Hopp til innhold

Idyllen ble til mareritt

Idyllen ble brått annerledes da den finske kameratgjengen etter fem dagers isfiske kom ned fra fjellet til den norske parkeringsplassen. Her ventet oppskårete bildekk.

Teuvo Kaaretkoski, Sodankylä, og Marko Stålnacke, Rovaniemi i Nord-Finland

– Vi er takknemlige for at nordmenn lar oss nyte dette, sier de finske fiskevennene Teuvo Kaaretkoski (52) fra Sodankylä og Marko Stålnacke (39) fra Rovaniemi. Men adjektivene ble ikke like takknemlige da de kom ned fra fjellet til ramponerte biler.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Mens den finske kameratgjengen på fem personer var på isfisketur på Laksefjordvidda i Øst-Finnmark, hadde noen stukket hull i bildekkene på fem finske biler som stod parkert på parkeringsplassen i Sirbmá. Tre av disse tilhørte kameratgjengen. På parkeringsplassen var det også ti norske biler. Men ingen av disse bilene var blitt rørt.

Oppskåret bildekk

Totalt fem finske biler som stod parkert på parkeringsplassen til skuterløypa i Sirbmá i Tana i Øst-Finnmark. Saka er anmeldt til politiet.

Foto: Marko Stålnacke, Rovaniemi / Privat

– Noen er tydeligvis misunnelige på at også vi finlendere har lov til å nyte naturherlighetene på Finnmarksvidda. Men hærverk på bilene skal ikke stoppe oss. Vi vil fortsette å fiske her så lenge loven tillater det, forteller Stålnacke.

Han vil helst ikke si offentlig hva slags adjektiver som ble brukt da de oppdaget hærverket på bilene.

– Vi ble selvsagt både sinte og skuffet.

Selv tolker han ramponeringen som barnslig oppførsel fra en eller flere idioter.

Bilene stod parkert på parkeringsplassen i seks dager. Stålnacke regner med at ramponeringen har skjedd i løpet av natt til søndag.

Men allerede lørdagskveld fikk de en anelse av uro da en finsk guide oppsøkte dem på deres leirplass ved Gurteluoppal på Laksefjordvidda, cirka to mil ovenfor bygda Sirbmá.

Oppskåret bildekk

Stukket med kniv? De finske fiskekameratene mener at gjerningspersonen(e) har stukket hull i dekkene med knivlignende gjenstand.

Foto: Marko Stålnacke, Rovaniemi / Privat

– Guiden fortalte at noen hadde stjålet bagasjekofferten på skuteren hans mens den stod parkert på parkeringsplassen. Ingen av bilene var blitt rørt på det tidspunkt.

Hærverket på bilene ble ikke oppdaget før kameratgjengen kom ned fra isfisket søndagsmorgenen. Saka er blitt anmeldt til finsk politi fordi de ikke oppnådde kontakt med norsk politi.

Røyen lokker

Tilfeldighetene gjør at NRK Sápmi traff kameratgjengen mens de ennå var på fjellet, og ivrig trakk opp den ene store røya etter den andre på et fiskevann noen kilometer utenfor leirplassen. Dit hadde de gått på ski.

– Røyen er ganske enkelt en vakker fisk. Også smaker den ubeskrivelig himmelsk, forklarer Marko Stålnacke.

Kameraten Teuvo Kaaretkoski fra Sondankylä svarer bekreftende på finsk:

– Kaunas kala, sier han mens han viser frem fisken.

To i reisefølget har vært på fisketur i samme område også tidligere. Senest i fjor vår. Det er røyen som lokker finlendere til norske vann .

Forstår ikke frykten

De har fulgt med i debatten om den såkalte «5-km-sonen». Flere kommuner i Finnmark, samt fylkesordføreren, har nemlig tatt til orde for å gjeninnføre denne gamle ordningen som gjør at utlendinger ikke får fiske i fiskevann som ligger lenger unna enn fem kilometer fra riksveiene.

Marko Stålnacke fra Rovaniemi på fisketur på Laksefjordvidda

VAKKER FISK: – Det er vanskelig å få tak i så vakker fisk i finske fiskevann, forteller Marko Stålnacke.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Frykten er overbeskatning og forurensing av fiskevannene . Marko Stålnacke har ingen forståelse for frykten.

– Det er dager når vi ikke får noe fisk. Men så kan den plutselig slå til, og da er det bare herlig. Men vi fisker aldri så mye at vi utgjør noen trussel.

Som agn bruker han rød fluelarve som populært kalles for maggot, samme som nordmenn også bruker.

Stålnacke fnyser av påstandene om at finlendere bruker levende fisk som agn .

Maggot

MAGGOT SOM AGN: Her viser Marko Stålnacke maggoten (fluelarven) som han bruker som agn under isfisket.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg kjenner ingen som gjør det. Og hvordan skulle vi klare å frakte levende fisk fra Finland til Norge, spør han.

Bruker GPS som guide

Han synes det er bra at Norge og Finland vil innlede et samarbeid om innlandsfisket på Finnmarksvidda.

– Men vi trenger ingen offentlige infokanaler om fiskevannene slik den finske skogsstyrelsen «Metsähallitus» planlegger. For førstegangsreisende kan det riktignok være nyttig å vite hvor det kan lønnes å fiske. Men når man har vært her noen ganger, så trenger man ikke mer guiding.

Fiskevannet hvor vi traff finlenderne, hadde de fått tips om fra en annen kameratgjeng som hadde vært her året før.

– GPS er min beste guide. Ved hjelp av den er det lett å finne frem til målet, selv om det er dårlig vær.

Og han angrer ikke på turen.

Mens vi pratet med dem, trakk Stålnacke og Kaaretkoski opp tolv røyer. Og heller ikke de to andre kameratene som fisket litt lenger unna, ble uten napp.

– Ja vi er storfornøyde med fangsten. Dette gir mersmak, sier de smilende under kaffepausen.

Nyter naturen

Men det er ikke bare fisken som lokker finlenderne til vidda i Finnmark.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Finsk kameratgjeng på isfisketur på Laksefjordvidda

Kameratgjengen nyter roen på fjellet. Fra venstre: Marko Stålnacke fra Rovaniemi, ??, Jussi Kolehmainen fra Kajaani og Teuvo Kaaretkoski fra Sodankylä.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Også naturen er helt eksotisk. Værskiftet på våren fascinerer. Når det stormer som verst, må vi tviholde teltet slik at det ikke flyr av gårde med vinden. Og når stormer løyner og solen titter frem, vises viddas vårprakt fra sin beste side, smiler Stålnacke.

Selv om noen forsøker å skremme ham og kameratene fra fiskevannene i Finnmark, vil de tilbake hit også neste vår.

Uakseptabel adferd

Odd Tobiassen fra Skiippagurra og Kjell Betten fra Vadsø

SYNES SYND PÅ FINLENDERNE: – Det er helt uforståelig at noen tyr til hærverk. Dette er rett og slett en uakseptabel adferd, sier nordmennene Odd Tobiassen og Kjell Betten.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Rampestrekene skaper reaksjoner også blant lokale norske fiskere.

– Det finnes ingen unnskyldning for slik oppførsel, sier Kjell Betten fra Vadsø.

Han og Odd Tobiassen fra Skiippagurra i Tana kom til parkeringsplassen mens finlenderne holdt på å pakke ut skutersledene etter endt fisketur.

– De var selvsagt ikke blide, noe som jeg forstår fullt ut, forteller Betten.

– Jeg synes oppriktig talt synd på finlenderne, svarer Tobiassen.

Selv om Betten og Tobiassen er enige i kravet om å gjeninnføre 5-km-sonen, tar de likevel avstand fra herjinga som finlenderne er blitt utsatt for.

– Dette er rett og slett uakseptabel oppførsel. Man bør heller rase mot loven, ikke mot uskyldige finlendere, sier de to.

Den finske kameratgjengen måtte bestille hjul fra Sodankylä til bilene sine. Først etter fem timers venting kom de av gårde fra parkeringsplassen i Sirbmá i Norge til Finland.

– Trist. Men vi gir ikke opp, sier Marko Stålnacke til NRK Sápmi.

Det er Finnmarkseiendommen som forvalter fiskevannene i Finnmark. Styret har enstemmig avvist kravet om å gjeninnføre 5-km-sonen.

Korte nyheter

 • Bevilger støtte til nordsamisk språkopplæring

  Sametinget bevilger 175 000 kroner i støtte til ABC-COMPANY E- skole AS og 40 000 kroner til Loppa Sameforening for at de skal holde nordsamisk språkkurs til voksne. – I Norge er det mange folk, som ønsker og trenger undervisning i samisk. Mange har et passivt språk og de behøver trygge rammer for å begynne å bruke språket, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen i en pressemelding.

 • Doaibmabijuid goavvejagiid várás

  Dán jagi leamašan garra goavvejahki mii lea čuohcan garrasit bearrašiidda ja boazodoalloservodahkii sihke ruđalaččat ja dearvvašvuođa dáfus. Norgga Sámediggi ja Davvi Dearvvašvuohta leat čoahkkinasttán dainna áigumuššan ahte geahčadit mo sáhttet ásahit bissovaš veahkkefálaldagaid sápmelaččaide. Sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto dadjá, ahte Davvi Dearvvašvuođas áddejit dan duođalaš dili mii leamaš, ja leatge dál fárrolaga iskamin gávdnat bistevaš doaibmabijuid ja fálaldagaid dán hárrái.

  Rein spiser fôr fordi de ikke klarer å nå ned til lav og mose. Det er flere lag med is som hindrer dem. Derfor må reineiere fôre dem selv. Det vil de helst ikke.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr
 • Luoitiba lávlaga ráfi birra

  Soai leaba balus leamaš ovdalgo dál álmmuheaba sudno ođđa šuoŋa go lea ráfi birra ja nubbi sudnos ássá Ruoššas. Nu muitala Emil Karlsen, go son lea dáhkan šuoŋa ovttas Ekaterina Efremovan, gii ássá Murmánskkas Ruoššas. Lávlla lea golmma gillii, «Min áiggis – Ближе, чем кажется (In Our Days – Closer Than it Seems)». Dát šuokŋa oainnat lea ráfi birra ja dat ahte galggašii ráfálaččat gulahallat. Gula Emil Karlsena Veaigesáddagis otne muitaleamin dán lávlaga birra ja doppe maid gulat ođđa šuoŋa.

  Samiske Emil Kárlsen slipper det som ble en ekstra aktuell protestlåt sammen med russiske Ekaterina Efronova fra Murmansk. En av verselinjene lyder: "Vi er nødt til å holde den skjøre verden i håndflata vår". Foto: Evgeny Velichko / Ørjan Marakatt Bertelsen NTB kultur
  Foto: Evgeny Velichko / Ørjan Marakatt Bertelsen NTB kultur