Foreldre: – Alle bør lære samisk på skolen

Foreldre vil at alle elever på Drag skole i Tysfjord skal ha samiskundervisning. Ordføreren er positiv til forslaget.

Drag skole skolegården

Alle skal lære seg samisk ved denne skolen på Drag i Tysfjord, dersom Samisk foreldrenettverk Nord-Salten får det som de vil.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

To av tre elever ved Drag skole i Tysfjord har samiskundervisning. Nå vil Samisk foreldrenettverk Nord-Salten at samisk skal være obligatorisk for alle.

– Når det er så mange som har samisk på Drag skole i Tysfjord, da skulle vi sett på muligheten at alle har samisk på skolen. Da hadde man klart å styrke samisk språk og fått et bra språkmiljø.

Det sa Sissel Ann Mikkelsen i Samisk foreldrenettverk Nord-Salten under en lulesamisk språkkonferanse på Drag i Tysfjord i forrige uke, der hun deltok i en paneldebatt.

– Er det mulig å gjøre det, spurte Mikkelsen.

– Positiv

Ordføreren er positiv til forslaget, uten at han kan love noe på stående fot.

– Jeg kan jo ikke forskuttere det, men er positiv til å se på løsninger slik at det lar seg gjøre. Jeg er positiv til at slike saker løftes, svarer Tor Asgeir Johansen til NRK.

Sissel Ann Mikkelsen

Sissel Ann Mikkelsen i Samisk foreldrenettverk ser for seg at alle skal lære seg samisk på Drag skole.

Foto: Kaja Iren Knutsen / NRK

– Veien er kort

Veien er kort for resten å lære seg samisk, mener Mikkelsen.

– Mye av arbeidet er allerede gjort når så mange allerede har samiskundervisning. Da er det ikke så mye arbeid å implementere resten, sier Sissel Ann Mikkelsen til NRK.

Foreldrenettverket ønsker at dette også skal gjelde flere skoler i området, men at man først kan starte med Drag skole.

Styrke et svakt språk

Hovedmålet er å styrke det lulesamiske språket.

– Lulesamisk er et offisielt språk i Norge som har en veldig lang historie og det er viktig å styrke det lulesamiske språket og kulturen. Det er viktig å lære det bort til de kommende generasjonene, mener Mikkelsen.

– Vi er i den situasjonen at det for eksempel er lite læremidler og litteratur på samisk. Vi er nødt å se på hva man ytterligere kan gjøre for å styrke språket.

Paneldebatt under lulesamisk språkkonferanse

Det var i en paneldebatt, under en lulesamisk språkkonferanse i Tysfjord i forrige uke, at Sissel Ann Mikkelsen la frem forslaget.

Foto: Kaja Iren Knutsen / NRK

– Droppe nynorsk

Kommunen skal se nærmere på saken når innspillet kommer.

Tor Asgeir Johansen

Ordfører Tor Asgeir Johansen er positiv til at slike saker løftes.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Vi skal se på det og vurdere det, og ta det opp med administrasjonen når innspillet kommer, for å få svar på hva som må til for å få det på plass, sier ordfører Tor Asgeir Johansen.

Og samiskundervisning vil da kunne gå på bekostning av annen undervisning.

– Vi har ikke ledig timetall, slik at vi ikke kan legge det på toppen av dagens undervisning. Da må man ta det fra annen undervisning. Man kan jo for eksempel søke om å få ta bort nynorsken, og heller legge inn samisk. Det er mer naturlig for oss, mener Johansen.

– Men hvordan man praktisk gjennomfører det er noe vi får komme tilbake til.