Nå er det avgjort at samenes og kvenenes historie skal granskes

Alle partiene på Stortinget, unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, støtter forslaget om å gjennomgå samenes og kvenenes historie.

Martin Kolberg

LOVER GJENNOMSLAG: Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder, Martin Kolberg, kan med trygghet si at kommisjonen blir vedtatt.

Foto: Siv Sandvik / NRK

«Stortinget ber presidentskapet om å utarbeide forslag til mandat for kommisjonen, dens navn og sammensetning.»

Slik lyder forslaget fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om en granskingskommisjon som skal gjennomgå samenes og kvenenes historie.

Alle partiene på Stortinget, unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, støtter forslaget.

– Det er flertall i Kontroll- og konstitusjonskommunen for kommisjonen. Det betyr at det er flertall i Stortingets plenum. Da kan vi med trygghet si at Stortinget neste tirsdag kommer til å vedta dette, forteller komiteens leder, Martin Kolberg (Ap) til NRK.

– Nødvendig og viktig

I 2014 ble saken om en sannhetskommisjon om fornorskningen av samer og kvener i Norge foreslått på Sametinget. Fornorskningen pågikk i en periode på cirka 100 år, fra midten av 1800-tallet.

– Man har ikke tatt stilling til om det skal hete sannhetskommisjon, presiserer Kolberg.

Partiene går inn for det fordi det er nødvendig og viktig å få frem alle perspektiver og sannheter om samenes og kvenenes historie, forklarer han.

– Folks historie har en betydning for hvordan de har det i dag. Det er åpenbart at det er mye i samenes og kvenenes historie som ikke skulle ha skjedd, og det finnes mye forskningsstoff på dette. Men det er viktig at vi får en parlamentarisk kommisjon som er oppnevnt av landets høyeste myndighet, Stortinget, mener Martin Kolberg.

– Det er forutsetningen for at vi får et grunnlag for hvordan vi skal gå videre, og hvordan to folk kan leve godt sammen.

Det er åpenbart at det er mye i samenes og kvenenes historie som ikke skulle ha skjedd.

Martin Kolberg (Ap), kontroll- og konstitusjonskomiteens leder
Skjermbilde av komitéens tilrådning om kommisjon for fornorskning av samer og kvener

Slik er forslaget fra kontroll og konstitusjonskomiteen formulert.

Foto: Skjermbilde / NRK

– Kunne leve i harmoni i fremtiden

Det skal gjøres i samarbeid med samene og kvenene, understreker han.

– Stortinget mener at det er nødvendig med en kommisjon som går gjennom samenes og kvenenes historie, den historiske læringen og posisjonen som samer og kvener har i dag.

– At man da skaper en felles forståelse for dette, slik at alle folk kan leve i harmoni i fremtiden. Det er nødvendig i et godt demokrati at minoritetsbefolkningen beskyttes, legger Kolberg til.