Hopp til innhold

Ny veiviser: – Jeg håper flyskrekken min blir kurert

Hun er egentlig livredd for å fly, men skal nå i et helt år reise rundt på skoler i Norge for å fortelle om samer.

Mirja Cicilia Renander med sørsamisk kofte.

GLEDER SEG: Nye sørsamiske veiviser Mirja Cicilia gleder seg til å møte ungdommer rundt i Norge.

Foto: Samiske veivisere

Mirja Cicilia Renander (18) er én av fire som er valgt til å bli samisk veiviser for det kommende skoleåret.

Hun har satt seg et overordnet mål for året. Det er nemlig en ting som får pulsen hennes til å stige.

Tanken på å være 10.000 meter over bakken i et fly skremmer Mirja Cicilia.

Mirja Cicilia Renander med sørsamisk kofte.

POSITIV: Mirja tror det kommer til å gå bra å fly tiltross for flyskrekk.

Foto: Samiske veivisere

– Jeg håper flyskrekken min blir kurert, sier hun.

Det har gått bra hittil, og hun tror det vil gå bra fremover også.

Skal besøke skoler i hele Norge

Fredag kveld ble de fire nye samiske veiviserne offentliggjort på Márkomeannu sin alternative festivalhelg i Oslo.

Sammen med Mirja skal Vibeke Persen (21), Lemet Johanas Nystad (21) og Elle Rávdná Näkkäläjärvi (19) fly til skoler i hele Norge for å fortelle om samisk kultur.

De nye samiske veiviserne 2020

ANNONSERT: Endelig var de samiske veiviserne for 2020 og 2021 offentliggjort. Fra venstre: Elle Rávdná Näkkäläjärvi, Vibeke Persen, Lemet Johanas Nystad og Mirja Cicilia Renander.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Dette er en ordning Samisk høgskole har hatt siden 2004.

– Uvitenhet skaper fordommer, mener Mirja Cicilia.

Mirja Cicilia har nylig fullført videregående skole, og nå skal hun bruke ett år på å forelese om samer og samisk kultur for andre videregående elever.

– Jeg gleder meg til å møte ungdommer i Norge, snakke med dem og lære dem om min kultur, sier Mirja Cicilia.

Det er viktig for 18-åringen å få frem at det er samer rundt omkring i hele Norge, og at den samiske kulturen er bred og mangfoldig.

Blir kastet ut i det

Offelaččat 2019/2020

ANNERLEDES ÅR: På grunn av koronaviruset fikk Inga, Håkon, Aina og Maila Risten et litt annerledes veiviser år.

Foto: Pressebilde /

Veiviserne fra året før: Aina Nordfjell, Inga Solberg Åhren, Håkon Mudenia og Maila Risten Bongo Dikkanen må nå gi oppgaven videre.

– Vi skal gi dem noen tips før de blir kastet ut i det, sier fjorårets veiviser Håkon Mudenia.

For Mirja Cicilia og de andre skal allerede under lørdagens festivalprogram utføre sin første oppgave som veivisere.

De er kveldens konferansierer, der blant annet KEiiNO skal opptre.

Annerledes skoleår

Forrige skoleår ble annerledes på grunn av koronaviruset. De tidligere veiviserne har måttet holde foredragene digitalt.

Men en av de tidligere veiviserne er likevel takknemlig for året som har gått.

– Jeg har fått oppleve og lære mye, sier Bongo Dikkanen avslutningsvis.

Korte nyheter

 • Foreslår at alle samer får bli medlem i samebyer: – Ekstremt skuffet

  Loga sámegillii.

  Sametinget på svensk side har vedtatt å fremme et forslag for regjeringen om at alle samer skal få bli medlem i samebyer. Dersom forslaget godkjennes, så kan alle samer for første gang få fiske- og jaktrettigheter gjennom å være medlem i en sameby.

  Ordfører på Sametinget på svensk side, Håkan Jonsson i Jakt- och fiskesamerna er fornøyd med vedtaket, men opposisjonen i Sametinget stiller seg imot.

  – Jeg er ekstremt skuffet i dag. Jeg kan ikke se at dette er en sterk beslutning for styret å jobbe med. Det er et svakt flertall i plenum som har vedtatt forslaget.

  Det sier Marita Stinnerbom i partiet Guovssonásti. Hun kritiserer også prosedyrene som er gjort.

  – Regjeringens direktiv er at flertallet av samebyene skal være enstemmige i vedtaket, og det er de ikke, sier hun.

  Styrets forslag vant fram med to stemmer. Det melder SVT Sápmi. Se hele saken her.

  Foreslår at samebyer åpnes for alle
  Foto: Stefan Karlsson / SVT
 • Árvalit buot sámiid beassat miellahttun čearuide: – Lean behtohallan

  Les på norsk.

  Ruoŧabeale Sámediggi lea mearridan árvalit ahte buot sámit galget beassat miellahttun čearuide. Árvalus galgá geigejuvvot ráđđehussii. Jus dát dohkkehuvvo, de vuosttas geardde oččošedje buot sápmelaččat čearu bokte vuoigatvuođaid bivdui ja guolásteapmái.

  Ruoŧabeale Sámedikki ságadoalli, Bivdo- ja guolástansámiid Håkan Jonsson lea duđavaš dainna, muhto Sámedikki unnitlohku vuostálastá evttohusa.

  – Lean behtohallan. In oainne evttohusa mainna stivra dál galgá bargat ovddasguvlui nanusin. Lea rašes unnitlohku mii lea dohkkehan evttohusa.

  Dan dadjá Guovssonásti Marita Stinnerbom. Son moaitá maid áššis bargovuogi.

  – Ráđđehusa gohččun dadjá ahte čearuid eanetlohku galgá doarjut evttohusa, ja nu ii leat dán áššis, dadjá Stinnerbom.

  Stivrra evttohus vuittii guvttiin jienain. Dan dieđiha SVT Sápmi. Geahča olles ášši dás.

  Foreslår at samebyer åpnes for alle
  Foto: Stefan Karlsson / SVT
 • Fant rein som var sultet i hjel: Erklærte ikke beitekrise

  Loga sámegillii.

  Cáskinjoga oarjjit siida, tilhørende Skuohtanjárga – reinbeitedistrikt 16, har klaget på vedtaket til reindriftas beredskapsutvalg til Statsforvalteren. Beredskapsutvalget erklærte ikke beitekrise i vinterbeiteområdet, selv om det ble funnet rein som hadde sultet i hjel.

  Det forteller Anders Nils K. Eira til avisa Ávvir. Utvalget erklærte ikke beitekrise, men bekreftet dårlige beiteforhold. Statsforvalteren bekrefter til Ávvir at to siidaer har klaget på beitekrise-vedtak.