Hopp til innhold

Enorme snømengder – reindrifta frykter tidenes beitekrise i Finnmark

Reindriftsutøvere i Finnmark slår alarm. I enkelte områder frykter man nå den verste sultkatastrofen noensinne.

Tamrein

GRAVER DYPT: Store beiteområder er utilgjengelig for reinen i Finnmark. Reineierne kan ikke huske å ha opplevd så mye snø så tidlig i sesongen. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Knut-Sverre Horn

Allerede nå er det så mye snø mange steder i Finnmark at reinen ikke klarer å grave seg ned til maten. Krisa blir trolig verre: Normalt kommer det enda mer snø i mars og april.

– Vi får håpe det stabiliserer seg på 10 minus og at det ikke kommer mer snø, sier John Anders Sara. Han er leder for reinbeitedistrikt 16 i Karasjok, som er blant de hardest rammede.

Nå ønsker de seg mest av alt litt vind, slik at snøen blåser vekk fra i alle fall noe av beitene. Ellers frykter han konsekvensene:

– Dette kan bli den verste katastrofen i norsk reindrift, sier han.

Så langt er det ikke meldt om uvanlige mengder døde dyr, men folk i næringa frykter at det er et spørsmål om tid. Tidligere krisevintre er friskt i minne. I 1997 og 2000 var det massedød av rein i Finnmark.

Mye snø, lite vind

Snømengdene går langt over det Sara er vant til.

– Dette har ikke skjedd før her hos oss. Det kom som et sjokk at det ble sånn. Vi har vært såpass forutseende at vi har satt penger på en kriseberedskapskonto, så vi har litt å rutte med i startfasen, sier Sara.

Mange av reindriftsutøverne har begynt å tilleggsfôre dyrene med rundballer og pellets. Men det er kostbart å kjøpe fôr og frakte det mange mil inn på vinterbeitene.

– Vi gjør alt vi kan og litt til, men det er ikke så enkelt når kronene ruller ut og det begynner å minke på kapitalen.

Tamrein

Hvis vinden blåser bort snødekket, har reinen lett tilgang til vegetasjonen.

Foto: Knut-Sverre Horn

Flere hundre berørte

Det er flere hundre reineiere som er berørt av beitekrisen.

Seksjonsleder for reindrift Øst-Finnmark, Ingolf Balto hos fylkesmannen i Troms og Finnmark, leder kriseberedskapsutvalget. De melder at det er spesielt krevende beiteforhold i Indre Finnmark, men at resten av regionen også er rammet.

Nå begynner noen områder å gå tom for vinterbeite.

– Enkelte har hatt noe beite, men også de har begynt å bli mer eller mindre oppbrukt. I store områder er beitene låst, så de må begynne å tilleggsfôre eller fôre dyrene.

Beitekrisen er knyttet til værforholdene. Under snøen er det mer lav nå enn for noen år siden, ifølge en rapport som ble offentlig i januar.

Bedringen i lavbeitene knyttes til at reineierne over år har redusert flokkene. Det har skjedd etter pålegg fra myndighetene. I Vest-Finnmark ble reintallet redusert fra nærmere 105.000 til 78.000 dyr mellom 2013 og 2018. Nedgangen er på 26 prosent.