Fylkespolitikere imot endringer av kongekrabberegler

– Det er vil være uforsvarlig å endre deltakerkriteriene i krabbefisket allerede ett år etter at ny modell ble innført, og uten noen form for konsekvensanalyse, sier Ap-politiker Sylvi Jane Huseby.

Sylvi Jane Huseby

FASTHOLDER DAGENS PRINSIPP: Ap-politiker, Sylvi Jane Huseby er glad for at flertallet i fylkesutvalget i Finnmark nå ikke vil endre dagens kongekrabberegler.

Foto: Allan Klo, NRK, Fotomontasje av kongekrabbe: Anette Karlsen, Havforskningsinstituttet/NRK / NRK

Fylkespolitikeren fra Hammerfest mener at Fiskeridirektoratet burde ha gjort noen beregninger før de sendte sitt endringsforslag ut på høring.

– Jeg liker ikke å drive politikk på bakgrunn av synsing. Det foreligger ingen konsekvensanalyse verken av dagens regler, eller av de nye endringene som direktoratet har foreslått, forklarer Huseby.

Ap-politikeren frykter for at stadige endringer kan føre til uforutsigbarhet, og kan gjøre det vanskeligere å rekruttere unge folk til fiskerinæringen.

I går fikk hun sammen med KrF flertall i fylkesutvalget i Finnmark mot endringsforslaget.

– Kvotestigen og omsetningskravet bør beholdes slik den er i dag, heter det i vedtaket.

Det er Fiskeridirektoratet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet som har foreslått endringer. Høringsfristen gikk ut i går.

Forslaget har ført til glede og besvær .

Nyordningen var et kompromiss

Endringsforslaget kommer samme år som ny modell ble innført. Ifølge dagens modell kan det gis full krabbekvote kun til fiskere som kan dokumentere at de har solgt annen fisk (torsk, sei osv.) for minst 100.000 kroner i foregående år.

Mange store båteiere ville ha et høyere inntektskrav, mens småbåtfiskere protesterte.

Den nye kvotestigen regnes som et kompromiss mellom Sametinget, Norges Kystfiskarlag og Bivdi som ønsket en lavere grense for hel kvotefaktor.

Men til neste år kan omsetningskravet bli enda strengere, og direktoratet viser til at mange mener at omsetningskravet er altfor lavt. Enkelte mener at det kan være så høyt som 500.000 kroner.

Direktoratet har også bedt innspill på om fartøy fra Vest-Finnmark også skal få adgang til å delta i kvoteregulert område som er øst for Nordkapp.

– Utfordrende sak

Finnmark fylkeskommune anser denne høringen utfordrende å ta stilling til all den tid det ikke er gitt hvordan dette vil slå ut for de ulike delene av fylket.

– Dette er en viktig og prinsipiell sak, og samtidig et politisk dilemma som medfører dragkamp mellom øst- og vestfylket hvor meningene naturligvis er delte, heter det i vedtaket etter forslag fra Ap og KrF.

Også sametingsrådet behandlet saka i går. Heller ikke de ønsker noen endringer i deltakerkriteriene. Sametingsrådet ønsker i det minste en evaluering av hvordan dagens inntektskrav har virket før man vurderer ytterligere endringer. Dette var også forutsetningen da inntektskravet ble vedtatt.