Hopp til innhold

På Finnmarksvidda kan dette igjen bli forbudt for utlendinger

Fiskegale utlendinger, og spesielt finlendere, har den siste tiden nærmest «invadert» utmarka i Finnmark. Nå kan det komme en avstandsgrense for hvor langt ute i utmarka utlendinger har lov å fiske i fylket.

Røye

Tidligere var innlandsfiske i Finnmark tillatt for utlendinger – kun inn til fem kilometer fra offentlig hovedvei. Denne regelen forsvant ved innføringen av Finnmarksloven i 2005. Nå skal Finnmarkseiendommen (FeFo) behandle en eventuell gjeninnføring av denne regelen.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Den såkalte «5 km-regelen» forsvant da Finnmarksloven trådde i kraft i 2005.

Siden da har antall utlendinger som inntar Finnmarks utmark på jakt etter røye og ørret, økt kraftig.

Mange mener nå at utenlandske fiskere er i ferd med å overta Finnmarksviddas fiskevann – og dermed fortrenger lokalbefolkningen bort fra områdene.

Det er Finnmarkseiendommen (FeFo) som forvalter grunn og innlandsfiske i Finnmark fylke (ekstern lenke).

– Gjeninnfør avstandsgrense

Styremedlem i FeFo, Klemet Erland Hætta, har fått med seg utviklingen, og advarslene.

Han håper at styret han selv er en del av, bremser utlendingers mulighet til innlandsfiske i Finnmark.

– Det vi ser nå er at det er flere og flere utenfra Finnmark, og utlendinger, som bruker muligheten til å fiske i innsjøer og fjellvann i Finnmark. Dermed har disse ofte fortrengt lokalbefolkningen bort fra sine tradisjonelle områder, sier Hætta.

– Jeg ber derfor om at man ser på muligheten å gjeninnføre den såkalte 5-km-grensen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Paavo Heinivuo, Elkki Antti, Ahokumpu Antti, Teuvo Karetkoski og Jarmo Karetkoski

De finske ispilkerne elsker Laksefjordvidda i Øst-Finnmark. Men Paavo Heinivuo, Elkki Antti, Ahokumpu Antti, Teuvo Karetkoski og Jarmo Karetkoski er ikke nødvendigvis velkomne av lokalbefolkningen. Her pakker de snøscooterene sine ved bygda Sirma i Tanadalen, klar til avgang mot viddas fjellvann.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi kommer hvert år

– Røye er godt. Helt enkelt godt. Og en vakker fisk. Men den er vanskelig å få tak i - i Finland. Derfor kommer vi hvert år hit til Finnmark for å fiske.

Det sa Paavo Heinivuo (61) fra Sodankylä, da NRK påtraff han i april i år, da han og hans fiskekolleger holdt på med å pakke snøscooterene sine, med vidda som destinasjon.

Han forstår ikke hvorfor mange Finnmarkinger vil ha vidda for seg selv – og forby finlendere å fiske i fylket.

 • Hva mener du? Delta i debatten – nederst i artikkelen

Håper på snar saksbehandling

Klemet Erland Hætta

Styremedlem i Finnmarkseiendommen (FeFo), Klemet Erland Hætta.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Tidligere har Finnmarks fylkesordfører Runar Sjåstad sagt at han ønsker å gjeninnføre 5-km-regelen for innlandsfiske for utlendinger.

FeFos styreleder, Harald Larssen, har tidligere uttalt til NRK man ikke får behandlet saken før første møte etter ferien, det betyr september i år.

Dette er ikke Klemet Erland Hætta fornøyd med. Han har dermed bedt styret i FeFo om å behandle saken allerede i juni.

– Administrasjonen i FeFo har orientert meg om at det er mulig å få behandlet saken da, forteller Hætta.

(Artikkelen fortsetter under avstemningen)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Redd for at vann og vassdrag ødelegges

Beaska Niillas

Sametingskandidat for Norske Samers Riksforbund, i Østre valgkrets, Beaska Niillas. Han er bekymret for utviklingen av antall utlendinger som fisker i vann og vassdrag Finnmark.

Foto: Máret Biret Sárá Oskal

Det at 5-km-regelen ble opphevet i 2005, med påfølgende økning i antall utlendinger som fisker i Finnmarks fjellvann og innsjøer, har provosert mange.

Sametingskandidat Beaska Niillas fra Tana er en av dem.

Han viser blant annet til en episode der tre finlendere ble anmeldt for å ha brukt levende agn, i forbindelse med innlandsfiske i Sør-Varanger i Finnmark. Dette er strengt forbudt.

– Jeg er redd for at våre vann og elver blir ødelagt. Vi har jo allerede hørt at utlendinger er tatt for ulovligheter i forbindelse med innlandsfiske. En annen faktor er at det i våre områder aldri har vært så mange fiskere som nå, sier en bekymret Beaska Niillas.

Røye stekes og kaffe kokes på bål

Attraktiv syssel, også blant utlendinger – friluftsliv og røyefiske i Finnmark. Men får mange Finnmarkinger det slik de vil, blir dette en saga blott for utlendinger – lenger inn i utmarka enn 5 kilometer fra hovedvei.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Korte nyheter

 • PST ožžo dieđu vihtta beaivvi ovdal báhčima

  E-bálvalus dieđihii Politiijaid sihkkarvuođabálvalussii (PST) terrorfalleheami birra Oslos, ođđa dieđuid vuođul.

  PST oaččui dieđu vihtta beaivvi ovdal báhčima Pride-ávvudeami oktavuođas, gos E-bálvalus namuhii Norgga islamistta geas galggai oktavuohta Arfan Bhattiin. E-bálvalus oaivvildii ahte falleheapmi lei oaivvilduvvon Norgga vuosttá ja ahte Bhatti galggai vejolaš vearredahkki. PST lea ovdal gohčodan dieđu "álásin" ja lea čilgen ahte sis eai lean doarvái dieđut álggahit doaibmabijuid. Zaniar Matapour bealušteaddji árvala ahte eiseválddit váikkuhedje falleheapmái. Evaluerenraporta vurdojuvvo boahtte vahkus. Riekteášši Arfan Bhatti vuostá vuordimis álggahuvvo vuosttaš jahkebealis 2024:s.

 • Komišuvnna raporta: – Buot parlamentáralaš jođiheaddjit fertejit váldit ovddasvástádusa

  – Mun dovddan vuollegašvuođa dan ektui maid lohken raporttas. Dat lea lossa muitalus mii boahtá ovdan, mo mii leat láhtten olbmuiguin.

  Nu cealká Kristtalaš álbmotbellodaga (KrF) jođiheaddji Olaug Bollestad.

  Son lea okta dain gii lea searvan Duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna raportta lohkamii.

  Raportta sisdoallu, mii duorastaga geigejuvvui Stuoradiggái, čuozai Bollestad:i.

  KrFa jođiheaddji logai raporttas earret eará girku rolla birra dáruiduhttimis.

  – Mun gii lean oassi KrF bellodagas ja lean kristtalaš, in leat gal rámis das mii lea dahkkon, lohká son.

  Bollestad vuordá ahte buot bellodatjođiheaddjit Stuorradikkis ipmirdit makkár ovddasvástádus sis lea raportta čuovvoleamis.

  – Mii parlamentáralaš jođiheaddjit fertet váldit dán ovddasvástádusa iežamet stuoradiggejoavkkuide, mat fas váldet dan ovddasvástádusa viidáset bellodagaide miehtá riikka, justa fal sihkkarastit dán politihkalaččat, dadjá son.

  Nærbilde av Olaug Bollestad. Hun er fotografert forfra, hodet hennes mellom to personer fotografert bakfra. Hun ser smått skeptisk ut. Har på runde briller.
  Foto: Terje Pedersen / NTB
 • Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport: – Alle parlamentariske ledere må ta ansvar

  Jeg kjenner en ydmykhet i det jeg leser. Det er en svær historie som kommer fram. Hvordan vi har oppført oss mot folk.

  Det sier partiledere for Kristelig Folkeparti (KrF), Olaug Bollestad.

  Hun er en av de som har deltatt i opplesningen av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen.

  Bollestad er sterkt berørt av innholdet i rapporten, som torsdag ble overlevert til Stortinget.

  KrF-lederen leste blant annet om kirkens rolle i fornorskningen.

  – Som KrF`er og kristen å lese dette, så er jeg jo ikke stolt over det som er gjort, sier hun.

  Bollestad forventer at alle partiledere på Stortinget forstår hva slags ansvar de har til å følge opp rapporten.

  – Vi som parlamentariske ledere må ta ansvar inn i våre stortingsgrupper, som igjen tar ansvaret inn i våre partier over det ganske land, nettopp for å forankre dette politisk, sier hun.

  Olaug Bollestad
  Foto: Mette Ballovara / NRK