Ingen avklaring om det blir omkamp på Sametinget

Sametingets møtelederskap kom bare et stykke på veg i behandlingen av klagen fra Norske Samers Riksforbund etter maktskiftet i desember.

Sametinget, sametingets plenum

Norske Samers Riksforbund mener at det bør holdes nye valg på plenumsleder, leder og nestleder til fagkomiteene, samt kontrollutvalg.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har ikke konkludert med noe som helst i forhold til den klagen fra Norske Samers Riksforbund på de valgene som ble foretatt 9. desember i fjor, sier plenumsleder Jørn Are Gaski (Ap).

Klagen omfatter både brudd på forretningsorden, brudd på god møteskikk, og brudd på langvarig praksis og kutyme på Sametinget.

Møtelederskapet møttes mandag denne uken for å behandle klagen fra NSR. Det endte med et vedtak der flertallet, som består av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og lista Samer sørpå, gikk inn for å sende saken tilbake til sametingets administrasjon for videre saksbehandling.

Flertallet definerte opposisjonen

Jørn Are Gaski

Plenumsleder Jørn Are Gask (Ap)i har fått kritikk for måten valgene ble gjort da vervene ble fordelt i forbindelse med maktskiftet før jul.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

På møtet ble det debattert hvordan man skal definere hvem som utgjør posisjon og opposisjon på Sametinget.

– Flertallet mener at posisjon defineres ut fra dem som sitter i Sametingsrådet, samt eventuelt andre grupperinger som har uttrykt at de er en del av posisjonen. Saken er nå tilbake i administrasjonen, der de i den videre saksbehandlingen skal legge til grunn flertallets definisjon av opposisjon og posisjon, forklarer Gaski.

Under maktskiftet på Sametinget i desember ble Gaski gjenvalgt som møteleder, på tross av at Sametinget så langt har hatt en tradisjon der møteleder velges blant opposisjonspartiene.

Ber Kontrollutvalget se på saken

Mindretallet i møtelederskapet, Anita Persdatter Ravna (NSR) og Mathis Nilsen Eira (NSR) viser til at det under plenumsmøtet i desember ble brukt begreper som valgteknisk samarbeid mellom partiene som styrer Sametinget i dag, og blant annet Fremskrittspartiet og lista Samer sørpå.

Anita Ravna, NSR

Anita Persdatter Ravna (NSR) er nestleder i sametingets møtelederskap.

Foto: Norske Samers Riksforbund

De er fortsatt uenig i at alle lister og partier på Sametinget som ikke er med i Sametingsrådet utgjør opposisjonen. NSR-representantene vil at parlamentets Kontrollutvalg også skal behandle klagen fra NSR.

– Det vi ønsker siden vi ikke kan støtte forslaget fra flertallet, er at saken sendes til Kontrollutvalget, slik at Kontrollutvalget innhenter juridisk bistand for å definere hva som er opposisjon og posisjon, sier Persdatter Ravna.

Klagen fra NSR skal etter planen behandles videre i et nytt møte i plenumsledelsen 30. januar.