Hopp til innhold

– Nå får vi kanskje ta tilbake en tapt identitet

Glade kulturentusiaster uttrykker glede over at Sametinget vil møte dem for å finne en løsning på utfordringene.

Pitesamiske bygninger ved Nordland nasjonalparksenter

Den pitesamiske kulturen er skjør. Det har også Sametinget sett. Disse pitesamiske bygningene er tilknyttet Nordland nasjonalparksenter.

Foto: Sander Andersen / NRK

​​​​​​I nærmere en hel generasjon har de jobbet med å registrere og restaurere bygninger, og tatt vare på kulturminner og kulturgjenstander. Alt dette uten noen form for lokaliteter.

Les mer om det her: Vil ha museet inn i ordnede forhold

Prisverdig arbeid

Sametinget har merket seg arbeidet til de to ildsjelene i stiftelsen Pitesamisk museum.

Sametingsråd Henrik Olsen setter pris på det arbeidet som er gjort, og som fortsatt gjøres.

– Det er veldig prisverdig det arbeidet som gjøres i det pitesamiske området, og de ildsjelene som har stått i spissen i lang tid for å ta vare på det som finnes av eldre og synlig kulturarv.

Fortjener eget museum

Museumsansvaret for det pitesamiske området i dag har det lulesamiske senteret Árran, men sametingsråden mener at det pitesamiske miljøet fortjener et eget museum.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen mener pitesamene trenger et løft.

Foto: Dan Robert Larsen

– Fremover fortjener det pitesamiske miljøet et museum. Et museum er ofte en grunninstitusjon for å ta vare på og revitalisere kulturen sin. Sametinget, sammen med Árran, som har det faglige ansvaret for det pitesamiske miljøet, må sette seg ned og diskutere hvordan dette skal se ut i framtida.

Vil møte pitesamene

Initiativ til et møte som tar opp både det museale, det språklige og andre utfordringer som det pitesamiske miljøet har håper sametingsråden å få gjennomført snarlig.

– Árran, som har ansvaret for det pitesamiske i dag, kan være en modell for framtida Men det må ikke utelukke at man ikke skal kunne opprette egne enheter under den konsoliderte enhet som Árran har ansvar for i dag.

– Den pitesamiske kulturen har ikke vært den som har blitt mest tilgodesett. Og når det er ildsjeler som er villig til å ta tak her, er det viktig fra Sametingets side at vi bakker det opp.

Les: Redd for at kulturarven havner på feil sted

Få tilbake en tapt identitet

Dette varmer en kulturentusiast i Pitesamisk museum. En glad Ingrid Lien ser nå fram til å fortelle Sametinget om den jobben de gjør.

– Jeg blir glad, og det er veldig positive tilbakemeldinger å få. Vi har jobbet i så mange år, og jobbet på tross av omstendighetene rundt den pitesamiske satsingen.

– Jeg ser fram til et møte med Sametinget der vi får legge fram våre problemer og utfordringer, og ikke minst de store muligheter vi har til å ta tilbake en tapt identitet.

Ingrid Lien

Ingrid Lien er glad for at de blir hørt, og at den kulturen de kjemper for kan få en ny hverdag.

Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Munner ut i en institusjon

Lien ser for seg at dette kan munne ut i driftsmidler som kan være til hjelp for å å få etablert en institusjon for hele det pitesamiske området og den pitesamiske satsingen.

– Gjennom en institusjonsbygging kan vi få ta vare på all den kultur det bare er rester av, men som er fullt mulig å bygge opp igjen, og få både synliggjort og integrert i den pitesamiske identiteten.

Korte nyheter

 • Venezia-biennales Riddu Riđđui

  Dáiddároappážat Gáddjá ja Biret Haarla leigga oassin sámi čájáhusbáikki prográmmas Venezia-biennales. Fargga boahtiba Riddu Riđđui áibbas ođđa dánsunčájálmasain, «Starting from staring». Čájálmasa vuolggasadji eamiálbmoga ja eanetlohkoálbmoga gaskasaš deaivvadeapmi. Riddu Riđđu lágiduvvo Gáivuonas suoidnemánu 13 .- 17. beivviid.

  Biret Haarla og Gáddjá Haarla er valgt ut til Årets unge kunstner 2021 for Riddu Riđđu.
  Foto: Pressefoto
 • Sámedikkeráde Hámsunbiejvijt rahpá

  Bájkálasj fámo dal dán jagásj Hámsunbiejvijt galggá rahpat.

  – Sámedikkeráde Mikkel Eskil Mikkelsen la dan bargguj vájnnodum. Sån la juo tjårggim boahtá, subtsas mihás festivállaoajvve Anita Overelv.

  Overelv nammat dan aktijvuodan Mikkelsen la daj vuostasj rabás vinjok ulmutjij gaskan guhti Sámediggáj válljiduváj, ja aktan Runar Myrnes Baltojn válljiduváj jagásj LHBT GayGallán 2018.

  – Sierraláhkáj ávvudahtte la gå Mikkelsen tjårggi boahtá Hámsunbiejvijt rabátjit dán jage. Ij la dåssju 40 jage dallutjis gå dát festiválla álgadij, valla vinjok kultuvrrajahke l má dán jage, ja dajna de lip vinjok girjálasjvuohtaj dán jagásj Hámsunbiejvijn tjalmostam, hæjttá Anita Overelv.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Ambulánsagirdit gearggusvuođas

  Áibmoambulánsabálvalus dieđiha ahte girditeknihkkarat lea sajis girdišiljuin ja ahte ambulánsabálvalus lea gearggusvuođas miehtá beaivve. Girditeknihkkáriid konflikta sáhttá ain čuohcat girdimiidda go fertejit dárkkistit girdiid mat eai leat dárkkistuvvon bargoheaitaga áigge

  Ambulansefly på Bodø lufthavn. Lufttransport sitt fly.
  Foto: Barbro Andersen / NRK