NRK Meny
Normal

Erna Solberg: – Det er stort å være i Karasjok igjen

I dag markerte statsminister Erna Solberg (H) og sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) sammen med resten av Sametinget ti år med konsultasjonsavtale.

Erna og Aili

Både Erna og Aili holdt taler på Sametinget i dag.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Vi sendte live fra Sametinget, hvor statsministeren talte til plenum og deltok på markeringen av konsultasjonavtalen.

– Det er stort å være i Karasjok igjen, sa Erna da hun gikk på talerstolen kl. 09:00.

Der understrekte hun at det er en livskraftig jubilant, altså konsultasjonsavtalen, vi feirer i år.

– Jeg har forstått at dere på Sametinget har områder dere ikke er fornøyd med, men avtalen i seg selv fungerer. Bevisstheten i statlige virksomheter har økt i form av å oppnå enighet med samiske interesser.

En varm gave

Videre kommenterte Erna at formålet med avtalen er å bli enige med hverandre. Regjeringen og Stortinget er de som tar den endelige avgjørelsen, men..:

– Frem til det skal alle sider av saken bli grundig vurdert og samene skal komme med sitt synspunkt.

Etter Både Erna Solberg og Aili Keskitale hadde holdt sine taler i plenumssalen, fikk statsministeren overrakt et ullsjal av sametingspresidenten, til applaus fra salen.

– Denne bør nok holde deg varm i kulda.

Erna blir ikke lenge i Karasjok. På programmet er avreise satt til så tidlig som 13.30, men før den tid skal hun på båttur på elva.

Ti år siden signeringen

Konstultasjonsavtalen mellom Regjeringen og Sametinget (ekstern lenke) ble signert av daværende kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H) og sametingspresident Sven-Roald Nystø (NSR) 11. mai 2005.

Sametingets plenum ga sin tilslutning til prosedyrene 1. juni 2005, og avtalen ble stadfestet ved kongelig resolusjon 1. juli 2005.

Hensikten med avtalen og prosedyrene er å bidra til en praktisk gjennomføring av folkerettens bestemmelser om konsultasjoner mellom staters myndigheter og urfolk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sven-Roald Nystø og Erna Solberg

Tidligere sametingspresident Sven-Roald Nystø med daværende kommunal- og regionalminister Erna Solberg i bakgrunnen.

Foto: Snare, Knut / Aftenposten

Ved hjelp av avtalens nærmere beskrevne framgangsmåter skal Regjeringen og Sametinget forsøke å oppnå enighet i saker hvor det vurderes å innførelover eller andre tiltak som kan påvirke samiske interesser direkte.

Bakgrunnen for avtalen er folkerettslige bestemmelser om statenes forpliktelser til konsultasjoner med urfolk i saker som direkte angår dem.

Konsultasjonsavtalen gir ikke Sametinget vetorett i saker som påvirker samiske interesser.

De formelle beslutningene tas av statlige myndigheter og av Stortinget.

Programmet under statsministerens besøk

NRK Sápmi vil sende statsministerens besøk på Sametinget direkte på Nett-TV på onsdag morgen og formiddag.

Se video fra sametingspresident Aili Keskitalos og statsminister Erna Solbergs første møte etter at de høsten 2013 ble valgt til sine respektive posisjoner:

Møte mellom statsminister Erna Solberg og sametingspresident Aili Keskitalo i Tromsø.

SE VIDEO: Møte mellom statsminister Erna Solberg (H) og sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) i Tromsø 21. januar 2014.

Her er hele programmet for besøket:

Tirsdag 2. juni

Kl. 18.20: Mottakelse Scandic hotel Karasjok. Plenumsleder Jørn Are Gaski og sametingspresident Aili Keskitalo tar i mot statsminister Erna Solberg.

Kl: 20.40: Middag på Engholm husky

Sametingets plenumsleder Jørn Are Gaski og sametingspresident Aili Keskitalo er verter for middagen.

Onsdag 3. juni

Kl. 09.00: Statsminister Erna Solberg ankommer plenumsalen på Sametinget. Plenumsleder Jørn Are Gaski tar i mot statsministeren og sametingspresidenten.

Statsminister Erna Solberg taler til plenum

Kl. 09.15: Markering av at det er 10 år siden konsultasjonsavtalen mellom regjeringen og Sametinget ble signert. Markeringen er i plenumssalen.

Innlegg av sametingspresident Aili Keskitalo

Kl. 09.40: Møte med pressen i vandrehallen

Kl. 10.00: Møte med gruppelederne på møterom 214.

Kl. 12.15: Elvebåttur.

Sametingspresident Aili Keskitalo og politisk rådgiver Runar Myrnes Balto deltar på båtturen i samme båt som statsminister Erna Solberg.

Avreise ved sørenden av brua.

Kl. 13.30: Avreise Karasjok

Erna Solberg overvar på onsdag 03.06.2015 Sametingets plenum.

Se video fra statsministerens besøk. Klippet er svart i 2 minutter 09.00.34 til 09.02.34, siden det er et direkteopptak, videoen fortsetter etter det.