Nærmere 200.000 rein trues av sultedød

Fortvilte reineiere venter fortsatt på krisehjelp.

Rein på Stoalpoaláš ved šuoššjávri. Eier: Piera Ailo Sara

MÅ FÔRE REINEN: Reineiere har enorme ekstrakostnader på grunn av de uvanlige snøforholdene.

Foto: Piera Balto / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Piera Ailo Sara

VENTER PÅ BISTAND: Reineier Piera Ailo Sara.

Foto: NRK

– Helt siden midten av januar har vi vært tvunget til fôre reinen og det er dyrt. Vi er blitt lovet støtte til merkostnadene. Disse pengene har vi ennå ikke sett, forklarer reineier Piera Ailo Sara i Kautokeino.

Bare fôringskostnadene til Sara er hittil kommet opp i 70-80.000 kroner.

– I tillegg kommer fraktkostnader. Jeg har ennå ikke regnet ut hvor stort dette beløpet er, sier reineieren.

– Nesten ikke sett familien på to måneder

Årsaken til beitekrisen er mye snø, som gjør det vanskelig for reinen å komme gjennom til reinlavet.

Krisen skyldes ikke et for høyt reintall.

– Situasjonen fører også til masse merarbeid med fôring og frakt av fôr. Derfor har jeg nesten ikke sett familien min i løpet av de to siste månedene, forklarer Sara.

Beitekrisen gjelder hele Troms og Finnmark fylke, samt deler av Nordland, og er svært alvorlig.

Situasjonen er også krevende i deler av Trøndelag, men i dette området er det ennå ikke en beitekrise.

Olaug Bollestad

LOVER BISTAND: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Foto: Torbjørn Tandberg

– Nærmere 200.000 rein og flere hundre reineiere er berørt. Det er nå høyst nødvendig at staten går inn med krisesmidler for å forhindre reindød og dyrelidelser, uttaler landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

På kysten er det også store snømengder og is. Derfor er det foreløpig ingen løsning å flytte reinen dit.

– Hjelpen kommer snart

Beitekrisen var et sentralt tema under forhandlingene om årets reindriftsavtale mellom staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

De ble enige om å overføre 10 millioner kroner fra Reindriftens utviklingsfond til et fond for kriseberedskap. Fondet hadde fra før 2,7 millioner kroner.

Støtte fra fondet skal brukes til innkjøp av fôr.

Sunna Marie Pentha

LOVER BISTAND: Reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha.

Foto: Fylkesmannen i Troms og Finnmark

– Vi har fått inn nærmere 50 søknader, og bevilget stønad til to fellesbeitesoner i Kautokeino og et i Karasjok. De får til sammen 2,8 millioner kroner, sier reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha.

Reindriftsdirektoratet har utbetalt disse midlene og pengene er overført reinbeitedistriktenes krisefond.

– Søknadene må gå gjennom distriktene og det er de som fordeler stønaden, forklarer Pentha.

Avtale med Felleskjøpet

Det er Felleskjøpet som leverer fôret reinen spiser.

Ellinor Marita Jåma

LOVER BISTAND: Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

Foto: Skype

– Vi har blitt enige om en avtale med Felleskjøpet. Reineierne kan få utsatt forfall på betaling av fôret, opplyser leder Ellinor Marita Jåma i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Reineierne må selv ta kontakt med sin lokale forhandler for å få avtalt en eventuell utsettelse.

I tillegg til beitekrisen merker også familiene i reindrifta koronakrisen.

NRL har derfor fått i stand en avtale som gjør at folk i reindrifta uhindret skal kunne krysse grensene til Finland og Sverige, samt fylkesgrenser og kommunegrenser.

– Når man er i krise så er det hjelp å få. Vi i NRL kan først og fremst bistå med det som går på fôring av dyr. Utover det kan sosialtjenestene og NAV i hver enkelt kommune være til god hjelp, sier Jåma.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 09.05.2021
2 740
Smittede siste 7 dager
110
Innlagte
767
Døde
1 465 851
Vaksinerte