Hopp til innhold

JA til sannhetskommisjonen på Stortinget

Arbeiderpartiet, Norges største parti, vil støtte forslaget om å opprette en sannhetskommisjon som skal granske fornorskningen av samene og kvenene.

Fotomontasje med Martin Kolberg og Stortingssalen

DEN SISTE BITEN: Martin Kolberg og Aps ja kan føre til at sannhetskommisjonen blir en realitet. Avgjørelsen om det blir en slik kommisjon kommer i Stortingets plenumsmøte 20. juni.

Foto: Mette Ballovara, Siv Sandvik / NRK

Dette vil føre til at et flertall av Stortingets representanter går inn for å si JA til forslaget som skal avgjøres på Stortinget den 20. juni.

– Vi har nylig behandlet denne saken og gått enstemmig inn for å opprette en slik kommisjon, sier Martin Kolberg som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Nødvendig med kommisjon

Tidligere har Senterpartiet (Sp), Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V) og Miljøpartiet De Grønne (MDG), støttet Sosialistisk Venstreparti (SV) sitt forslag med en gransking av fornorskningspolitikken som foregikk i over 100 år.

Fremskrittspartiet (Frp) har sagt nei til en gransking. Høyre har enda ikke bestemt hvilken vei de skal gå i saken.

Representanten er klar på at denne kommisjonen er nødvendig på grunn av det som tidligere har skjedd innen fornorskningen av samene.

– Grunnen til at det er behov for kommisjon fikk vi forklart gjennom presentasjonen som var i Stortinget. Gjennom behandlingen er det blitt tydeliggjort at vi må få samlet dokumentasjonen av historiske fakta, få frem nye historiske fakte, og hvilken læring vi må trekke av det.

Saken behandles nå innen kontroll- og konstitusjonskomiteen som 13. juni kommer med sin innstilling til Stortinget. 20. juni avgjøres det i plenumsmøte på Stortinget om sannhetskommisjonen blir en realitet.

Slik stiller partiene seg til sannhetskommisjonen

Parti

Ant. representanter

Sannhetskommisjon?

Arbeiderpartiet

55

Ja

Høyre

48

Usikker

Fremskrittspartiet

29

Nei

Kristelig Folkeparti

10

Ja

Senterpartiet

10

Ja

Venstre

9

Ja

Sosialistisk Venstreparti

7

Ja

Miljøpartiet De Grønne

1

Ja

Totalt:

169

Ja: 92, Nei: 29, Usikker: 48

Positiv

Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) har ledet saken om sannhetskommisjonen på Sametinget. Hun sier seg fornøyd med utfallet.

Duopmárfámohas Inger Eline Eriksen

FORNØYD: Inger Eline Eriksen (bildet) sier at hun er glad for at Ap har gått over til ja-siden.

Foto: Tor Egil Rasmussen

– Det er veldig bra at de støtter denne kommisjonen. Det viser også at Sametingets arbeid i denne prosessen har bidratt.

29 organisasjoner, blant annet samiske og en kvenske organisasjoner, kom med sine meninger under den åpne høringen i Stortinget. Aps Kolberg fortalte til NRK at argumentene som kom frem var gode, og var noe som førte til at de valgte å gå til ja-siden. Eriksen (Árja) understreker viktigheten med en slik kommisjon.

– Dette er veldig viktig for det samiske folket. Mange føler at Staten ikke har ryddet ordentlig opp etter seg etter fornorskningen.

Korte nyheter

 • En person til sykehus etter trafikkulykke

  En person blir flydd til sykehus med helikopter etter trafikkulykken på E6 ved Indre Kjerringdal i Langfjorden i Alta, ifølge politiet i Finnmark på Twitter. Trafikken på veien dirigeres i påvente av bilberging.

 • Njulgen boastut čállojuvvon šilttaid

  Dál lea Stáhta geaidnodoaimmat divvon dáid boastut čállojuvvon šilttaid Evenáššis, Nordlánddas. Šilttat leat čužžon masa vihta jagi. Várdobáikki sámi guovddáža báikenammalávdegoddi lea máŋgii cuiggodan dán ja dáhttun divvut dáid. Lávdegotte-jođiheaddji Gudmund Johnsen lea duhtavaš.

  – Dat orru hui vuogas, viimmat leat guldalan min. Dát lea leamaš lossa proseassa, go bohtet boastut čállojuvvon namat, seammás go báikenammalávdegoddi geahččala oažžut dáid riekta čállojuvvon, dadjá Johnsen.

  Lidaláddi / Liland
  Foto: Mathis Eira / NRK
 • Badjel 14 miljon ruvnnu oahpponeavvuide

  Sámediggi juolluda 14.366.000 ruvnnu ođđa oahpponeavvuide, čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Dál buvttadišgohtet oahpponeavvuid lullisámegiel fágas 1. - 4. ceahkkái, julevsámegiel nubbingiellan vuođđooahpahussii ja davvisámegiella nubbingiellan joatkkaskuvladásis, čállá Sámediggi.

  – Lea dehálaš buvttadit oahpponeavvuid buot golmma sámegillii, dárbu ođasmahtton ja áigeguovdilis oahpponeavvuide lea stuoris. Lean duhtavaš go vuoruhuvvojit oahpponeavvut sihke vuosttaš- ja nuppegielagiidda, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).
  Foto: Vaino Rensberg / Sametinget