NRK Meny
Normal

Turistfisker: – Stans laksefisket i Tanaelva

Kjell Hansen fra Vadsø mener Norge og Finland må ta grep for å redde laksen i «Europas viktigste laksevassdrag». – Vi kan ikke vente i evigheter før noe blir gjort, sier han.

Laksefiskere på Tanaelva

POPULÆRT – MEN OMSTRIDT: Laksefisket i Tanavassdraget (illustrasjonsbilde).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Kjell Hansen med storlaks

VIL HA FISKESTANS: – Steng Tanavassdraget i noen år for å få laksen tilbake, mener fluefisker Kjell Hansen fra Vadsø. Han har som tilreisende fisker fisket i en årrekke i Tanaelva med såkalt turistfiskekort.

Foto: privat

Kjell Hansen fra Vadsø har fisket i Tanaelva siden 1980-tallet.

Han har tidligere stortrivdes ved Tanabredden.

– Det har vært mye moro med drømmelaksen. Men nå gidder jeg ikke mer. Elva er ødelagt. Da fisker jeg heller i andre elver hvor det er større muligheter, sier fluefiskeren

Tanaelva danner riksgrensen mellom Norge og Finland, og omtales gjerne som det viktigste laksevassdraget i Europa.

Vil redusere fisket

Ifølge forskere er laksebestanden i negativ utvikling grunnet intenst fiske.

Derfor har norske og finske myndigheter siden 2012 forhandlet om en ny avtale om fiskeregler for Tanavassdraget (se faktaboks).

Forslaget ble lagt fram i juni. Formålet er blant annet å redusere laksebeskatningen med 30 prosent. Alle, både turister og lokale stang- og garnfiskere, må redusere sitt fiske. Finske hytteeiere er de eneste som får utvidede rettigheter.

Stengselsfiske i Tanaelva

GARNFISKE: Mye av striden omkring fisket i Tanaelva dreier seg om det tradisjonelle garnfisket. Det er kun et mindretall blant lokalbefolkningen som har lov å fiske med garn.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Dalende fangstatistikker

I de beste årene har den totale laksefangsten i Tanavassdraget ligget på 250 tonn. I fjor ble det til sammenligning fanget 79 tonn laks.

– Men det er bare tull å bruke disse tallene som bevis for at laksen er i negativ utvikling.

Det mener den lokale garnfiskeren Olaf Hansen (90). Han har hele sitt liv drevet med garnfiske i Tanaelva.

– Elva er full av laks. Men det er 70 prosent færre som fisker med garn enn for 30 siden. Og vi få som ennå driver med dette, fisker kun til vårt eget forbruk.

– Når vi har fått nok, så trekker vi opp garnene. Derfor blir fangsttallene lavere. Men det betyr ikke at det ikke er laks i elva, mener Hansen.

Laksefisker Olav Hansen ved Tanavassdraget

OPPGITT: 90-årige Olav Hansen fra Båteng på norsk side av Tanadalen sier han er sjokkert over måten norske og finske myndigheter har drevet forhandlingene om ny overenskomst for Tanavassdraget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Tror ikke på forskerne

Olaf Hansen tror heller ikke på forskernes gytebestandsmålinger i elva.

– Vi opplever stadig mer vinterstøinger i elva enn tidligere. Dette forteller oss at det har vært mye gytemoden laks i elva året før, forklarer Hansen.

Han mener at myndighetene og forskere overser lokalbefolkningens kunnskaper.

– Vi blir rett og slett tiet i hjel. Den lukkede prosessen i forhandlingene sjokkerer meg. Jeg har aldri opplevd maken, sier Hansen.

Ble utestengt fra forhandlinger

Steinar Pedersen ved Tanavassdraget

Leder i Tanavassdragets fiskeforvaltning Steinar Pedersen krever nye forhandlinger. – Forvaltningsmålene må fastsettes på en slik måte at også tradisjonell kunnskap inkluderes som et grunnlag for disse, mener Pedersen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det samme hevder lederen i Tanavassdragets fiskeforvaltning å erfare.

– Vi var helt utelukket fra de avsluttende forhandlingene. Vi var heller ikke informert om at slike foregikk, før vi fikk beskjed fra departementet om at det nå forelå et forhandlingsresultat, forteller Steinar Pedersen.

– I strid med folkeretten

Áike Niillas Selfors

SETTER FISKERETTIGHETER UNDER LUPEN: Mastergradstudent Áike Niillas Selfors mener at Finland og Norge opptrer i strid med folkeretten når lokale samer ikke har fått anledning på en fullverdig å delta i forhandlingene om nye fiskeregler.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Denne fremgangsmåten er i strid med folkrettsprinsipper. Det må derfor nye forhandlinger til, som sikrer samisk deltakelse og grunnlaget for samisk kultur.

Det mener mastergradsstudent Áike Niillas Selfors ved Norges arktiske universitet. Han gjorde ferdig en undersøkelse om folkerettens bestemmelser som beskytter den samiske befolkningen i forhandlingene.

Men fluefisker Kjell Hansen er utålmodig.

– Nå må noen skjære igjennom. Vi kan ikke vente oss i hjel, sier vadsøværingen.