Hopp til innhold

JA til sannhetskommisjonen på Stortinget

Arbeiderpartiet, Norges største parti, vil støtte forslaget om å opprette en sannhetskommisjon som skal granske fornorskningen av samene og kvenene.

Fotomontasje med Martin Kolberg og Stortingssalen

DEN SISTE BITEN: Martin Kolberg og Aps ja kan føre til at sannhetskommisjonen blir en realitet. Avgjørelsen om det blir en slik kommisjon kommer i Stortingets plenumsmøte 20. juni.

Foto: Mette Ballovara, Siv Sandvik / NRK

Dette vil føre til at et flertall av Stortingets representanter går inn for å si JA til forslaget som skal avgjøres på Stortinget den 20. juni.

– Vi har nylig behandlet denne saken og gått enstemmig inn for å opprette en slik kommisjon, sier Martin Kolberg som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Nødvendig med kommisjon

Tidligere har Senterpartiet (Sp), Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V) og Miljøpartiet De Grønne (MDG), støttet Sosialistisk Venstreparti (SV) sitt forslag med en gransking av fornorskningspolitikken som foregikk i over 100 år.

Fremskrittspartiet (Frp) har sagt nei til en gransking. Høyre har enda ikke bestemt hvilken vei de skal gå i saken.

Representanten er klar på at denne kommisjonen er nødvendig på grunn av det som tidligere har skjedd innen fornorskningen av samene.

– Grunnen til at det er behov for kommisjon fikk vi forklart gjennom presentasjonen som var i Stortinget. Gjennom behandlingen er det blitt tydeliggjort at vi må få samlet dokumentasjonen av historiske fakta, få frem nye historiske fakte, og hvilken læring vi må trekke av det.

Saken behandles nå innen kontroll- og konstitusjonskomiteen som 13. juni kommer med sin innstilling til Stortinget. 20. juni avgjøres det i plenumsmøte på Stortinget om sannhetskommisjonen blir en realitet.

Slik stiller partiene seg til sannhetskommisjonen

Parti

Ant. representanter

Sannhetskommisjon?

Arbeiderpartiet

55

Ja

Høyre

48

Usikker

Fremskrittspartiet

29

Nei

Kristelig Folkeparti

10

Ja

Senterpartiet

10

Ja

Venstre

9

Ja

Sosialistisk Venstreparti

7

Ja

Miljøpartiet De Grønne

1

Ja

Totalt:

169

Ja: 92, Nei: 29, Usikker: 48

Positiv

Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) har ledet saken om sannhetskommisjonen på Sametinget. Hun sier seg fornøyd med utfallet.

Duopmárfámohas Inger Eline Eriksen

FORNØYD: Inger Eline Eriksen (bildet) sier at hun er glad for at Ap har gått over til ja-siden.

Foto: Tor Egil Rasmussen

– Det er veldig bra at de støtter denne kommisjonen. Det viser også at Sametingets arbeid i denne prosessen har bidratt.

29 organisasjoner, blant annet samiske og en kvenske organisasjoner, kom med sine meninger under den åpne høringen i Stortinget. Aps Kolberg fortalte til NRK at argumentene som kom frem var gode, og var noe som førte til at de valgte å gå til ja-siden. Eriksen (Árja) understreker viktigheten med en slik kommisjon.

– Dette er veldig viktig for det samiske folket. Mange føler at Staten ikke har ryddet ordentlig opp etter seg etter fornorskningen.

Korte nyheter

 • Dáhttu kártejuvvot makkár eanadárbbut bohtet dálkkádatrievdama geažil

  Sámediggi váillaha analysaid ja kártema das makkár dárbbut šaddet eatnamiidda dálkkádatrievdamiid geažil.

  Nu daddjo áššečilgehusas dálkkádatrievdamiid áššái maid Sámediggi gieđahallá dievasčoahkkimis boahtte vahkus.

  Daddjo maiddái ahte ferte dárkilit guorahallat mo dálkkádatrievdamat ja doaimmat daid hárrái, čuhcet sámeriektái.

  Nu gáibida Sámediggi ahte sámiid vuoigatvuođat vuhtii váldojit boahtteáiggi dálkkádatbarggus, árvaluvvo áššečilgehusas.

  Støre + Muotka Sametinget
  Foto: Inga Máret Solberg Åhrén / NRK
 • Luvvet sámediggeáirrasin

  Sandra Marja West, Gáissi válgabires Norgga Sámiid Riikkasearvvi ovddas, luvvejuvvo sámediggeáirrasin go lea šaddan polithkalaš ráđđeaddin sámediggeráđđái.

  Vidar Andersen gorgŋe bistevaš áirrasin Sandra Márjá West sadjái.

  Dán árvala Sámedikki dievasčoahkkinjođihangoddi dievasčoahkkimii.

  Sandra Marja West lytter under sametingsdebatt
  Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK
 • Biednadåhpe Elim la 100 jage

  Les på norsk.

  Biednadåhpe Elim Ájluovtan Hábmera suohkanin tsieggiduváj ja rabáduváj jagen 1923 nissunmisjåvnnålihtudisás Kvinnelige Misjonsarbeidere (KMA). Sij dåjmadin institusjåvnåv "Fredly" Ájlátten dallusj Divtasvuona suohkanin.

  Biednadåhpe tsieggiduváj Ájluovta lahka gånnå KMA máhtij ulmutjijt tjoahkkit almulattjat, ja aj barggat evangelakbargujn sierraláhkáj mánájda.

  Vuonarijka Sámemisjåvnå guovllojådediddje Gasska- ja Lulle-Vuonan Øyvind Fonn subtsas dát la biednagoahte mav Sámemisjåvnnå åstij jagen 1935 gå joarkkin misjåvnnådåjmajt ja institusjåvnåjt Divtasvuonan. Dálla doajmmá biednadåhpe dagu dábálasj rijkkabiednadåhpe gånnå sárnnediddje guossidi. Gávnnuji moattelágásj misjåvnå ma aneduvvi biednadåbev.

  – Gávnajma, gå Divtasvuonajn bargajma, tsieggidum la jagen 1923, ja navti l aj tsiekkadus tjuohte jage vuoras. Ja juogu dal bájkálasj doarjjaaddne dav ásadi jali márjju Sámemisjåvnnå ávvudallamav ásat dán tjavtja birán ja ávvudalli viesso l juo tjuohte jage, javllá Fonn.

  40 jage dás åvddål vuobddin Sámemisjåvnnå tsiekkadusájt Fredly gånnå åvddåla institusjåvnåv dåjmadin, ja uddni dåssju Elimav dåjmadi.

  Gulldala ienebuv Vuona Sámemisjåvnå dåjmaj birra Divtasvuonan dánna.

  Bedehuset Elim er eid av Norsk Samemisjon. Elim er 100 år i 2023.
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK