NRK Meny
Normal

Sametinget krever konsekvensutredning

Sametinget mener at forslaget om å la fiskeindustrien eie fiskebåter og fiskekvoter, fører til en svekkelse av grunnlaget for samisk kultur i kyst- og fjordområder. Nå krever de en konsekvensutredning.

Inger Eline Eriksen

Saksordfører Inger Eline Eriksen (Árja) sier at Tveterås-utvalget ikke har drøftet hvilke konsekvenser forslaget har for sjøsamisk fiske.

Foto: Berit Nystad / NRK

Forslaget fra det regjeringsoppnevnte utvalget, Tveteråsutvalget (også kalt Sjømatindustriutvalget), ble diskutert under torsdagens plenumsmøte i Sametinget.

– Tveteråsutvalget tar ikke hensyn til rettighetsgrunnlaget for fortsatt levedyktig sjøsamisk kultur og samfunnsliv, og ei heller har de gjort rede for hvordan konsekvensene av forslaget vil påvirke samiske kystområder, sier saksordfører Inger Eline Eriksen (Árja).

– De pengesterke er vinnerne

Retten til å eie fiskebåter og fiskekvoter i Norge har, i henhold til deltakerloven, hittil vært forbeholdt aktive fiskere. Nå frykter de å tape hegemoniet til industrien, dersom aktivitetskravet blir opphevet slik utvalget har foreslått det.

Eriksen mener at forslaget fra Tveteråsutvalget vil føre til at de pengesterke innen sjømatsindustrien utkonkurrerer de tradisjonelle fiskerne.

– Vårt parti krever at Sametinget bør kreve en konsekvensutredning av utvalgets forslag, med særlig vekt på sjøsamiske forhold, sier Eriksen.

Før plenumssamlingen behandlet Samentingets nærings- og kulturkomité saken. Og det var stor enighet blant komiteen og plenumsamlingen omkring en konsekvensutredning.

Frykter avfolkning av sjøsamiske bygder

Sjøsamiske fiskere frykter at dersom forslagene blir vedtatt, vil de havne i en lignende situasjon som islandske fiskere.

Etter at industrien på Island fikk muligheten til å eie fiskebåter i 1991, er det blitt knallhard konkurranse om fiskekvotene. Resultatet er opphoping av fiskekvotene på stadig færre hender. Tidligere aktive fiskevær sliter med arbeidsledighet og fraflytting.

– Sametinget vil ha en klarhet om konsekvensene av forslaget, slik at vi unngår at sjøsamiske fiskere havner i en ytterligere presset situasjon, avslutter Eriksen.