Flertallet av partiene på Stortinget vil ha sannhetskommisjon

Nå sier også Senterpartiet ja. En etter en har stortingspartiene sluttet seg til å granske fornorskningen av samene og kvenene. De to største er usikre.

stortingsreprentanter sitter i Stortingets sal

5 AV 8 SIER JA: Etter at Senterpartiet slutter seg til sannhetskommisjonen betyr det at fem av Stortingets ni partier sier ja. Likevel vil det ikke bli flertall før et av de største partiene sier sin mening.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Senterpartiets stortingsgruppe går inn for at det nedsettes en sannhets- og forsoningskommisjon, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen til NRK.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring.

VIL HA FORSONING: Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener en sannhetskommisjon vil være med på å bidra til næringslivet i samiske og kvenske områder.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Senterpartiet går også inn for en granskingskommisjon av fornorskingen av samene og kvenene i Norge. Dermed vil flertallet av stortingspartiene ha en sannhets- og forsoningskommisjon.

Men om det blir flertall er foreløpig usikkert, da de to største partiene Høyre (H) og Arbeiderpartiet (Ap) har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet.

Tidligere har Sosialistisk Venstreparti (Sv), Kristelig Folkeparti (Krf), Venstre (V), og Miljøpartiet De Grønne (Mdg), sluttet seg til sannhetskommisjonen.

Fremskrittspartiet (Frp) har sagt nei til en gransking.

Slik stiller partiene seg til sannhetskommisjonen

Parti

Ant. representanter

Sannhetskommisjon?

Arbeiderpartiet

55

Ja

Høyre

48

Usikker

Fremskrittspartiet

29

Nei

Kristelig Folkeparti

10

Ja

Senterpartiet

10

Ja

Venstre

9

Ja

Sosialistisk Venstreparti

7

Ja

Miljøpartiet De Grønne

1

Ja

Totalt:

169

Ja: 92, Nei: 29, Usikker: 48

OBS! Tabellen har blitt oppdatert 07.06.2017, da også Arbeiderpartiet sluttet seg til kommisjonen.

Vil ha aktivt arbeid for forsoning

Tidligere denne våren holdt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité en åpen høring om behovet for en sannhets- og forsoningskommisjon om fornorskningspolitikken.

Både de samiske og den kvenske høringsinstansen ønsket gransking.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen er medlem av Stortingets kontrollkomité. Han vil at alle skal få fortelle om sine erfaringer med fornorskningen.

– På bakgrunn av det kan man starte et mer aktivt arbeid for å forsone, og ikke minst legge til rette for en næringsutvikling i de samiske og kvenske områdene, sier Lundteigen.

Han mener at på denne måten vil man få et bedre samspill mellom ulike grupper av folk.

Å gå imot en sannhetskommisjon mener Lundteigen ville være merkelig, all den tid høringsinstansene var så klare i sin tale.

Leder for Noereh Dávvet Bruun-Solbakk hilser på leder for kontrollkomiteen Martin Kolberg

IKKE TATT STILLING: Under høringen hilste Aps og kontrollkomiteens leder, Martin Kolberg, på lederen av den samiske ungdomsorganisasjonen, Noereh, Dávvet Bruun-Solbakk. Ap har ikke bestemt seg i saken.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Glad for støtte

Det var Svs Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes som foreslo at Stortinget skal opprette en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske folk i Norge.

– Jeg er veldig glad for at vi får støtte for vårt forslag. Det er klart at det legger et sterkt press på Arbeiderpartiet og regjeringspartiene, sier Bergstø, fornøyd.

Hun mener at det viser at argumentene har gjort inntrykk.

Kirsti Bergstø (SV) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) ankommer kongeparets middag

KOM MED FORSLAG: Det var Kirsti Bergstø (Sv) og Torgeir Knag Fylkesnes (Sv) som foreslo sannhetskommisjonen for Stortinget. (

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Og de som møtte på høringen har nådd frem med sine fortellinger, og det er veldig positivt, legger hun til.

Regjeringen i tvil

Regjeringen har sagt at de er i tvil om en statlig gransking er rette veien å gå.

Jeg er tvilende til at den beste løsning er å oppnevne en statlig kommisjon. Vi bør ikke låse oss til bestemte løsninger for hvordan vi skal få fram mer kunnskap, sa Høyres kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (H).

Samtidig er hans partikollegaer på Sametinget ikke i tvil om at de vil ha en sannhetskommisjon.

Saken behandles i dag på Sametinget, og i Stortinget 20. juni.

Jan Tore Sanner på pressekonferanse

TVILER: Regjeringen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er i tvil om en sannhetskommisjon er den beste løsningen.

Foto: regjeringa.no