Vil ha omkamp om kongekrabbefiske

– Alle fiskere i Finnmark må få muligheter til å fiske etter kongekrabbe i kvoteregulert område i Øst-Finnmark, mener stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen (H). Ordføreren i Tana og Båtsfjord raser.

Frank Bakke-Jensen

ALLE MÅ SLIPPE TIL: Det er urettferdig overfor andre fiskere, at det er kun fiskere fra Øst-Finnmark som får delta i kommersielt fiske etter krabber i regulert område, mener stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ordfører i Tana Frank Martin Ingilæ (Ap) mener at forslaget er i strid med vedtaket som Stortinget fattet for knappe ett år siden.

– Flertallet på Stortinget sa nei til utvidelse den gang, sier Ingilæ

Frank Bakke-Jensen er ikke uenig.

– Det har rent mye vann i havet siden den gang, og det er derfor vi fremmer forslaget på nytt, svarer stortingsrepresentanten fra Båtsfjord.

Han har sammen med Fremskrittspartiets Oskar J. Grimstad fra Møre og Romsdal fremmet et såkalt «dokument 8 forslag». Her ber de regjeringen om å endre vilkårene for å kunne delta i kongekrabbefisket.

I dag er det fritt fiske av kongekrabbe vest for Nordkapp . Øst for Nordkapp er dette regulert med kvotefiske. Her er det imidlertid kun båter registrert i Øst-Finnmark som får delta. Denne ordningen mener Frank Bakke-Jensen er urettferdig.

– Reaksjonene har vært kraftig spesielt fra fiskere i Måsøy, forklarer Bakke-Jensen.

– For å kunne drive med kommersielt fiske i kvoteregulert område, har mange fiskere sett seg tvunget til å ta flyttemelding til Øst-Finnmark, hevder Bakke-Jensen.

– Alle må slippe til

Sammen med FrP-representanten fra Møre og Romsdal, har han derfor fremmet forslag om å endre på vilkårene.

– I så fall vil fartøy fra hele Finnmark slippe til i det kommersielle krabbefisket i regulert område, og ikke bare fartøy fra Øst-Finnmark som nå, forklarer Bakke-Jensen.

Vil øke aktivitetskravet

Regjeringen bes videre presentere en opptrappingsmodell for aktivitetskravet. Denne endringen vil de ha gjeldende fra 2017.

For å kunne få full krabbekvote i dag, må man ha minst 100.000 kroner i inntekt fra annet fiske. Det er denne grensen Høyre og Frp vil øke.

Bakke-Jensen vil ikke si om hvor han mener grensen bør gå.

– Dette må Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet vurdere, og vil være avhengig av hvor stor totalkvoten blir og antall fiskere som vil delta i kongekrabbefisket, forklarer Bakke-Jensen.

I et eget høringsdokument har Fiskeridirektoratet luftet en heving av grensen til 500.000 kroner.

– Flere fiskere i kvoteregulert område betyr mindre kvote per båt. Derfor må aktivitetsgrensen økes, slik at krabbefiske blir forbeholdt de mest aktive fiskere, forklarer Bakken-Jensen.

Ordførere raser

Frank Martin Ingilæ på ordførerkontoret

FORETREKKER DAGENS ORDNING: – Det er ingen grunn til å endre en ordning som har skapt stor optimisme for fjordfiskerne, sier ordfører i Tana Frank Martin Ingilæ.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Forslaget gjør ordførerne i Tana og Båtsfjord rasende.

– Dersom også fiskere fra Vest-Finnmark slipper til i det kvoteregulerte området, samtidig som aktivitetskravet økes, kan det være kroken for mange fiskere i Øst-Finnmark, mener ordfører Geir Knutsen i Båtsfjord.

Han får full støtte fra kollega i Tana.

– Det er spesielt sjøsamiske fiskere og de som fisker med små fartøy som blir skadelidende, frykter Ingilæ.

Dersom flere slipper til det kvoteregulerte området, vil krabbekvotene per fartøy bli reduser, noe som betyr mindre inntekt. Hvis de i tillegg ikke oppnår aktivitetskravet på 500.000, så kan de bli satt på land, mener Ingilæ.