NRK Meny
Normal

Norsk-finsk samarbeid om fiskevannene i Finnmark

– Finnmark har nok av innlandsvann. Derfor er finlendere velkommen til å fiske her. Det sier ledelsen i Finnmarkseiendommen til den finske regionavisa Lapin Kansa.

Fiske på Laksefjordvidda

Den finske skogsstyrelsen 'Mätsahallitus' planlegger å lage en egen infolenke på deres nettside om fiskevannene i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi har cirka 60.000 fiskevann i Finnmark, skryter direktøren i Finnmarkseiendommen Jan Olli.

Tilreisende fra Finland får samtidig råd om ikke å dra til de samme områdene hele tida. Det er viktig å spre fisketrykket for å ikke ødelegge utsatte fiskevann.

Faksimile av Lapin Kansa

Under tittelen «ikke tøm fiskevannene våres» ønsker ledelsen i Finnmarkseiendommen finlendere likevel velkommen til å fiske ørret og røye i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Trykket fra utlendingers fiske er størst i Tana. Men også Karasjok, Kautokeino og Lebesby har attraktive fiskevann.

Nestleder i FeFo, Hartvik Hansen, forteller til Lapin Kansa at de ikke har noen planer om å begrense utlendingers fiske.

– Journalisten må nok ha misforstått meg i denne sammenheng, svarer Hansen til NRK Sápmi.

Likevel holder han fast på vedtaket som FeFo styret har gjort tidligere i år. Her har de enstemmig avvist kravet fra flere kommuner og fylkesordføreren, om å gjeninnføre den gamle ordningen med 5-km-sonen . Denne ordningen gjaldt inntil 2007 da Finnmarkseiendommen overtok forvaltningen av grunnen i Finnmark. Personer bosatt utenfor Norge kunne den gang ikke fiske i fiskevann som lå lenger unna enn fem kilometer fra hovedvegene.

Fellesmøte

Hartvik Hansen

Nestleder i FeFo, Hartvik Hansen, vil ha spredning av utlendingers fiske til flere fiskevann i Finnmark for å unngå fort stort fisketrykk på utsatte vann.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det var før påske at nestlederen og direktøren i FeFo hadde et møte med den finske skogsstyrelsen «Metsähallitus» som forvalter utmarka i Lappland i Nord-Finland. Formålet er å etablere et samarbeid med det finske og norske forvaltningsorganet, forklarer nestlederen Hartvik Hanse i FeFo.

– Det er viktig at vi kan dra nytte av hverandres kunnskaper og erfaringer, svarer Hansen.

Denne kunnskapen skal spres blant annet gjennom informasjonsarbeid. I den sammenheng ønsker de også et bedre samarbeid med lokalbefolkningen.

Info på nett om fiskevannene

Avdelingssjef Jyrki Tolonen ved den finske skogstyrelsen «Metsähallitus» forteller til Lapin Kansa at de planlegger en egen informasjonslenke på deres hjemmeside.

Informasjonsmateriale vil ikke bli ferdig til vårens isfiske. Men allerede neste år skal fiskeinteresserte i Finland her få nærmere informasjon i hvilke områder det kan lønnes å fiske i Finnmark, forklarer Tolonen til Lapin Kansa.

– Det er selvsagt fullt mulig å legge ut en slik informasjon på deres nettside. Men det er ikke dette som er meningen med det samarbeidet som vi ønsker å etablere med Finland, svarer FeFo-direktøren, Jan Olli.

Han ser ingen grunner til å informere finlendere om hvor det er gode og dårlige fiskevann. Også nestleder Hartvik Hansen benekter at de er ute etter å gi slike råd til utlendinger.

– Men det vil være viktig å informere hvilke regler som gjelder på norsk side. For eksempel kan bruk av ulovlig levende agn spre sykdommer , noe som kan være en katastrofe for blant annet den lakseførende del av Tanavassdraget, forklarer Hansen.

Finlendere gir millioninntekter

Jan Olli

FeFo-direktør Jan Olli sier at det er andre årsaker enn inntekter som gjør at de ønsker finlendere velkommen til å kjøpe fiskekort for fiske i Finnmark.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

Det er kun utledninger og folk bosatt utenfor Finnmark som må kjøpe fiskekort for å kunne fiske på Finnmarskeiendommen. Salget av fiskekort har økt betraktelig, spesielt til finlendere , etter at FeFo overtok forvaltningen 2007. De årlige kortinntektene er i underkant av to millioner.

Men Olli benekter at det er dette som er årsaken til at finlendere og andre utledninger ønskes velkommen til ørret- og røyevannene i Finnmark.

– Loven gir ikke oss anledning til å gjøre forskjell på folk. Alle skal behandles likt, forklarer Olli.

Selv om FeFo ikke vil gjeninnføre 5-km-sonen, vil de gjøre reguleringer av utlendinger fiske i fiskevann som er under sterkt press, forklarer Olli.