Håper at Sametinget kan stoppe «frislipp» til krabbefeltet

– Kongekrabbefiske har gitt store positive ringvirkninger i fjordområdene i Øst-Finnmark. Men nå kan alt dette bli rasert på kort tid, frykter krabbefisker Even Einarsen fra Nesseby.

Even Einarsen leverer kongekrabbe på fiskemottaket i Nesseby

MINDRE KVOTER: – Hvis flere fiskere slipper inn i det kvoteregulerte kongekrabbefiske i øst, vil det bli mindre kvote per fisker, mener krabbefisker Even Einarsen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det er Dokument 8-forslag fra stortingsduoen Frank-Bakke Jensen (H) og Oskar Grimstad (Frp) som skaper frykt.

Forslaget åpner adgang også for fiskere fra Vest-Finnmark inn i det kvoteregulerte kongekrabbefisket i Øst-Finnmark og samtidig starte en opptrapping av kravet til aktivitet i øvrige fiskeri fra og med 2017.

Imidlertid har Stortingets næringskomité nå valgt å utsette behandlingen av forslaget inntil Sametinget har avholdt konsultasjonsmøte med regjeringen.

Krabbefisker Even Einarsen krysser fingrene for at Sametinget kan stoppe hele forslaget.

Han frykter for at det blir mindre kvote og inntekt per båt dersom også fiskere fra Vest-Finnmark slipper inn i det kvoteregulerte området.

– Spesielt småbåtfiskere kan bli kasta ut. Mange vil ikke ha nubbesjanse å oppfylle et øket aktivitetskrav fra 100.000 kroner til 500.000 kroner slik antydet. Dette vil ødelegge den positive utviklingen vi har hatt i næringen de senere årene, mener Einarsen.

Dagens regler:

Grensen for det kommersielle krabbefisket i kvoteregulert område, går i dag øst for 26. graden ved Nordkapp. Her er det imidlertid bare båter registrert i Øst-Finnmark som får delta.

Men for å få full krabbekvote, må man samtidig ha en inntekt fra øvrig fiske på minst 100.000 kroner. Det er denne ordningen stortingsduoen vil endre på.

Per Sandberg

KOMMER TIL KARASJOK: Fiskerisaker vil være agenda når fiskeriminister Per Sandberg besøker Sametinget 6. desember.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Får møte med fiskeriministeren

Det er sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) som har bedt om konsultasjoner enten med næringskomiteen eller med regjeringen.

– Konsultasjon med regjeringen vil ventelig skje når fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Ronny Berg kommer til Karasjok 6. desember i forbindelse med Sametingets plenumsmøte, forteller Muotka.

– Allerede utsatt for harde reguleringer

Ifølge henne er krabbefisket blitt hardt regulert i hele stortingsperioden.

Silje Karine Muotka

KREVER DOKUMENTASJON: Skal næringskomiteens behandling ikke stride mot havressursloven, må det også foretas en nærmere vurdering og vesentlig vektlegging av hva forslaget betyr for samisk bruk og samiske samfunnsforhold, mener sametingsråd Silje Karine Muotka.

Foto: NRK

– Først med forskrifter i to omganger hvor svært mange mindre fartøy ble kasta ut av fisket. Deretter med ny stortingsmelding i 2015. Så innføring av et aktivitetskrav hvor krabbefiske ulikt all annet fiskeri, gjøres avhengig av fiske på andre arter som torsk, sei, laks osv., forklarer Muotka.

Hun mener at det er helt avgjørende at man nå lar disse endringene virke før man går inn for nye endringer.

– Dette vil gi bedre grunnlag for å vurdere hva de siste reguleringene resulterer i, særlig når det gjelder utvikling for sjøsamisk kultur.

Hovedprinsippet for dagens krabberegler, er at fisket skal forbeholdes de som er mest plaget av krabbeinvasjonen.

– Det er grunn til å spørre seg om dette nå er i endring, sier Muotka.

To parallelle forslag

Også Fiskeridirektoratet vurderer å endre på reglene. Direktoratet har i et høringsnotat bedt om innspill på hvem som skal få delta i det kvoteregulerte kongekrabbefisket, og om aktivitetsgrensen bør økes. Høringsfristen er satt til 22. november.

Næringskomiteen har valgt å sluttføre denne saka før Dokument 8-forslaget fra duoen Bakke-Jensen og Grimstad blir behandlet. Det er foreløpig ikke vedtatt noen ny fremdriftsplan.