Hopp til innhold

– Tror ikke Sandberg skjønte budskapet

Fiskeriminister Per Sandberg møtte vel 450 engasjerte finnmarkinger torsdag kveld for å forsvare hans nye fiskeripolitikk.

Per Sandberg, folkemøte i Vardø

Per Sandberg ble møtt av cirka 450 personer under torsdagens folkemøte i Vardø.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Nordområdesatsingen

- Fremdeles ser vi at at trålerne leverer råstoff for produksjon i andre land, som Portugal og Spania. Dette ser ut til å ha gått fiskeriministeren hus forbi, sier lokalpolitiker Geir Iversen (Sp) fra Hasvik.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Først og fremst, jeg er utrolig rørt over det som skjedde i Vardø. Det var et enormt engasjement, og det er åpenbart lagt ned masse dugnad for å få dette til. Det var som om de jobbet med hjertet hele gjengen for å få fram budskapet om at nå må fisken returnere til Vardø.

Ordene tilhører første stortingskandidat for Finnmark Sp, Geir Iversen.

– Så oppdaget jeg også at vi har en fiskeriminister som overhodet ikke skjønte budskapet, han skjønte ikke hva de forsøkte å få frem, eller så ville han ikke forstå, sier Iversen.

– Men har ikke Sandberg et poeng når han hevder at pliktsystemet er i ferd med å bli utdatert?

– Han har kanskje det, men samtidig har vi hatt tidligere fiskeriministere som har kunnet gjøre endringer. Dette ville ha ført til at trålere igjen kunne ha levert sine fangster til kystsamfunnene. I stedet ser vi fremdeles at trålerne leverer råstoff for produksjon i andre land, som Portugal og Spania. Dette ser ut til å ha gått fiskeriministeren hus forbi, sier Iversen.

Kvotesystem

Sandberg har foreslått at trålerne ikke lenger skal ha plikt til å tilby fisk til landanlegg – mot en avkorting på 20 prosent. Forslaget er møtt med raseri og påstander om at kystsamfunn blir avspist med småpenger hos motstanderne.

NRK intervjuet fiskeriministeren etter møtet med Vardøs befolkning. Han forteller at det ikke var så ille å møte engasjerte finnmarkinger.

– De er direkte og klar i tale. Det er en måte å snakke på som jeg elsker.

Han mener motstanderne sliter med å skille mellom pliktsystemet og kvotesystemet.

– Primært mener jeg at pliktsystemet i lang tid har vært til hinder for utviklingen langs kysten. I 2017 er det helt andre virkemidler som må til for å sikre utvikling.

– Når det gjelder selve kvotesystemet, så skal det behandles til høsten. Her ligger kanskje det største potensialet i forhold til flere råstoffleveranser langs kysten, sier Sandberg til NRK.

Vegard Bangsund

- Myndighetene bør hjelpe oss å bygge opp Vardø i stedet for å bygge videre ned, sier Vegard Bangsund.

Foto: Jan-Harald Tomassen

Høstet applaus

Rundt 450 personer møtte frem under torsdagens folkemøte i Vardø. En av dem som høstet mest applaus var Vegard Bangsund fra Kystaksjonen. Han krevde at myndighetene kom på banen for å sikre mer råstoff til kommunen.

– Hva skal vardøværingene selv gjøre?

– Vi har for en stor del gjort det vi kan gjøre. Vi har forsøkt å opprettholde aktivitet med den lille kystflåten vi har. Sånn sett har vi kommet over kneika fra den tiden Vardø lå med brukket rygg. Det er uansett et godt stykke igjen for å få doblet råstofftilgangen som vi faktisk har krav på. Jeg tenker at myndighetene bør hjelpe oss å bygge opp i stedet for å bygge videre ned, sier Bangsund.

Se hele folkemøtet i Vardø i dag