Fortvilte reineiere mener at militærhelikopter jager drektige simler

Et militærhelikopter som deltar i militærøvelsen Cold Response skal ha flydd lavt over en reinflokk med drektige simler og ifølge reineierne jaget dem. Reindriftsutøverne er fortvilte, og mener at det ikke nytter med dialogmøter.

Militærhelikopter flyr lavt over reinflokk

Foto: Privat/Lars Jonas Åhrén i reinbeitedistriktet Tjåehkere sijte i Nord-Trøndelag

Fra 19. februar til 22. mars holder Forsvaret øvelsen Cold Response i Trøndelag. Rundt 15 000 deltakere fra 14 land er med i øvelsen.

– En trist opplevelse

Lars-Jonas Åhrén i reinbeitedistriktet Tjåehkere sijte i Nord-Trøndelag har filmet et helikopter som han mener er et militærhelikopter som flyr lavt over og etter en reinflokk. Mens han filmer sier han at helikopteren ligger rett ovenfor flokken og jager reinen.

Kona hans Inger Marit Eira-Åhren har publisert videoen på sosiale medier med denne teksten:

«Dette skjer når NATO har øvelse, et militærhelikopter jager våre rein, drektige simler som skal kalve om noen uker. Og da har reindriftsnæringa vært i dialog med Forsvaret i forkant 😡 ‪#‎fortvilt‬ ‪#‎ColdResponse ‬‪#‎ingenrespekt‬»

Inger Marit Eira-Åhren

Inger Marit Eira Åhren

Foto: Liv Inger Somby

Inger Marit Eira-Åhren forteller til NRK Sápmi at hennes mann Lars Jonas Åhrén var på fjellet da han så et stort militærhelikopter som flyr etter en reinflokk. Han så at han ikke kom til å nå fort nok fram til å stoppe dem, på grunn av at det er dårlig framkommelighet i området. Derfor valgte han heller å stoppe og filme hendelsen. Dette fordi reinbeitedistriktet har vært i dialog med Forsvaret før øvelsen, hvor de oppfordret Forsvaret til å ikke fly lavt for at ikke reinen skal bli skremt.

– Han så at ikke bare fløy de lavt, men at det også virket som om de jagde reinen. Min mann var veldig fortvilet, og dette var en veldig trist opplevelse for ham, sier Eira-Åhren, som selv ble forbannet da hun så videoen.

Vært i dialog med Forsvaret

Eira-Åhren forteller at distriktet har vært i dialog med Forsvaret før øvelsen.

– Når det nå viser seg at de ikke tar våre råd og anbefalinger til følge, så tenkte jeg at det eneste jeg kan gjøre er å vise folk hvordan vår hverdag er, sier Eira-Åhren om videoen, som har vakt sterke reaksjoner og blitt delt veldig mange ganger på Facebook.

Hun synes at tidspunktet for øvelsen er spesielt dårlig for reinen, fordi de drektige simlene er veldig sårbare nå. På denne tiden bruker heller ikke reindriftsutøverne selv heller å forstyrre flokken. Hun synes også at det er dårlig at øvelsen er midt i deres vinterbeiteområde, med alle forstyrrelsene det innebærer. Det har de prøvd å nå fram med til Forsvaret.

– Vi er bare en liten næring, så Forsvaret har ikke hørt på oss. Vi ser også at i dialogmøtene forteller de heller ikke alt til oss. Blant annet sa de til oss at de ikke har planlagt øvelsen lenge, men så kommer det fram via media at de har planlagt siden 2014. I to år har de planlagt øvelsen, men oss tok de ikke kontakt med før i oktober i fjor, hevder Eira-Åhren.

Aleksander Jankov

Oberstløytnant i Forsvaret Aleksander Jankov

Foto: Torgeir Haugaard/ Forsvarets mediesenter

Tror ikke piloten har jaget reinen

Oberstløytnant i Forsvaret Aleksander Jankov, som er talsmann for øvelsen Cold Response 2016, har sett filmen og sier at det er vanskelig å se om det er et militært helikopter eller ikke, selv om det meste tyder på at helikopteret er fra øvelsen.

– Vi jobber nå med å få verifisert at det er vårt helikopter, og om det er det så er dette selvfølgelig noe vi ikke synes er greit at skjer.

Jankov forteller at det har vært mye flyging i området og at de derfor jobber med at alle som er med i øvelsen er godt informert om lokale forhold, for å unngå å komme i områder der de kan komme i konflikt med for eksempel reindriftsnæringen.

Jankov tror ikke at piloten har jaget reinen.

– Jeg har ingen grunn til å tro at en pilot skal ha flydd etter en reinflokk for å jage flokken, men som sagt jobber vi fortløpende med å finne ut om det er vårt helikopter og i så fall hva som har skjedd og hvorfor det har blitt flydd slik.

– Hatt en åpen og god dialog

Jankov er heller ikke enig med Eira-Åhren i at dialogen med reindriftsnæringen har vært dårlig før øvelsen.

– Vi har vært i dialog opp til flere ganger med reindriftsforvaltningen før øvelsen. Vi har hatt en god og åpen dialog, første gang allerede sommeren 2015 under miljøkartleggingen. De har fortalt hvor flokkene kommer til å oppholde seg. Vi har blant annet i samarbeid med næringen fått flyttet noen flokker som vi så kunne havne utsatt til under øvelsen. Under øvelsen har vi også hver eneste dag oppdatert våre folk som skal ut om forhold knyttet til reindriftsnæringen.

Jankov forteller at de allerede har hatt en miljøvernoffiser på fjellet som har snakket med Lars-Jonas Åhren om hendelsen.

– Vi tar dette veldig alvorlig, for vi ønsker ingen hendelser der folk føler en inngripen i deres daglige næringsvirksomhet, sier Jankov.