Hopp til innhold

Nå er det avgjort at samenes og kvenenes historie skal granskes

Alle partiene på Stortinget, unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, støtter forslaget om å gjennomgå samenes og kvenenes historie.

Martin Kolberg

LOVER GJENNOMSLAG: Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder, Martin Kolberg, kan med trygghet si at kommisjonen blir vedtatt.

Foto: Siv Sandvik / NRK

«Stortinget ber presidentskapet om å utarbeide forslag til mandat for kommisjonen, dens navn og sammensetning.»

Slik lyder forslaget fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om en granskingskommisjon som skal gjennomgå samenes og kvenenes historie.

Alle partiene på Stortinget, unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, støtter forslaget.

– Det er flertall i Kontroll- og konstitusjonskommunen for kommisjonen. Det betyr at det er flertall i Stortingets plenum. Da kan vi med trygghet si at Stortinget neste tirsdag kommer til å vedta dette, forteller komiteens leder, Martin Kolberg (Ap) til NRK.

– Nødvendig og viktig

I 2014 ble saken om en sannhetskommisjon om fornorskningen av samer og kvener i Norge foreslått på Sametinget. Fornorskningen pågikk i en periode på cirka 100 år, fra midten av 1800-tallet.

– Man har ikke tatt stilling til om det skal hete sannhetskommisjon, presiserer Kolberg.

Partiene går inn for det fordi det er nødvendig og viktig å få frem alle perspektiver og sannheter om samenes og kvenenes historie, forklarer han.

– Folks historie har en betydning for hvordan de har det i dag. Det er åpenbart at det er mye i samenes og kvenenes historie som ikke skulle ha skjedd, og det finnes mye forskningsstoff på dette. Men det er viktig at vi får en parlamentarisk kommisjon som er oppnevnt av landets høyeste myndighet, Stortinget, mener Martin Kolberg.

– Det er forutsetningen for at vi får et grunnlag for hvordan vi skal gå videre, og hvordan to folk kan leve godt sammen.

Det er åpenbart at det er mye i samenes og kvenenes historie som ikke skulle ha skjedd.

Martin Kolberg (Ap), kontroll- og konstitusjonskomiteens leder
Skjermbilde av komitéens tilrådning om kommisjon for fornorskning av samer og kvener

Slik er forslaget fra kontroll og konstitusjonskomiteen formulert.

Foto: Skjermbilde / NRK

– Kunne leve i harmoni i fremtiden

Det skal gjøres i samarbeid med samene og kvenene, understreker han.

– Stortinget mener at det er nødvendig med en kommisjon som går gjennom samenes og kvenenes historie, den historiske læringen og posisjonen som samer og kvener har i dag.

– At man da skaper en felles forståelse for dette, slik at alle folk kan leve i harmoni i fremtiden. Det er nødvendig i et godt demokrati at minoritetsbefolkningen beskyttes, legger Kolberg til.

Korte nyheter

 • Sámediggi juolluda doarjaga guovtti ođđa guollebivdái

  Sámediggeráđđi lea addán doarjaga guovtti ođđa fitnodahkii mat áiguba guolástanealáhussii.

  Bare Tara AS Reaisvuonas lea ožžon 268 000 ruvnno oastit guollefatnasa ja -reaidduid.

  Grønnum Fisk AS Láhpis lea gis ožžon 300 000 ruvnno oastit guollefatnasa ja -reaidduid.

  – Mii leat ilus go sáhttit doarjut guokte ođđaásaheami guolástanealáhusas, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Fiskebåt
  Foto: Atle Markeng / NRK
 • Stuorradiggi oastá Brita Marakatt Labba dáidaga

  Odne rahppui vuosttaš sámi dáidda Stuorradikki vázzinhállas. Govva maid Britta Marakatt-Labba lea ráhkadan Stuorradiggái gohčoduvvo Lodderáidaras dahje Melkeveien.

  – Fitnen dáppe máŋga logi jagi áigi, in mun goassege máhttán niegaditge ahte boahtá beaivi go mu bargu boahtá dáppe heaŋgat, dadjá Marakatt

  Marakatt čilge ahte su mielas lea govva politihkalaš muittuhus, ovdamearka dihte bieggamillot Fosenis, ruvkedoaimmat Riehpovuonas ja maiddái ođđa áigi Sámis gos dáiddár lea hábmen golbma sámi ipmila vuoddjit skohteriin.

  Stuorradiggepresideanta Masud Gharahkhani lohká iežas leame rámis go viimmat lea sámi dáidda ožžon saji ná oidnosii.

  – Lea oassi sámi kultuvrras, historjjás ja identitehtas mat bohtet ovdán ja čalmmustahttojit Stuoradikki vázzinhállas.

 • Evttohuvvon jođiheaddjinásttiin

  D2 ja Dagens næringsliv evttohit Riddu Riđđu festiválajođiheaddji Sajje Solbakka leat okta dain 30:in vuolil 30 jagi geaid sii jáhkket bohtet dagahit máilmmi buorebun.

  – Nana stuorra gudni ja issoras somá, čállá Solbakk iežas Facebook siiddus.

  Dán jagaš nominašuvnnat leat lohkit sádden ja dáid gaskkas lea jury válljen 30 nuora ON 17 ceavzinulbmila vuođul.

  Čakčat vállje jury ja lohkit gii dáin 30 nuorain lea dán jagaš jođiheaddjinásti.

  Muđui leat earret eará Maud Angelica Behn, komihkar Jonis Josef ja influencer Sultan Hadaddeen nammaduvvon.

  Sajje Solbakk
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK