Vil «sofafiskere» til livs

– For lett tilgang til kongekrabbefiske har ført til lettjente penger for altfor mange som ikke har fiske som heltidsnæring, mener fiskarlagsleder Jens-Einar Bjørkås Johnsen.

Jens-Einar Bjørkås Johnsen foran sin båt.

PRIORITERER AKTIVE FISKERE: – Full kongekrabbekvote må forbeholdes aktive fiskere, mener Jens-Einar Bjørkås Johnsen, leder i Båtsfjord fiskerlag.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Disse fiskerne kaller lederen i Båtsfjord fiskarlag for «sofafiskere». Nå vil det lokale fiskarlaget gjøre det vanskeligere for dem å få full krabbekvote som i år har gitt cirka 700.000 kroner i inntekt.

– Det er altfor mange «sofafiskere» i dag, forklarer Bjørkås Johnsen.

– Hva mener du med sofafiskere?

– Det kan være en for eksempel en lærer, politi eller andre med avtalefestet pensjon (AFP) (ekstern lenke), som har kjøpt seg sjark og fylt kravene til å få full kongekrabbekvote, svarer Bjørkås Johnsen.

Han mener at dagens regelverk går utover aktive fiskere, de som har fisket som heltidsyrke.

Vil femdoble aktivetskravet

Trond-Atle Akselsen på kongekrabbefiske i Porsangerfjorden

DAGENS REGLER: Totalt 409 fiskere hadde full kongekrabbekvote per september 2016. Det vil bli adskillig færre dersom aktivitetskravet blir hevet til 500.000 kroner. Kilde: Fiskeridirektoratet.

Foto: Harry Johansen / NRK

For å få full kongekrabbekvote, må man i dag ha en inntekt på minst 100.000 kroner fra annet fiske, for eksempel fra torske- eller seifiske.

– I forrige uke gjorde jeg fire sjøvær med line med min 35 fots store fartøy. Da fisket jeg for 108.000 kroner, helt alene, forklarer lederen i Båtsfjord fiskerlag.

Nå vil det lokale fiskarlaget heve aktivitetskravet til 500.000 kroner slik Fiskarlag Nord har foreslått. Også Fiskeridirektoratet har i et høringsnotat antydet en slik grense.

– Dette må gjøres for å sikre interessene til aktive fiskere, det vil si de som har fiske som heltidsyrke, forklarer Bjørkås Johnsen.

Får motstand

Men ikke alle støtter forslaget.

– Dersom dette blir gjennomført, vil mange bli helt ribba, frykter sjarkfisker Trond-Atle Akselsen fra Børselv.

Trond-Atle Akselsen på kaia i Holmfjord

SKUFFET: Trond-Atle Akselsen er skuffet over sine yrkesbrødre i Båtsfjord.

Foto: Harry Johansen, Govas

Økt aktivitetskrav vil etter hans mening gå mest utover sjøsamiske områder. Vi treffer ham på kaia i Holmfjord i Porsanger kommune.

– Bare fem av disse båtene som er betøyd her, vil kunne klare å oppfylle et aktivitetskrav på 500.000 kroner, forklarer Akselsen.

Dette tror han vil være representativt også for andre sjøsamiske områder.

– Krabben som fremmedart, har ødelagt så mye at det mange steder ikke er grunnlag for samme torskefiske som før. Vi har fått lov til å fiske kongekrabbe som kompensasjon for det vi har tapt som følge av krabbeinvasjonen, svarer Akselsen.

– Jeg har forståelse for at de frykter å miste kongekrabbekvoten sin, svarer Jens-Einar Bjørkås Jensen.

Og legger til:

– Men hvis dem ikke fisker torsk for mer enn 100.000 kroner i året, så har de heller ikke behov for full kongekrabbekvote.

– Går utover rekruttering

Geir Knutsen, ordfører i Båtsfjord

MISTER LIVSGRUNNLAGET: – Mange kan miste livsgrunnlaget sitt dersom aktivitetskravet blir øket til 500.000 kroner, mener ordfører Geir Knutsen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Men også i Båtsfjord får han motstand. Flertallet i formannskapet vil nemlig beholde dagens aktivitetskrav på 100.000 kroner.

– Vi mener at et lavt omsetningskrav vil gjøre det lettere for unge fiskere å komme inn i fiskeriene, forklarer Knutsen.

Et høyere aktivitetskrav kan ifølge ham også gå utover Lerøy fiskeindustri i Båtsfjord.
De har kjøpestasjoner i hele Øst-Finnmark.

– Hvis fjordfiskere her ikke får lov til å fiske kongekrabbe, vil kjøpestasjonene ikke kunne levere like mye krabbe som i dag til Lerøy fiskeindustri, forklarer ordfører Geir Knutsen.