– Nå får vi kanskje ta tilbake en tapt identitet

Glade kulturentusiaster uttrykker glede over at Sametinget vil møte dem for å finne en løsning på utfordringene.

Pitesamiske bygninger ved Nordland nasjonalparksenter

Den pitesamiske kulturen er skjør. Det har også Sametinget sett. Disse pitesamiske bygningene er tilknyttet Nordland nasjonalparksenter.

Foto: Sander Andersen / NRK

​​​​​​I nærmere en hel generasjon har de jobbet med å registrere og restaurere bygninger, og tatt vare på kulturminner og kulturgjenstander. Alt dette uten noen form for lokaliteter.

Les mer om det her: Vil ha museet inn i ordnede forhold

Prisverdig arbeid

Sametinget har merket seg arbeidet til de to ildsjelene i stiftelsen Pitesamisk museum.

Sametingsråd Henrik Olsen setter pris på det arbeidet som er gjort, og som fortsatt gjøres.

– Det er veldig prisverdig det arbeidet som gjøres i det pitesamiske området, og de ildsjelene som har stått i spissen i lang tid for å ta vare på det som finnes av eldre og synlig kulturarv.

Fortjener eget museum

Museumsansvaret for det pitesamiske området i dag har det lulesamiske senteret Árran, men sametingsråden mener at det pitesamiske miljøet fortjener et eget museum.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen mener pitesamene trenger et løft.

Foto: Dan Robert Larsen

– Fremover fortjener det pitesamiske miljøet et museum. Et museum er ofte en grunninstitusjon for å ta vare på og revitalisere kulturen sin. Sametinget, sammen med Árran, som har det faglige ansvaret for det pitesamiske miljøet, må sette seg ned og diskutere hvordan dette skal se ut i framtida.

Vil møte pitesamene

Initiativ til et møte som tar opp både det museale, det språklige og andre utfordringer som det pitesamiske miljøet har håper sametingsråden å få gjennomført snarlig.

– Árran, som har ansvaret for det pitesamiske i dag, kan være en modell for framtida Men det må ikke utelukke at man ikke skal kunne opprette egne enheter under den konsoliderte enhet som Árran har ansvar for i dag.

– Den pitesamiske kulturen har ikke vært den som har blitt mest tilgodesett. Og når det er ildsjeler som er villig til å ta tak her, er det viktig fra Sametingets side at vi bakker det opp.

Les: Redd for at kulturarven havner på feil sted

Få tilbake en tapt identitet

Dette varmer en kulturentusiast i Pitesamisk museum. En glad Ingrid Lien ser nå fram til å fortelle Sametinget om den jobben de gjør.

– Jeg blir glad, og det er veldig positive tilbakemeldinger å få. Vi har jobbet i så mange år, og jobbet på tross av omstendighetene rundt den pitesamiske satsingen.

– Jeg ser fram til et møte med Sametinget der vi får legge fram våre problemer og utfordringer, og ikke minst de store muligheter vi har til å ta tilbake en tapt identitet.

Ingrid Lien

Ingrid Lien er glad for at de blir hørt, og at den kulturen de kjemper for kan få en ny hverdag.

Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Munner ut i en institusjon

Lien ser for seg at dette kan munne ut i driftsmidler som kan være til hjelp for å å få etablert en institusjon for hele det pitesamiske området og den pitesamiske satsingen.

– Gjennom en institusjonsbygging kan vi få ta vare på all den kultur det bare er rester av, men som er fullt mulig å bygge opp igjen, og få både synliggjort og integrert i den pitesamiske identiteten.