Hopp til innhold

Vanja reiste rundt til norske skoler – bekymret over kunnskapsmangel

OSLO (NRK): Lærere får snart mulighet til å øke sine kunnskaper om samer. Et nytt tilbud skal sikre samisk innhold i lærerutdanningen.

Vanja Tørresdal

TETT PÅ SKOLENE: I et år reiste Vanja Tørresdal til ungdomsskoler og videregående skoler i Norge. Der møtte hun mye uvitenhet om samer.

Foto: Samiske veivisere / Samiske veivisere

– De spør om vi har toetasjes lavvo. Hvordan får vi det til å gå opp med soverom og vaskemaskin i lavvoen. Når de spør slik, hører man at elevene har lite kunnskap om samer, sier Vanja Tørresdal (22).

Hun var en av fire samiske veivisere i 2018 - 2019.

Lavvo og vaskemaskin var bare et av flere spørsmål veiviserne fikk om samer.

– Samisk og norsk er likestilte språk i Norge. Likevel er det noe som svikter i samfunnet, når elevene tror at alle samer joiker, har kofte, har rein og bor i lavvo, sier hun.

I lærebøkene står det fortsatt lite om samisk samfunnsliv og historie.

Ikke trygg på det samiske

Flesteparten av lærerne de møtte, kviet seg for å undervise om samiske forhold.

– I de aller fleste tilfellene kan de like lite som elevene, sier hun.

De etterlyste hjelpemidler som gjør det lettere å ta opp samiske temaer.

– Lærerne vil ha mer fagstoff, for å være bedre rustet til å undervise om samer. Mange sier de ikke kan nok om dette, sier Tørresdal.

I en doktoravhandling om hva barn lærer om samer blir det (ekstern lenke) slått fast at kunnskapsnivået om samisk kultur og historie er begredelig.

Elever og lærer i klassesituasjon på barneskole

UKJENT TEMA: Mange vet fortsatt lite om samene og samisk kultur. I flere offentlige utredninger påpekes også denne mangelen på kunnskap i det norske samfunnet.(Illustrasjonsfoto)

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kvalitetssikrer samisk innhold

I følge retningslinjer for lærerutdanningene, skal de norske lærerutdanningene ha samisk innhold og formidle kunnskap om det samiske urfolk.

Samisk høgskole vil gjøre fremtidige lærere bedre rustet til å undervise om samisk kultur og samfunnsliv.

Planen er å etablere et kompetansesenter som skal kvalitetssikre samisk innhold ved landets lærerutdanninger.

– Alle fremtidige lærere skal ha basiskunnskaper om samer, samisk historie og samfunnsliv, sier Anne Berit Bæhr.

Hun er ansvarlig for forprosjektet for etablering av kompetansesenteret.

Velger bort samiske temaer

Det tilbys lærerutdanninger ved 23 høgskoler og universiteter. Noen av dem som jobber der, har nylig deltatt i en spørreundersøkelse som Samisk høgskole har laget.

Anne Berit Bæhr

LEDER FORPROSJEKTET: Anne Berit Bæhr leder forprosjektet for etablering av samisk kompetansesenter for lærerutdanningene.

Foto: Privat

Et av spørsmålene var om lærerutdanningen hadde implementert samisk innhold og samiske emner i undervisningen.

Dette er et av svarene de fikk:

«Er nok dessverre ikke veldig interessert fordi det er så liten del av kulturen der jeg bor og arbeider.»

– Svarene tyder på at det er lite kjennskap til kravene i rammeplanen om samisk innhold i undervisningen, sier Bæhr

Og legger til:

– Noen tolker forskriftene for rammeplanen slik at samiske temaer kan velges bort. Andre igjen tror at samisk innhold gjelder først og fremst for samiske studenter, sier hun.

– Demokratisk problem

Rakel Rohde Næss er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og leder av UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorgang for grunnskolelærerutdanning.

Hun ønsker kompetansesenteret velkommen.

Rakel Rohde Næss

STERKERE FOKUS: Rakel Rohde Næss vil jobbe for at det skal bli sterkere fokus på å ha samisk innhold i de forskjellige fagene, slik kravet er i de nasjonale retningslinjene.

Foto: Privat

Det samiske innholdet har vært helt tydelig i retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen fra 2010, mener førstelektoren.

– Alle lærer i Norge skal kunne undervise om samisk kultur og samfunn. De skal bidra til forståelse for samenes status som urfolk, sier hun.

Lærere må ha gode kunnskaper om samiske forhold og samiske elevers rettigheter.

– Det er et demokratisk problem dersom det ikke blir bedre kunnskap om dette, sier hun.

Fjerner fordommer

Den tidligere veiviseren satser selv på en fremtid som lærer.

Vanja Tørresdal har store forventninger til senteret som Samisk høgskole vil etablere.

– Det blir mer myter og fordommer når folk ikke vet hva som er sant og usant. Med mer kunnskap kan det hende vi klarer å komme oss til det punktet, at samer og nordmenn er likestilt, sier 22-åringen fra Trøndelag.

Nye samiske veivisere utnevnt

Samiske veivisere 2018/2019 sammen med statssekretær for samiske spørsmål, Anne Karin Olli (H). Fra venstre: Eli Karianne Vesterheim Hætta, Elle Karen Inga Skum, Anne Karin Olli, Vanja Tørresdal og Maria Gunilla Påve Wilks.

Foto: Ida Johanne Warnes Kjeøy

Korte nyheter

 • Dagfinn Høybråten om sannhets- og forsoningskommisjonsarbeidet:– Det har vært en sterk opplevelse

  Dagfinn Høybråten som har ledet arbeidet i sannhets- og forsoningskommisjonen sa tidligre i dag til NRK, at sannhets- og forsoningskommisjonen har i utgangspunktet undersøkt konsekvensene av språk og kultur men at fornorksningspolitikken også omfatter jordsalg, rett til å eie jord og at politikken etter hvert grep inn i mange samfunnsområder og at de dermed har anlagt et bredt perspektiv.

  – Det har vært en sterk opplevelse, dels fordi jeg, som mange andre i Norge, ikke var klar over omfanget og intensiteten i dette. Også er det menneske skjebner, ikke minst det å høre hvordan barn ble tatt fra foreldre, barn opplevde en skolegang preget av restriksjoner, og at de opplevde forbud og tvang mot å bruke hjertespråket sitt, har gjort et dypt inntrykk på meg.

  – Mitt håp er at stortinget tar tak i dette og forholder seg til de anbefalingene vi kommer med. Vi har et budskap til hele samfunnet, vi trenger alle å ta dette innover oss og lytte til denne fortellingen om fornorskning, det sa Høybråten til NRK Nyhetsmorgen.

  Dagfinn Høybråten (KrF)
  Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud
 • Vihtta jagi leat bargan – dál lea raporta gárvvis

  Otne geigejuvvo raporta mainna duohtavuođa- ja soabadankommišuvdna leat bargan vihtta jagi Stuorradiggái.

  Sii leat guorahallan mat váikkuhusat leat ilbman dáruiduhttima maŋŋá.

  Raporta, mii galgá leat váile 700 siiddu, sisttisdoallá sihke historjjá, duogáža ja evttohusaid doaibmabijuide mat sáhttet váikkuhit soabadeapmái Norgga stáhta ja minoritehtaid gaskka.

  Raporta galgá lohkkot váldolávddis Nasjonalteateris. Lea várrejuvvon sullii 37 tiimmu lohkamii, ja dan sáhtát čuovvut NRK Sámi ovdasiiddus.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Etter fem års arbeid er rapporten klar

  I dag overrekkes rapporten som sannhets- og forsoningskommisjonen har jobbet med i fem år.

  De har undersøkt konsekvensene av fornorskingspolitikken som norske myndigheter førte mot nasjonale minoriteter.

  Rapporten, som er på drøye 700 sider, inneholder både historie, bakgrunn for fornorskinga samt forslag til tiltak som kan bidra til forsoning mellom den norske staten og nasjonale minoriteter.

  Rapporten skal også leses høyt fra hovedscenen på Nasjonalteatret. Lesingen, som er anslått å vare i ca. 37 timer, strømmes direkte på NRK Sápmis forside.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK