Hopp til innhold

Forundret over statsrådens svar

Statsråd Vidar Helgesen slår tilbake mot kritikken av fremforhandlet avtale om nye fiskeregler for Tanavassdraget. Leder i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) Steinar Pedersen er opprørt over statsrådens svar.

Steinar Pedersen ved Tanaelva

Leder i Tanavassdragets fiskeforvaltning Steinar Pedersen mener eksisterende forslag er i strid med Stortingets forutsetning om lokalforvaltning av Tanavassdraget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

TF-lederen mener at statsrådens fremstilling av forhandlingene mellom Norge og Finland om ny overenskomst for Tanavassdraget, inneholder mange grove feil.

– I sum er dette meget alvorlig, mener Steinar Pedersen.

Vidar Helgesen

– Det foreliggende avtaleutkastet vil bidra vesentlig til en fremtidsrettet og bærekraftig forvaltning av Tanavassdraget. Forslaget vil gi en fleksibel forvaltning av fisket, redusere fiskepresset og begrense turistfisket til fordel for lokalbefolkningens fiske, mener statsråd Vidar Helgesen.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet har svart på kravet fra stortingsrepresentantene fra Finnmark, om å trekke tilbake fremforhandlet avtale med Finland om fisket i Tanavassdraget, eventuelt å starte nye forhandlinger. Stortingsrepresentantene er tvilende til lovligheten av avtalen, blant annet på grunn av manglende involvering av TF.

Men statsråden tilbakeviser påstandene:

– Forhandlingsprosessen har både vært langvarig og inkluderende, svarer statsråden og viser til at TF har hatt to medlemmer i den norske delegasjonen.

– De har deltatt i alle forhandlingsmøter og har hatt tilgang til alle forhandlingsdokumenter, påstår Helgesen.

Svaret opprører TF-lederen

Påstandene fra statsråden får TF-lederen til å se rødt:

– Dette er ganske enkelt ikke tilfelle. TF var helt ukjent med de avsluttende forhandlingene som må ha foregått mellom 20. mai og 20. juni i år, svarer Steinar Pedersen.

Ifølge ham fikk TF-bare beskjed pr. telefon om at forhandlingene nå var sluttført og at resultatet ville bli sendt på høring.

Statsråd: – Alle spørsmål er grundig diskutert

Statsråd Vidar Helgesen påstår videre at alle spørsmål har vært grundig diskutert gjennom hele prosessen.

– De lokale delegasjonsmedlemmene fra Norge og Finland har ved flere anledninger blitt bedt om og lagt frem felles forslag til nye fiskeregler. Dette har også medvirket vesentlig til et norsk-finsk forslag som også TF stilte seg bak i november 2015, og som fiskereglene i avtaleutkastet langt på vei er basert på, skriver Helgesen.

Også dette punktet gjør Pedersen rasende:

– Denne opplysningen fra statsråden er nesten utrolig, svarer Pedersen.

Han viser til at alle medlemmene TF-ledelsen var valgt innen 31. oktober 2015, og konstitueringen skjedde 17.11.15

– Vi har aldri stilt oss bak noe norsk-finsk forslag i november 2015. Avtaleutkastet, dvs. overenskomsten, har for øvrig heller ikke vært behandla på noe forhandlingsmøte. Vi la derfor svært mye arbeid i dette i vårhalvåret 2016, men fikk aldri mulighet til reelle drøftinger om dette. Utkastet er åpenbart vedtatt i de hemmelige forhandlingene mellom 20. mai og 20.juni i år, svarer Pedersen.

Og legger til:

– Materielt sett er det for øvrig av en slik karakter at bestemmelsene om TF, som forvalter av laksen og laksefisket i vassdraget, blir omtrent illusoriske.

Finske hytteeiere

I henhold til avtaleforslaget, skal hytteeiere få nye rettigheter til fiske i elva, samtidig som andre må tale sterke begrensninger.

Mange hevder at avtalen innebærer at hytteeiere i realiteten blir likestilt med lokale stangfiskere, og at de ikke lenger anses som turister.

Dette blir tilbakevist av statsråd Vidar Helgesen:

– Avtalen innebærer at denne rettighetsgruppen i all hovedsak blir behandlet som turistfiskere, særlig fordi også fordi disse fiskerne må løse fiskekort fra den begrensende finske kvoten på 11.000 døgnkort. Nærmere bestemt er det satt av inntil 1/3 av Finlands kvote til denne gruppen fiskere.

– Nei - de blir ikke behandlet som turistfiskere, slår TF-lederen Steinar Pedersen fast.

– De får den samme rett som fastboende til å fiske hele døgnet uten avbrudd, og behøver heller ikke lokal roer. Det eneste unntaket er at de må avslutte fiskesesongen tidligere enn lokalbefolkninga, svarer Pedersen.

Les også på samisk: Rettighetshavere på finsk side og Utsjok kommune mener at fremforhandlet avtale diskriminerer elvesamene, og har derfor vedtatt å anmelde saka til politiet.

Korte nyheter

 • Fertejedje sirdit Bæskadesrennet moala

  Les på norsk.

  Bæskadesrennet gilvočuoigit galge rievtti mielde čuoigat 28 kilomehtera Suolovuomis gitta Ruonávuovdái.

  Heajos muohtadilálašvuođaid geažil leat šaddan moala sirdit moadde kilomehtera lagabui. Čuoigamat lea dál 25 kilomehtera guhkku.

  17:s leat dieđihan gilvoluohkái. Oassálastit čuigegohte dii. 11 ja vurdojuvvojit mollii ollet dii. 12:s.

 • Listhaug ođđasit válljejuvvon Ovddádusbellodaga jođiheaddjin

  Les på norsk.

  Ovddádusbellodaga riikkačoahkkimis lea Sylvi Listhaug fas válljejuvvon Ovddádusbellodaga bellodatjođiheaddjin

  Listhaug lea bellodatjođiheaddji leamaš miessemánu 2021:i rájes.

  Liv Gustavsen, Kristoffer Sivertsen ja Marte Joan Monstad ges válljejuvvojedje fásta lahttun Ovddádusbellodaga guovddášstivrii.

  Gustavsen lea ođđasit válljejuvvon, muhto Monstad lea ođđa lahttu. Rørvik ges lea ovdal leamaš 4. várrelahttu.

  Sylvi Listhaug
  Foto: William Jobling / NRK
 • Listhaug gjenvalgt som partileder for Frp

  Sylvi Listhaug ble gjenvalgt som Frps partileder på landsmøtet søndag formiddag.

  Det var ingen motkandidater, og Listhaug ble valgt ved akklamasjon.

  Listhaug har vært partiets leder siden mai 2021.

  Sylvi Listhaug
  Foto: William Jobling / NRK