Islandsk fisker: – Håper Gud vil redde dere

– Dette er absolutt crazy, svarer fisker Birgir Haukdal (41) fra Keflavik når han hører at Norge bruker Island som referanse for en vellykket fiskeripolitikk.

Islandsk fisker advarer fiskeri-Norge

– Konkurransen om kvotene blir knalltøff dersom fiskeindustrien får eie fiskebåter. Det er kun de store båtene og store fiskebruk som vil overleve, advarer fisker Birgir Haukdal fra Keflavik på Island. Foto: Harry Johansen.

Birgir Haukdal blir forferdet når han hører at Norge vurderer å gjøre som Island, og gi anledning for fiskeindustrien til å eie fiskebåter og fiskekvoter. .

– Dette systemet har knekt småbåtfiskere og småsamfunnene på Island.

Fisker Birgir Haukdal

– Jeg håper Gud vil redde dere, ingen andre vil gjøre det. Dette systemet har knekt småbåtfiskere og småsamfunnene på Island, hevder Haukdal og mener at det samme kan skje i Norge.

– Norge har ikke noe valg

Professor Ragnar Tveterås studerer Sjømatindustriutvalgets rapport

Professor Ragnar Tveterås: – Norge vil tape i den internasjonale markedskonkurransen dersom fiskeindustrien ikke får mere frie tøyler og får eie sin egen flåte.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Selv om ikke alt bør bli blåkopi av den islandske fiskeripolitikken, mener professor Ragnar Tveterås på Universitetet i Stavanger at Norge ikke har noe valg.

– Spesielt ikke hvis Norge har som mål å være verdens beste sjømatprodusent, forklarer professoren som har ledet det regjeringsoppnevnte Sjømatindustriutvalget (også kalt Tveterås-utvalget).

Endring av Deltakerloven er bare et av forslagene som nå er ute på høring. Loven som anses å være fiskernes grunnlov, gir i dag - med visse unntak - enerett til aktive fiskere å eie fiskebåter som har adgang til å drive med ervervesmessig fiske og fangst.

– Norge har ikke noe valg. Spesielt ikke hvis vi har som mål å være verdens beste sjømatprodusent.

Professor Ragnar Tveterås

Endringsforslaget har skapt opprør langs kysten i Nord-Norge. Men også glede .

– Noen tjener rått på torsken - uten å fiske

Men fiskeren og trebarnsfaren fra Keflavik, Birgir Haukdal, mener at medaljen har sin bakside. For seks år siden kjøpte han egen båt. Nå er alt i ferd med å falle i fisk.

Hoveddirektør Johann Gudmundsson, Fiskeridepartementet på Island

– For den islandske eksportnæringen har det vært nødvendig å la industrien få eie fiskebåter, forklarer sjefsdirektør Johann Gudmundsson i Fiskeridepartementet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Båten ligger på land, men banklånet må nedbetales. Han har ikke hatt råd til å kjøpe fiskekvote. Neste utvei er å ty til leie av kvote slik det er mulig på Island.

– Mange av de som leier ut kvoter, tjener rått på torsken – uten å fiske, hevder Haudkal.

Fiskere «rømmer» til Norge

Han tenker ofte å «rømme» landet slik som sambygding Sæmundur Magnússon (44) har gjort. NRK finner ham på fiskeværet Gamvik i Øst-Finnmark.

Kun kapitalsterke klarer å overleve den knalltøffe konkurransen om kvotene på Island, forklarer Magnússon.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Fisker Sæmundur Magnusson på kaia i Gamvik

Islending Sæmundur Magnússon har flyttet til Norge for å fiske. – Flere vil følge etter dersom kvotesystemet på Island ikke blir endret, mener han.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Dette gidder han ikke mer. Derfor dro han til Gamvik for flere år siden, sammen med flere andre fiskere fra Island. Her ble de mottatt som helter.

Fiskeridepartementet på Island medgir at den islandske kvotepolitikken har ført til sosiale omkostninger i bygdesamfunnene.

– Dette har vært et nødvendig grep for å styrke den islandske økonomien, forklarer generaldirektør Johann Gudmundsson i departementet.