NRK Meny
Normal

– Idyllen slår sprekker

– Regjeringen driver med avtalebrudd når de nekter å møte Sametinget til politiske konsultasjoner om kongekrabbefisket. Det mener nestlederen i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen.

Erna Solberg og Aili Keskitalo

Høyres samepolitikk står ved lag i den nye regjeringa, lovet statsminister Erna Solberg i møte med sametingspresident Aili Keskitalo etter regjeringsdannelsen.

Foto: Torgeir Varsi / NRK

Nå krever hun at statsminister Erna Solberg kommer med en skriftlig besvarelse til følgende spørsmål:

«Har statsministeren endret syn på konsultasjonsavtalen mellom regjeringen og Sametinget?»

Helga Pedersen

Nestlederen i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, vil ha svar på om regjeringen har endret sin holdning til Sametinget.

Foto: Nils HenriK Måsø / NRK

Bakteppet til spørsmålet er de nye krabbereglene som har kastet småbåtfiskere på land . Sametinget mener at fiskeriministeren har vedtatt reglene uten at det er blitt anledning til politiske konsultasjoner i forkant av vedtaket .

Regjeringens opptreden er lite i samsvar med tidligere lovnader, mener Helga Pedersen.

I den sammenheng viser hun til en uttalelse som Erna Solberg kom med den 7. mai i fjor til NRK Sápmi . Solberg som den gang var statsministerkandidat, sa at "konsultasjonsordningen for Sametinget var en viktig oppfølging av Norges internasjonale forpliktelser overfor urfolk».

Dette står i skarp kontrast til statsråd Elisabeth Aspakers opptreden overfor Sametinget, i det hun har nektet å møte Sametinget til konsultasjoner om nye regler for kongekrabbefisket, mener Helga Pedersen.

– Viktig for sjøsamisk bosetting

Formålet med konsultasjonsavtalen er å oppnå enighet mellom statlige myndigheter og Sametinget når det overveies å innføre lover eller tiltak som kan påvirke samiske interesser. Sametinget har også mulighet til å ta opp egne saker.

– Kongekrabbe er en svært viktig ressurs i sjøsamiske områder, og fiske og næringsutvikling er blant de tema som er omfattet av konsultasjonsavtalen, mener Helga Pedersen.

– Dårlig tegn

Hun forventer at statsministeren avklarer sitt syn på konsultasjonsavtalen.

Imidlertid har Solberg videresendt henvendelsen til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

– Det er ikke et godt tegn. Og det er dumt av regjeringen å ikke lytte til Sametinget i den fremtidige kongekrabbepolitikken, sier Pedersen.

Gir ros til Sametinget

Etter hennes mening har Sametinget opptrådt meget konstruktiv i den aktuelle kongekrabbesaka.

– Jeg opplever at Sametinget gjerne vil utforme aktivitetskrav som sikrer at kongekrabbefisket kommer til gode fiskere som er rammet av kongekrabbens herjinger, forklarer Pedersen.

NRK Sápmi har siden fredag forsøkt å få et intervju med fiskeriministeren om saka. Men til tross for gjentatte løfter om svar, har vi ennå ikke fått noen tilbakemelding.

Vil følge opp i plenum

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er skuffet over at statsministeren har overført spørsmålet fra Helga Pedersen videre til fiskeriministeren.

– Statsministeren skylder oss en forklaring, mener Muotka.

Hun forteller at spørsmålet om avtalebrudd vil bli et tema når fiskeriministeren kommer til Karasjok i oktober i forbindelse med Sametingets 25 års jubileum.