NRK Meny
Normal

Hva skjer etter sannhetskommisjonen?

Snart skal Stortinget avgjøre om det skal opprettes en sannhetskommisjon som skal granske fornorskningen av samer og kvener, men hva venter politikerne på Sametinget skal skje etter at sannhetskommisjonen har gjort sitt?

Kun Frp sa nei under voteringen om sannhetskommisjon på Sametinget

Flertallet i Sametinget støtter forslaget om å opprette en sannhetskommisjon

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

På Sametingets siste plenum for valgperioden 2013-2017 støttet 36 av Sametingets 38 representanter forslaget om å opprette en sannhetskommisjon som skal granske fornorskningen av samer og kvener i Norge. De som stemte imot dette var Fremskrittspartiets to representanter. Det er Stortinget som til slutt skal bestemme om det skal opprettes en slik kommisjon eller ikke.

I mai 2017 holdt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite en åpen høring om behovet for en sannhetskommisjon om fornorskningen etter forslag fra SVs stortingsrepresentanter. På den åpne høringen deltok det 29 organisasjoner og der var det kun det Norsk-finske forbundet som gikk imot dette forslaget. Fornorskningen av samer og kvener pågikk fra ca. 1850 og i vel 100år.

Hva bør så skje etter at kommisjonen har gjort sitt?

Snart skal politikerne på Stortinget bestemme seg for om det skal opprettes en sannhetskommisjon eller ikke. Flertallet av partiene på Stortinget sier seg enig til forslaget mens FrP er imot. Arbeiderpartiet og Høyre har enda ikke tatt stilling til dette.

Dersom det blir opprettet en sannhetskommisjon om fornorskningen av samer og kvener, så spør vi om hva noen av politikerne på Sametinget egentlig venter seg av en slik kommisjon? I saken, som du finner under, svarer først sametingsrepresentant for partiet Nordkalottfolket og deres presidentkandidat til høstens Sametingsvalg, Toril Bakken Kåven, slik til det som hun venter seg av en sannhetskommisjon: