspris

  Marja Mortensson mottok torsdag kveld hedersprisen «Årets folkemusiker 2021» på Folkelarmprisen. – Årets folkemusiker er en meget særegen stemme i nordisk folkemusikk og har vist seg som en av landets mest spennende unge artister uavhengig av sjangerm sa juryen. – Tusen hjertelig takk! Giitu! Det er utrolig stort å få denne prisen, sa Marja Mortensson da hun mottok prisen og la til: – Og jeg håper jo virkelig vi skal jobbe mange år fremover, for det finnes så mye å løfte frem, så tusen hjertelig takk! Joiken den lever alltid og på mange forskjellige vis, sier hun.

  Marja Mortensson
  Foto: (c) knut utler / (c) knut utler
 • Njeallje millijovnna filbmii

  «Vi lover et Helvete» dálkkádatdrámái lea dál juolluduvvon njeallje millijovnna ruvnno. Lea Norgga Filbmainstituhtta gii addá dan ruđa. Ráiddu duogábealde lea Fenomen tv film og scene AS ja Rein Film. Rebecca Wirkola Kjellmann lea bagadalli filmmas. Filbma lea ráhkisvuođamuitalus mii dáhpáhuvvá Finnmárkkus. Leaba dákkár gii ii jáhke dálkkádatrievdamiidda ja dakkár gii jáhkka geat ráhkásnuvvába. Historjá lea čállon sámi birrasii, ja čállet ge preassadieđáhusas ahte dán filmmas beasat oaidnit sámi geahčestagain movt sámi árbevierut leat.

  Rebecca Wirkola Kjellmann.
  Foto: Rolf Øhman / Aftenposten
 • Maŋidit vuohon duodjemárkaniid

  Guovdageainnus lávejit lágiduvvot stuora duodjemárkanat jahkásaččat ovdal juovllaid. Dál dieđihit lágideaddjit ahte koronadávdda leavvama dihte de maŋidit márkaniid njukčamánnui, nu čállet lágideaddjit sin Facebook-siiddus.

  Duodjimarked i Kautokeino
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK