På Finnmarksvidda kan dette igjen bli forbudt for utlendinger

Fiskegale utlendinger, og spesielt finlendere, har den siste tiden nærmest «invadert» utmarka i Finnmark. Nå kan det komme en avstandsgrense for hvor langt ute i utmarka utlendinger har lov å fiske i fylket.

Røye

Tidligere var innlandsfiske i Finnmark tillatt for utlendinger – kun inn til fem kilometer fra offentlig hovedvei. Denne regelen forsvant ved innføringen av Finnmarksloven i 2005. Nå skal Finnmarkseiendommen (FeFo) behandle en eventuell gjeninnføring av denne regelen.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Den såkalte «5 km-regelen» forsvant da Finnmarksloven trådde i kraft i 2005.

Siden da har antall utlendinger som inntar Finnmarks utmark på jakt etter røye og ørret, økt kraftig.

Mange mener nå at utenlandske fiskere er i ferd med å overta Finnmarksviddas fiskevann – og dermed fortrenger lokalbefolkningen bort fra områdene.

Det er Finnmarkseiendommen (FeFo) som forvalter grunn og innlandsfiske i Finnmark fylke (ekstern lenke).

– Gjeninnfør avstandsgrense

Styremedlem i FeFo, Klemet Erland Hætta, har fått med seg utviklingen, og advarslene.

Han håper at styret han selv er en del av, bremser utlendingers mulighet til innlandsfiske i Finnmark.

– Det vi ser nå er at det er flere og flere utenfra Finnmark, og utlendinger, som bruker muligheten til å fiske i innsjøer og fjellvann i Finnmark. Dermed har disse ofte fortrengt lokalbefolkningen bort fra sine tradisjonelle områder, sier Hætta.

– Jeg ber derfor om at man ser på muligheten å gjeninnføre den såkalte 5-km-grensen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Paavo Heinivuo, Elkki Antti, Ahokumpu Antti, Teuvo Karetkoski og Jarmo Karetkoski

De finske ispilkerne elsker Laksefjordvidda i Øst-Finnmark. Men Paavo Heinivuo, Elkki Antti, Ahokumpu Antti, Teuvo Karetkoski og Jarmo Karetkoski er ikke nødvendigvis velkomne av lokalbefolkningen. Her pakker de snøscooterene sine ved bygda Sirma i Tanadalen, klar til avgang mot viddas fjellvann.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi kommer hvert år

– Røye er godt. Helt enkelt godt. Og en vakker fisk. Men den er vanskelig å få tak i - i Finland. Derfor kommer vi hvert år hit til Finnmark for å fiske.

Det sa Paavo Heinivuo (61) fra Sodankylä, da NRK påtraff han i april i år, da han og hans fiskekolleger holdt på med å pakke snøscooterene sine, med vidda som destinasjon.

Han forstår ikke hvorfor mange Finnmarkinger vil ha vidda for seg selv – og forby finlendere å fiske i fylket.

 • Hva mener du? Delta i debatten – nederst i artikkelen

Håper på snar saksbehandling

Klemet Erland Hætta

Styremedlem i Finnmarkseiendommen (FeFo), Klemet Erland Hætta.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Tidligere har Finnmarks fylkesordfører Runar Sjåstad sagt at han ønsker å gjeninnføre 5-km-regelen for innlandsfiske for utlendinger.

FeFos styreleder, Harald Larssen, har tidligere uttalt til NRK man ikke får behandlet saken før første møte etter ferien, det betyr september i år.

Dette er ikke Klemet Erland Hætta fornøyd med. Han har dermed bedt styret i FeFo om å behandle saken allerede i juni.

– Administrasjonen i FeFo har orientert meg om at det er mulig å få behandlet saken da, forteller Hætta.

(Artikkelen fortsetter under avstemningen)

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Redd for at vann og vassdrag ødelegges

Beaska Niillas

Sametingskandidat for Norske Samers Riksforbund, i Østre valgkrets, Beaska Niillas. Han er bekymret for utviklingen av antall utlendinger som fisker i vann og vassdrag Finnmark.

Foto: Máret Biret Sárá Oskal

Det at 5-km-regelen ble opphevet i 2005, med påfølgende økning i antall utlendinger som fisker i Finnmarks fjellvann og innsjøer, har provosert mange.

Sametingskandidat Beaska Niillas fra Tana er en av dem.

Han viser blant annet til en episode der tre finlendere ble anmeldt for å ha brukt levende agn, i forbindelse med innlandsfiske i Sør-Varanger i Finnmark. Dette er strengt forbudt.

– Jeg er redd for at våre vann og elver blir ødelagt. Vi har jo allerede hørt at utlendinger er tatt for ulovligheter i forbindelse med innlandsfiske. En annen faktor er at det i våre områder aldri har vært så mange fiskere som nå, sier en bekymret Beaska Niillas.

Røye stekes og kaffe kokes på bål

Attraktiv syssel, også blant utlendinger – friluftsliv og røyefiske i Finnmark. Men får mange Finnmarkinger det slik de vil, blir dette en saga blott for utlendinger – lenger inn i utmarka enn 5 kilometer fra hovedvei.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Korte nyheter

 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.

 • Thor Martin bisseha buot biillaid

  Norgga boles bisseha dál buot biillaid, mat bohtet Suomas, go ođđa ráddjehusat gáibidit riikaboahtinalmmuhusa, dieđiha Yle Sápmi. Norga lea mannan vahkus fas čavgen rádjerasttildannjuolggadusaid. Riikaboahtinalmmuhus registeren lea bákkolaš ja dan galgá dahkat golbma jándora ovdal go áigu rasttildit rájá Suomas Norgii. Dan lassin gáibiduvvo juogo negatiivvalaš koronateastaboađus dahje koronapássa. Dárkkisteamit bohte fápmui mannan bearjadaga. Biillat bissehuvvojit dál viššalit. – Mii Norgga politiijas leat dál ožžon dieđu, ahte mii galgat dál kontrolleret biillaid, mat bohtet Suomas Norgii, ja juohke biila kontrollerejuvvo dan dihte go mii galgat oaidnit, ahte buohkat leat čađahan dan registerema, muitala boles Thor Martin Balto.

   Thor Martin Balto
  Foto: Sara Kelemeny / Yle / Yle