Hopp til innhold

Beitekrise i Nord-Norge: – Ta hensyn til rein som beiter

Mattilsynet oppfordrer folk til å varsle om dyr som lider.

Reinflokk på Saltfjellet i Nordland

Mattilsynet har aktivt gått ut og oppfordret folk til å være oppmerksomme og å si fra om dyr som sulter. – Det er en veldig alvorlig krise vi står overfor, sier leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund. Bildet viser en reinflokk på Saltfjellet i Nordland og er tatt ved en tidligere anledning.

Foto: Dag Halvorsen

Mye snø og områder med islagte beiter har ført til en svært krevende beitesituasjon for reindrifta i deler av Nord-Norge.

Kriseberedskapsutvalget for reindrift i Troms og Finnmark har erklært beitekrise i deler av Indre Finnmark og deler av Indre Troms på grunn av svært mye snø og områder med is.

I Nordland har kriseberedskapsutvalget erklært beitekrise i indre deler av fylket og i fjellet.

Forholdene gjør at reinen ikke klarer seg med naturlig beite, og gjør i tillegg at reinen trekker mer for å finne mat.

Det betyr at det kan dukke opp rein der det vanligvis ikke bruker å være rein på vinteren.

Mattilsynet oppfordrer derfor hundeeiere om å holde hunder i bånd for å ikke forstyrre beitende rein unødig i disse områdene.

Piera Ailo Sara

I Kautokeino må reineier Piera Ailo Sara fôre reinen for at de skal overleve vinteren. – Jeg har aldri tidligere måttet fôre reinen, men i år må jeg gjøre det på grunn av all snøen. Inni snøen er det også et 15 cm tykt lag med is, sier reineier Piera Ailo Sara.

Foto: Samuel Frode Grønmo

Må kjøre ut for

Folk bes også om å ta kontakt med lokale reineiere dersom man oppdager dyr som lider, eller Mattilsynet hvis eier ikke er kjent.

– I flere reinbeitedistrikt er det nå en krevende beitesituasjon. Vi opplever at næringa er tidlig ute og har satt i gang tiltak for å ivareta dyrevelferden. De mest aktuelle tiltakene nå er å tilleggsfôre og holde jevnlig tilsyn med flokken for å oppdage svake dyr tidlig, sier Siv June Hansen, avdelingssjef i avdeling Finnmark.

Mattilsynet bistår næringen med råd og veiledning. Reineiere som har spørsmål oppfordres til å kontakte Mattilsynet.

Forer rein med kraftfor

For reineier Piera Ailo Sara betyr beitekrisen store økonomiske tap. Han har allerede brukt over 50 000 kroner på kraftfor.

Foto: Samuel Frode Grønmo

– Svært alvorlig

Kriseberedskapsutvalget for reindrift er etablert for å styrke den reindriftsfaglige og dyrevelferdsmessige kompetanse i arbeidet med beredskap i reindriften. Utvalget består av representanter fra fylkesmannen, reindriften og Mattilsynet.

– Det er en veldig alvorlig krise vi står overfor i år, fordi det er et stort omfang av utfordrende beiter i store deler av landet, sier leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma.

Ellinor Marita Jåma

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Ellinor Marita Jåma.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I Troms og Finnmark er 300 av 400 siida-andeler berørt av beitekrisen, forteller Ingolf Balto, leder for reindriftsetaten hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

– Vi har også fått meldinger om utfordrende beiter i Nordland og deler av Trøndelag, sier Balto.

Reinbeitedistrikter skal ha egne kriseberedskapsfond, med midler som skal brukes dersom det oppstår en beitekrise. I tillegg har staten et krisefond på 2,5 millioner kroner.

– Nå bruker vi penger fra krisefondet til innkjøp av for, sier Balto.

(NRK/NTB)