Her taler prinsessen på samisk – i motsetning til sametingspresidenten

Uten særlige samiskkunnskaper sendte Märtha Louise sine TV-hilsninger – samisk. – Med samme hjelp og teknologi så kunne sametingspresidenten ha gjort det samme, sier NRK-kommentator.

Prinsesse Märtha Louise

HISTORISK TV-ØYEBLIKK: Den 20. august 2001 gikk Ođđasat på lufta for aller første gang på NRK1. Denne rundt 20-sekunders lange åpningshilsningen på samisk fra prinsesse Märtha Louise var aller første innslag.

For 16 år siden brakte prinsesse Märtha Louise sine hilsninger til samiske TV-seere nettopp på samisk, til tross for å ikke være i nærheten av å inneha samiskkunnskaper på sametingspresidentens nivå.

Sametingspresident Vibeke Larsen har som kjent fått pepper for å ikke holde sin nyttårstale på samisk.

Riktig nok varte prinsessens hilsninger i kun rundt 20 sekunder.

Sametingspresidentens tale på norsk, hadde derimot en varighet på rundt åtte minutter – altså over 16 ganger lenger enn Märtha Louises.

– Likevel noe sametingspresidenten bør notere seg, sier NRKs kommentator Magne Ove Varsi.

Sametingets president taler til folket fra Sametinget.

OGSÅ HISTORISK: For første gang siden Sametingets åpning i 1989, ble sametingspresidentens nyttårstale ikke avholdt på et av de samiske språkene. Dette har nåværende sametingspresident Vibeke Larsen (Ap) fått noe kritikk for i etterkant. Hennes tale var rundt åtte minutter lang.

– Språkløs

Vibeke Larsen har selv ikke lagt skjul på at hun ikke har fått lære samisk fra barnsben av.

– I likhet med to tredjedeler av samene, er jeg språkløs. Fornorskningen tok vårt språk og jeg har ikke greid å ta det tilbake igjen, sa sametingspresidenten i nyttårstalen.

NRKs kommentator, som selv er førstespråklig samisktalende, sier han har full forståelse overfor Larsen og andre samer som synes det er leit å ikke ha fått lære samisk.

– Men sametingspresidenten har til enhver tid et profesjonelt og lett tilgjengelig samiskspråklig hjelpeapparat rundt seg på Sametinget, sier Magne Ove Varsi.

Han viser blant annet til Sametingets språkavdeling, som er en av de institusjonene i Norge som besitter høyest kompetanse i samisk språk.

Magne Ove Varsi på Dagsrevyen den 2. januar 2017

DERFOR BLE DET DEBATT AV NYTTÅRSTALEN: NRKs kommentator Magne Ove Varsi forklarer overfor Dagsrevyens seere.

– Kan prinsessen – kan presidenten

Vibeke Larsen

MÅ HA TOLKEHJELP: Sametingspresident Vibeke Larsen har selv forklart at hun omgir seg til dels i samiskspråklige miljøer. Hun har barn som er samiskspråklige. I tillegg leser hun samiske aviser og nettartikler med jevne mellomrom, og har tatt samiskkurs. I sametingssalen må hun likevel ofte ty til tolketjenesten for å være sikker på å forstå innholdet når plenumsspråket er samisk.

Foto: Berit Nystad / NRK

– Man må ta i betraktning at Märtha Louise ikke hadde moderate samiskspråklige forutsetninger i forkant av sin hilsen. Sametingspresidenten derimot, har jo erkjent å inneha samiskkunnskaper på et visst nivå, sier Magne Ove Varsi.

Da Märtha Louise fremførte sin hilsen på samisk, hadde hun i forkant fått grundig tekst-, uttalelses- og øvingshjelp fra NRK Sápmi.

– Og kan Märtha Louise holde en 20-sekunders tale på samisk, da burde sametingspresidenten med sine moderate samiskkunnskaper og sitt hjelpeapparat kunne gjøre det samme i åtte minutter, mener NRKs kommentator.

Sametinget

BESITTER SAMISKKOMPETANSE: NRK har vært i kontakt med kilder i sametingssystemet som bekrefter at Vibeke Larsen kunne ha fått hjelp fra Sametinget til å gjennomføre sin nyttårstale på samisk. – Da hadde jeg måtte øve mer. Jeg hadde også trengt mer språkhjelp, men det hadde jeg ikke, sier sametingspresidenten til NRK.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tidsknapphet

– Jeg overtok jo ikke akkurat presidentstolen nettopp for å holde nyttårstalen. Det gikk faktisk ikke opp for meg før seks dager før fristen for å sende inn talen. Det var for dårlig tid, sier Vibeke Larsen.

– Jeg vurderte faktisk å fremføre et åpningsavsnitt og et avslutningsavsnitt på samisk. Men jeg følte meg ikke trygg nok til det. Ei heller hadde jeg bistand til å bli trygg nok, siersametingspresidenten.

Om i underkant av en måned går det samiske 100-årsjubileet «Tråante 2017» av stabelen i Trondheim.

– Jeg har en målsetting om å kunne si noe på samisk da – å holde deler av min tale på samisk der. Til da har jeg bedre tid enn jeg hadde overfor nyttårstalen, sier Larsen.

Vibeke Larsen

DEBATT OM NYTTÅRSTALEN: Vibeke Larsen måtte svare for seg om sin nyttårstale i NRKs debattprogram «Dagsnytt 18» nylig.