Hopp til innhold

Nye veivisere: – Dette er drømmejobben

Nå starter jobben med å gjøre unge i Norge klokere. – Altfor mye uvitenhet om samer, mener de fire.

Inga Maret Solberg Åhren (f.v.), Håkon Mudenia, Maila Risten Bongo Dikkanen og Aina Haugom Nordfjell

SAMISKE VEIVISERE 2019-2020: Maila Risten Bongo Dikkanen (f.v.), Håkon Mudenia, Aina Haugom Nordfjell og Inga Máret Solberg Åhren.

Foto: Sámi Allaskuvlla

Håkon Mudenia (23) fra Tana, Aina Haugom Nordfjell (23) fra Røros, Maila Risten Bongo Dikkanen (19) fra Nesseby og Inga Maret Solberg Åhren (18) fra Tromsø er de nye samiske veiviserne. Fredag kveld ble de presentert på festivalen Márkomeannu i Skånland.

– Å kombinere reising og formidling av min egen kultur er drømmejobben, sier Maila Risten Bongo Dikkanen til NRK.

Drivkraften for alle fire er å gjøre noe med fordommene mot samer og uvitenhet om dagens samiske samfunn.

– Samtidig håper jeg å kunne bidra til å styrke samiske ungdommers identitet og tilhørighet. Det gjelder spesielt i områder hvor samisk kultur ikke er så synlig, sier hun.

Ordningen med veivisere skal bidra til å øke bevisstheten om det moderne samiske samfunnet blant unge i hele Norge (se faktaboks nederst i artikkelen).

Hver sommer velges fire unge samer til å gjøre jobben i et år.

Ble lei seg

Håkon Mudenia ble lei seg da han fikk høre fra elever i barneskolen om at de hadde opplevd forskjellsbehandling fordi de var samer. Dette motiverte ham til å søke om å få bli veiviser.

– Jeg vil gjøre en forskjell. Derfor vil jeg bidra til å motvirke fordommer og uvitenhet i samfunnet når det gjelder samer og samisk kultur, sier 23-åringen til NRK.

Inga Maret Solberg Åhren er enig med Håkon. For henne er en annen sak også viktig.

– For meg er det viktig å vise mangfoldet i den samiske kulturen, sier hun.

Til Márkomeannu-festivalen kom Aina Haugom Nordfjell direkte fra reinkalvemerking i Røros.

– Jeg har vært tre år i Tromsø og studert. Nå er jeg klar som veiviser i ett år, sier hun.

Gratis tilbud

Tilbudet som ble startet i 2004, er gratis for de som vil bruke veiviserne.

I år søkte 19 personer om å få bli samiske veivisere.

Disse reiser hovedsaklig rundt på videregående skoler, men besøker også andre ungdomsfora og utdanningssteder over hele Norge.

Korte nyheter

 • Áigot nannet fástadoaktárortnega 

  Ráđđehus nammada áššedovdilávdegotti mii galgá árvalit doaibmabijuid nannen dihte fástadoaktárortnega.
  Ráđđehusa dieđuid mielde badjel 175 000 norgga ássiin ii leat fástadoavttir. Áigumuš dáinna lea ahte juohkehaččas lea fástadoavttir ja ahte fástadoavttirbargu šattašii fas geasuheaddji fágaolbmuide.

  Cuoŋománu 15. beaivve boahtte jagi galgá lávdegoddi buktit sin loahpalaš raportta.

 • Eai dieđe manin luosaid gođđu ii lihkostuva Nuorta-Finnmárkkus

  Norgga luonddudutkaninstituhta dutki Morten Falkegård lea fuolas Nuorta-Finnmárku luossanáliid gođu lihkostuvvamis. Gođđu lea leamašan vássán jagiin hui heittot, muhto sii eai dieđe manin, muitala Falkegård.

  Son joatká, ahte ovdamearkka dihtii Deanočázadahkii leat gorgŋon vássán jagiid uhcán luosat, go buohtastahttá 1990-logu álgui. Ja healkkehahtti unnán smávva luosat leat gorgon čázadahkii. Dál go ii leat luossabivdu Deanočázadagas, de sii eai dieđe mo smávva luosaid dilli lea doppe.

  Sullasaš dilli lea maid eará Nuorta-Finnmárku jogain, muhto son lasiha, ahte riddoguovlluin soaitá leat juoidá dahkamuš gođu lihkustuvamis.

 • Bolesat duoguštedje guokte vuodjinkoartta mannan ija  

  Bolespatrulla duoguštii mannan ija guokte vuodjinkoartta Kvaløyslettas. Goappašagat vujiiga menddo garra fárttain. 20-jahkásaš dievddu vuodjinkoarttas ledje juo dan mađe olu merkejumit, ahte dat bolesat duoguštedje dan. Nuppi nuorra dievddus duoguštuvvui smávva mohtorsihkkela vuodjinkoartta. Boles álggaha ovdadutkamuša dáhpáhusa olis.