Vanja reiste rundt til norske skoler – bekymret over kunnskapsmangel

OSLO (NRK): Lærere får snart mulighet til å øke sine kunnskaper om samer. Et nytt tilbud skal sikre samisk innhold i lærerutdanningen.

Vanja Tørresdal

TETT PÅ SKOLENE: I et år reiste Vanja Tørresdal til ungdomsskoler og videregående skoler i Norge. Der møtte hun mye uvitenhet om samer.

Foto: Samiske veivisere / Samiske veivisere

– De spør om vi har toetasjes lavvo. Hvordan får vi det til å gå opp med soverom og vaskemaskin i lavvoen. Når de spør slik, hører man at elevene har lite kunnskap om samer, sier Vanja Tørresdal.

Hun var en av fire samiske veivisere i 2018 - 2019. Lavvo og vaskemaskin var bare et av flere spørsmål veiviserne fikk om samer.

I lærebøkene står det fortsatt lite om samisk samfunnsliv og historie.

– Samisk og norsk er likestilte språk i Norge. Likevel er det noe som svikter i samfunnet, når elevene tror at alle samer joiker, har kofte, har rein og bor i lavvo, sier hun.

Ikke trygg på det samiske

Flesteparten av lærerne de møtte, kviet seg for å undervise om samiske forhold.

– I de aller fleste tilfellene kan de like lite som elevene, sier hun.

De etterlyste hjelpemidler som gjør det lettere å ta opp samiske temaer.

– Lærerne vil ha mer fagstoff, for å være bedre rustet til å undervise om samer. Mange sier de ikke kan nok om dette, sier Tørresdal.

I en doktoravhandling om hva barn lærer om samer blir det (ekstern lenke) slått fast at kunnskapsnivået om samisk kultur og historie er begredelig.

Elever og lærer i klassesituasjon på barneskole

UKJENT TEMA: Mange vet fortsatt lite om samene og samisk kultur. I flere offentlige utredninger påpekes også denne mangelen på kunnskap i det norske samfunnet.(Illustrasjonsfoto)

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Vil kvalitetssikre samisk innhold

I følge retningslinjer for lærerutdanningene, skal de norske lærerutdanningene ha samisk innhold og formidle kunnskap om det samiske urfolk.

Samisk høgskole vil gjøre fremtidige lærere bedre rustet til å undervise om samisk kultur og samfunnsliv.

Planen er å etablere et kompetansesenter som skal kvalitetssikre samisk innhold ved landets lærerutdanninger.

– Alle fremtidige lærere skal ha basiskunnskaper om samer, samisk historie og samfunnsliv, sier Anne Berit Bæhr.

Hun er ansvarlig for forprosjektet for etablering av kompetansesenteret.

– Tror samiske temaer kan velges bort

Det tilbys lærerutdanninger ved 23 høgskoler og universiteter. Noen av dem som jobber ved disse institusjonene, har nylig deltatt i en spørreundersøkelse som Samisk høgskole har laget.

Anne Berit Bæhr

LEDER FORPROSJEKTET: Anne Berit Bæhr leder forprosjektet for etablering av samisk kompetansesenter for lærerutdanningene.

Foto: Privat

Et av spørsmålene var om lærerutdanningen hadde implementert samisk innhold og samiske emner i undervisningen, slik det står i rammeplanen.

Dette er et av svarene de fikk:

«Er nok dessverre ikke veldig interessert fordi det er så liten del av kulturen der jeg bor og arbeider.»

– Tilbakemeldingene tyder på at det er lite kjennskap til kravene i rammeplanen om samisk innhold i undervisningen, sier Bæhr

Og legger til:

– Noen tolker forskriftene for rammeplanen slik at samiske temaer kan velges bort. Andre igjen tror at samisk innhold gjelder først og fremst for samiske studenter, sier hun.

– Demokratisk problem

Rakel Rohde Næss førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og leder av UHR-Lærerutdannings nasjonale fagorgang for grunnskolelærerutdanning, ønsker det planlagte kompetansesenteret velkommen.

Rakel Rohde Næss

STERKERE FOKUS: Rakel Rohde Næss vil jobbe for at det skal bli sterkere fokus på å ha samisk innhold i de forskjellige fagene, slik kravet er i de nasjonale retningslinjene.

Foto: Privat

Hun tror at det innen lærerutdanningen kan være varierende behov for mer fokus på det samiske innholdet. Men hun er også klar for å bidra til at dette blir tydeligere.

Rohde Næss viser til at det samiske innholdet har vært helt tydelig i retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen fra 2010.

Det er viktig at lærere har gode kunnskaper om samiske forhold og samiske elevers rettigheter, mener hun.

– Alle lærer i Norge skal kunne undervise om samisk kultur og samfunn. Og bidra til forståelse for samenes status som urfolk, sier hun.

– Det er et demokratisk problem dersom det ikke blir bedre kunnskap om dette.

Fjerner fordommer

Den tidligere samiske veiviseren satser selv på en fremtid som lærer.

Vanja Tørresdal har store forventninger til senteret som Samisk høgskole vil etablere.

– Det blir mer myter og fordommer når folk ikke vet hva som er sant og usant. Med mer kunnskap kan det hende vi klarer å komme oss til det punktet, at samer og nordmenn blir er likestilt.

Nye samiske veivisere utnevnt

Samiske veivisere 2018/2019 sammen med statssekretær for samiske spørsmål, Anne Karin Olli. Fra venstre Eli Karianne Vesterheim Hætta, Elle Karen Inga Skum, Anne Karin Olli, Vanja Tørresdal, og Maria Gunilla Påve Wilks. Foto: Ida Johanne Warnes Kjeøy

Foto: Ida Johanne Warnes Kjeøy