Hopp til innhold

Alle Fosen-aksjonistene frifinnes

– En seier for demokrati og rettsstat, sier en av advokatene.

Fosen aksjonister på gulvet inne på OED.

FRIFUNNET: Aksjonistene som demonstrerte inne i resepsjonen på Olje- og energidepartementet fra 23. til 27. februar i fjor ble frifunnet i Oslo tingrett.

Foto: Rasmus Berg / Natur og Ungdom

Loga sámegillii

18 aksjonister måtte møte i retten etter at de nektet å betale bøter de fikk etter Fosen-aksjoner i Oslo.

De okkuperte lobbyen til Olje- og energidepartementet (OED) i nesten fire døgn for å gi oppmerksomhet til saken.

Nå er alle frikjent i Oslo tingrett.

– Det er overraskende! Vi har forberedt oss på det verste, så det at alle vi frifinnes føles veldig bra.

Det sier Ella Marie Hætta Isaksen, som var sentral i demonstrasjonene, og en av de tiltalte.

Bakgrunnen for demonstrasjonene var at regjeringen fortsatt driftet vindkraftverket i reindriftsområder på Fosen. Høyesterett konkluderte i 2021 med at anleggene er et brudd på samenes menneskerettigheter.

Ella Marie Hætta Isaksen snakker til aksjonistene utenfor slottet.

Ella Marie Hætta Isaksen utenfor Slottet i oktober i fjor.

Foto: DRAGAN CUBRILO / NRK

Les også Må møte i retten: – Vi er forberedt på fremtidige aksjoner

Elle Rávdná Näkkäläjärvi om rettsak

Krenket retten til å demonstrere fredelig

De tiltaltes forsvarere, advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne-Marie Gulichsen, er fornøyd med at rettens flertall har anerkjent de tiltaltes rett til å demonstrere fredelig.

Retten mener pålegget om å avslutte demonstrasjonen, utbæringen av demonstrantene og straffereaksjonen samlet sett krenket de tiltaltes rett til å delta i fredelige demonstrasjoner etter Grunnloven paragraf 101 og EMK artikkel 11.

Elle Nystad blir båret av politiet ut av OED.

Politiet fjerna Fosen-aksjonistane på natta: – Fleire gret

– Vi synes det er positivt at retten er så tydelig på betydningen av ytrings- og demonstrasjonsfriheten, og hvilken betydning dette har for å holde statens myndigheter ansvarlige for menneskerettighetsbrudd, sier Rønning.

– Slik sett er dommen en seier for demokrati og rettsstat.

Hætta Isaksen sier frifinnelsen varmer hjertet hennes.

– Spesielt når jeg tenker på vennene mine som har gjort en kjempejobb. Det at dommerne er enige i at vi ikke bør straffes, det føles veldig rettferdig, sier Hætta Isaksen.

NRK ble varslet og var til stede utenfor Olje- og energidepartementet da aksjonistene ble båret ut.

– Jeg er glad for at ingen ble dømt for sitt forsvar av rettsstaten, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

– Når regjeringen i over 500 dager ikke har respektert en høyesterettsdom må den forvente demonstrasjoner og forstyrrelser rettet mot seg.

«Helt avgjørende» for regjeringens beklagelse

Retten la særlig vekt på at demonstrasjonen rettet seg mot et statlig menneskerettighetsbrudd som var fastslått i en høyesterettsdom.

I tillegg gjaldt dette et spørsmål av særlig stor betydning for den samiske befolkningen.

De la også vekt på at demonstrasjonen var «helt avgjørende» for at regjeringen beklaget menneskerettighetsbruddet.

Da energiminister Terje Aasland vitnet i retten, sa han det motsatte. Han mente regjeringens beklagelse kom helt uavhengig av demonstrasjonene.

– Vi startet med dette arbeidet umiddelbart etter Høyesterett avsa sin dom, sa han.

De tiltalte ser mot Aasland som vitner.

Energiminister Terje Aasland vitnet i rettssaken mot Fosen-aktivistene.

Foto: Håkon Mudenia / NRK

Les også Rettssaka mot Fosen-aksjonistane: – Straffa fordi me har beskytta menneskerettane

Ella Marie Hætta Isaksen

Unnskyldningen til reindriftsnæringen på Fosen kom torsdag 2. mars 2023. Denne dagen bestemte aktivistene seg for å avslutte demonstrasjonene i Oslo.

– Det var viktig å gi unnskyldningen direkte til reindriftsnæringen, og de møtte jeg torsdag 2. mars, seier Aasland.

– Det var lenge siden Høyesterettsdommen. Hvorfor brukte dere 500 dager på å planlegge en unnskyldning? spurte dommer Kim Heger retten.

– Vi fant det naturlig å beklage 2. mars. Da kom reindriftssamene fra Fosen til Oslo og det var naturlig å gjøre det i et møte med dem, svarte Aasland.

Les også Full jubel i rettssalen då tiltalen mot fem av Fosen-aktivistane blei trekt: – Eg er utruleg letta

Fosen-aksjonister i Oslo tingrett.

Vurderer om de skal anke

–Vi registrerer at tingretten har frifunnet demonstrantene fra Olje- og energidepartementet under dissens. Ingen av dommerne har imidlertid funnet grunnlag for bot, i motsetning til det som var påtalemyndighetens påstand.

– I de nærmeste dagene vil vi gjennomgå rettens begrunnelse for dommen nærmere, før vi tar stilling til om påtalemyndigheten skal anke dommen til lagmannsretten.

Det sier konstituert statsadvokat Stian F. Hermansen i en kommentar til dommen.