Hopp til innhold

5 km-sonen blir ikke innført

Til tross for at både sametingspresidenten og fylkesordføreren tidligere har talt for å gjeninnføre regelen som begrenser innlandsfiske for utlendinger, så vedtok FeFo at den ikke blir gjeninnført.

Isfiske

FeFo styret vedtok enstemmig å ikke gjeninnføre fem kilometers regelen som før Finnmarksloven begrenset utenlandske fiskere i Finnmark. (Illustrasjonsbilde.)

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Årets første styremøte i Finnmarkseiendommen – FeFo – gjennomføres tirsdag 25. februar. Der ble det blant annet valgt ny styreleder og nestleder. Den første saken som ble tatt opp av det nye styret var den mye omdiskuterte 5-km regelen.

Regelen tillot ikke utlendinger å fiske på innlandet utenfor en fem kilometers sone fra hovedvei i Finnmark.

Trodde det skulle være mulig

Til tross for at den nyvalgte styrelederen Marit Kirsten A. Gaup trodde det skulle være mulig å innføre en slik regel så sier hun at FeFo ikke kan gjøre det likevel.
– Vi trodde det skulle være lett å gjeninnføre regelen, men etter at vi i går gikk gjennom et kurs om blant annet lover, så viser det seg at vi ikke har noen mulighet til å gjøre det ifølge loven, forteller Gaup.

Marit Kirsten Anti Gaup

Marit Kirsten Anti Gaup fra Sametinget ble valgt til ny leder i FeFo-styret. Hun sier hun gjerne skulle gjeninnført fem kilometers regelen, men at det ikke lar seg gjøre.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK


Hun sier at Finnmarksloven må endres for å få dette til, og sparker ballen videre til Sametinget og Fylkeskommunen.

– Om det skal være mulig å gjeninnføre regelen så må fylket og Sametinget gjennomgå loven på nytt, og forsøke å endre den delen, slik at vi har mulighet til å gjeninnføre regelen, forteller styrelederen.

Styret fulgte direktørens innstilling

FeFo direktøren kom med innstilling til styret om at regelen ikke skulle gjeninnføres, blant annet med en juridisk gjennomgang som grunnlag.

– Vår innstilling var at Finnmarksloven ikke gir noe grunnlag for å innføre en slik fem kilometers sone. Vårt forslag til styret var at vi skal samarbeide med de kommunene der det er mange fiskere, og begrense fisket der, forteller FeFo-direktør Jan Olli.

I tillegg til å godkjenne direktørens innstilling, kom styret med et tillegg om at FeFo må gjennomføre en undersøkelse angående smittefaren fiskere fra utlandet kan medbringe fra fremmede vassdrag til Finnmark.

– Må endre loven

Tidligere har jusprofessor Øyvind Ravna sagt at den juridiske utredningen som FeFo har bedt om like gjerne kunne konkludert for å gjeninnføre regelen som mot.

Har styrelederen kommentar til det?

– Som vi vet så kan advokater ha mange syn på en sak, og jeg vet ikke hvem av dem som har rett, derfor må Sametinget se om det er noe som må endres i loven for å få tilbake fem kilometers sonen, sier den nye styrelederen avslutningsvis.

Jan Olli

Direktør Jan Olli sier at Finnmarksloven ikke gir noe grunnlag for å gjeninnføre en fem km sone. Her på årets første FeFo-styremøte, som avhoides i Lakselv i dag.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon kruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.