Skuffende dom

Johan Mikkel Saras forsvarer Trond P. Biti er misfornøyd med dommen.

Advokat Trond Pedersen Biti

Forsvarer Trond Pedersen Biti sier at hans klient Johan Mikkel Sara (med ryggen til på bildet) ikke har tatt stilling til om han skal anke dommen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Indre Finnmark Tingrett dømte i går Sametingets tidligere visepresident Johan Mikkel Mikkelsen Sara for bedrageri mot Sametinget.

Beløpet han er dømt for å ha svindlet til seg er på 43.106,25 kroner. Retten dømte han i tillegg til 24 dagers betinget fengsel, samt saksomkostninger på 2000 kroner.

– Ikke påført Sametinget tap


Hans forsvarer, advokat Trond P. Biti, er ikke fornøyd med dommen.

– Det var ikke upåregnelig å få en dom med domfellelse, men jeg er likevel skuffet, sier Biti til NRK Sápmi.

Grunnen til at Sara er skuffet med dommen sier advokaten hans er at han ikke har skylder Sametinget noe.

Johan Mikkel Sara

Tidligere Sametingsrepresentant Johan Mikkel Sara er skuffet sier hans forsvarer.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Det er ikke så lett for Johan Mikkel Sara å akseptere dommen, for han mener at han ikke har påført Sametinget noe tap, forteller forsvarsadvokaten.

Risikerer dobbeltkrav


Sara anmeldte seg selv etter at det ble kjent at han hadde gitt reiseregninger for fullbilletter i stedet for billigbillittene han reiste med. Han jobbet for SAS i denne tiden, og hadde dermed tilgang på billigbilletter.

I følge Saras forsvarer er det dermed ikke Sametinget som har krav på pengene, siden de uansett måtte betalt fullpris for billetten hans, men SAS.

Dommen medfører dermed at det kan bli et dobbelt krav på Johan Mikkel Sara i følge advokaten hans.

– Sara har erkjent at han har vært illojal overfor SAS. Og i prinsippet kan SAS anmelde Sara og fremme et erstatningskrav. Så resultatet kan være et dobbelt krav på Saras hånd her, sier Biti.


– Det Sara reagerer mest på, er at hele dommen forutsetter, at han skal bruke en ansattbillett i rollen som Sametingsrepresentant. Til tross for at ansattbilletter kun kan benyttes i fritidsreiser. Dermed har retten på en måte godkjent at ansattebilletter kan bli brukt til slike formål, sier forsvarsadvokaten.

Advokat Trond P. Biti sier han og hans klient Johan Mikkel Sara vil ta stilling til dommen i løpet av neste uke. Ankefristen er på 14 dager.

Aktor fornøyd


Aktor Jon Bertelsen er fornøyd med domsavsigelsen.

– Jeg er fornøyd med det at retten er enig i mine anførsler, sier Politiadvokaten til NRK Sápmi.

Retten var enig i aktorens straffeutmåling i saken. Men Bertelsen tror ikke dommen har stor betydning.

– Dommen viser at når det gjelder reiseregninger, så skal man være veldig forsiktig hva man gjør. Ellers den ikke veldig prinsipiell i noen retninger, mener han.

Sametinget registrerer dommen, men har ingen ytterlige kommentarer til saken, sier direktør Rune Sverre Fjellheim til NRK Sápmi.