Sametingets tidligere visepresident tiltalt for bedrageri

Tidligere visepresident i Sametinget, Johan Mikkel Sara, er tiltalt for bedrageri på 73.517 kroner. Sara sier til NRK at han mener beløpet er for høyt, men at han ser fram til å få avsluttet saken.

Bilde

Johan Mikkel Sara (arkivbilde) er tiltalt for bedrageri overfor Sametinget mens han var sametingsrepresentant.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Johan Mikkel Sara, som var visepresident fra 2005 til 2007 og satt på Sametinget fra 1989 til 2009, er tiltalt for bedrageri.

Saken gjelder reiseregninger til Sametinget i 2008 og 2009 på tilsammen 73.517 kroner som politiet mener han ikke hadde krav på, skriver den samiske avisa Ságat fredag.

Ansatt i SAS

«Han var i den aktuelle perioden ansatt i SAS og hadde tilgang til billige flybilletter på grunn av sitt ansettelsesforhold i SAS, men krevde refusjon fra Sametinget etter internettpris på flybilletten på den aktuelle strekningen og datoen».

Det skriver politiadvokat Jens Bernhard Herstad ved Østfinnmark politidistrikt.

Bilde

Rune Fjellheim, sametingsdirektør.

Foto: Liv Inger Somby / Gáldu

Bakgrunnen til saken er NRKs avsløringer om reiseregningene til Johan Mikkel Sara, hvor han blant annet fikk utbetalt kjøregodtgjørelse for å ha kjørt Oslo-Karasjok tur/retur sju ganger i forbindelse med ulike sametingsmøter.

Samarbeidet med politiet

– Sametinget har hele tiden samarbeidet med politiet og gitt dem de opplysningene de har bedt om. Det har nå ført til grunnlag for tiltale, sier Sametingets direktør Rune Fjellheim til Ságat.

Johan Mikkel Sara er tiltalt for brudd på straffelovens § 270; «for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning». Rettsaken er berammet i Indre Finnmark tingrett i januar.

Summen vil gå ned

Johan Mikkel Sara påpeker overfor NRK fredag at han ikke har mottatt noen tiltalebeslutning, men at han tar informasjonen i media til etterretning.

– Det er riktig at jeg har fått utbetalt 73.000 for de to årene, men de faktiske utgiftene jeg har hatt i forbindelse med reisene er ikke trukket fra det beløpet. Beløpet vil gå kraftig ned, og i hvert fall med halvparten, sier Sara.

Hvis domstolen mener at jeg har fått for mye utbetalt betaler jeg selvsagt pengene tilbake

Johan Mikkel Sara

Han forteller at han er i ferd med å samle inn kvitteringer som han vil oversende Sametinget for å vise at han faktisk har hatt utgifter, og at han har jobbet med dette i hele høst.

– Hva hvis du blir dømt for underslag i tingretten?

– Spørsmålet er hypotetisk, så jeg kan ikke svare på det.

– En dom er uansett en dom, og hvis domstolen mener at jeg har fått for mye utbetalt betaler jeg selvsagt pengene tilbake, sier Johan Mikkel Sara til NRK.

Egil Olli

Egil Olli, sametingspresident.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Dette er også en av de grunnene til at jeg tidligere anmeldte meg selv - så man kan rydde opp i saken og slik at saken kan avsluttes.

Anmeldte seg selv

Politikeren valgte selv å gå til politiet med saken i fjor, men saken ble først henlagt.

– Han har selv valgt å gå til politiet, og dermed tilstått. Jeg synes det er positivt at han tar initiativ til å rydde opp, sa sametingspresident Egil Olli til NRK.

Johan Mikkel Sara representerte lista Samer bosatt i Sør-Norge (SBS) fram til valget i 2009. 59-åringen har blitt regnet som en av Sametingets mest erfarne politikere. Sara er bosatt i Oslo.

Påtalemyndighetene har ingen kommentar da Sara og hans advokat formelt ikke har mottatt tiltalebeslutningen.

Hør intervju med Johan Mikkel Sara (på samisk):

Korte nyheter

 • Álttás 12 ođđa njoammuma

  Álttás lassánit ain koronanjoammumat. Maŋimuš jándoris leat duođaštuvvon 12 ođđa njoammuma ja 57 leat dál erremis. Njoammumat levvet eanemus boahkukeahtes mánáid ja nuoraid gaskkas, mii leamašan vuordimis, čállá suohkan neahttasiiddustis. Suohkan ii áiggo liikká ođđa koronaeastandoaimmaid bidjat johtui.

  Koronatesting i Alta
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK
 • Dálkkádatgássa mearri allat

  Eai goassege ovdal leat mihtidan nu alla dálkkádatgássa meari dahje suhkodaga áimmus go diibmá. Dan čájeha ON Máilmmi meteorologalaš organisašuvnna raporta. Luoitimat geahppánedje diibmá go koronapandemiija geažil unnui sihke mátkkošteapmi ja ekonomalaš aktivitehta. Muhto dat ii váikkuhan dálkkádatgássa suhkodahkii. Raporta almmuhuvvui aiddo ovdalaš dálkkádatnjunusčoahkkima, mii lea Glasgowas Skottlánddas golggotmánu 31. beaivve.

  Climateworks jobber med å fjerne klimagassen CO2 fra vanlig luft. Bildet viser et pilotanlegg montert på taket til et avfallsfobrenningsanlegg i Hinwil, Sveits.
  Foto: Julia Dunlop / Climeworks
 • Ođđa njuolggadusat viessovuovdimii

  Boahtte jagi álggu rájes de lea dus, viessovuovdin, stuorát ovddasvástádus viesu feaillaid ja váilliid dáfus. Earret eará ii leat šat lohpi vuovdit viesu "dan ortnegis go dat lea oasttedettiin" iige oasti sáhte váidit daid feaillaid vuođul, mat viessoraporttas namuhuvvojit. Norsk Takst suorgeorganisašuvdna lohká njuolggadusaid ferten rievdadit go menddo dávjá čuožžilit vuovdi ja oasti gaskii soahpameahttunvuođat. Ođđa njuolggadusaid mearridii Stuorradiggi miessemánus ja dat bohtet fápmui ođđajagimánu vuosttas beaivve 2022.