Frp-politiker truer med politiet

Aud Marthisen (Frp) krever at tidligere politikerkolleger på Sametinget betaler tilbake tilskudd. En av listene har brukt 60.000 kr av tilskuddet til husleie.

Aud Marthinsen

Aud Marthinsen (Frp).

Foto: Sigve Nedredal / NRK

– Vi kommer til å kreve at de gjør det, sier hun til NRK Sápmi.

I forrige ble det kjent at Sametingets møtelederskap hadde innrapportert fem enkeltmannslister til skattemyndighetene . Årsaken var at disse ikke hadde sendt i regnskap på tilskudd de hadde fått fra Sametinget.

– Helt klart, svarer Marthinsen på spørsmålet om Sametinget bør politianmelde de politiske gruppene hvis de ikke kommer med regnskap eller betaler tilbake tilskuddet de fikk i 2009.

Varsler ny gjennomgang

Leder i Sametingets møtelederskap, Jarle Jonassen (NSR) sier til NRK Sápmi at de kommer til å vurdere politikertilskuddene på nytt.

Jarle Jonassen

Jarle Jonassen (NSR).

Foto: Sametinget

– Vi må ha en gjennomgang av saken i løpet av januar. Hvis det er slik at saken ikke kan avsluttes slik vi hadde trodd, så må vi behandle den på nytt for å se på hvordan vi skal håndtere den videre, sier Jonassen som er på besøk i India på vegne av Sametinget.

Der deltar også Marie Therese Nordsletta Aslaksen. Hun er også medlem av møtelederskapet, og representerer Samer bosatt i Sør-Norge. Lista er en av de fem som ikke sendt inn regnskap innen fristen.

Medlem av Sametingets plenumsledelse Jørn Are Gaski (Ap) sa i forrige uke til NRK at de politiske grupperingene som har fått tilskudd i 2009, må betale dette tilbake .

– Fristen er gått ut, og da skal vi i utgangspunktet kreve tilskuddet tilbake, sa han.

Til dette svarer lederen for plenumsledelsen:

– Vi får vente til den nye gjennomgangen, og se hva som blir resultatet av det, sier Jonassen.

60.000 kr i husleie

Fastboendes liste i Kautokeino er en av listene som ikke sendte inn regnskap innen fristen.

– Pengene vi fikk er selvsagt brukt opp, og derfor kan vi ikke betale noe tilbake, sa Isak Mathis O. Hætta til NRK Sápmi i forrige uke.

Isak Mathis O. Hætta

60.000 kr i husleie for Fastboendes liste. Isak Mathis O. Hætta representerte lista.

Foto: Piera Balto / NRK

Regnskapet fra Hætta som Sametinget mottok like før jul, viser at lista hans har betalt 60.000 kroner i husleie inkludert strøm for hele 2009.

Den andre store posten er kjøring. 14.670 kr er ført opp. Dette tilsvarer 4.019 kilometer i løpet av året dersom man legger til grunn en kilometersats på 3 kroner og 65 øre.

Ellers er disse postene ført opp: Telefon/internett 4.000 kr, leie av møterom 8.500 kr, nattillegg 3.200 kr og servering 4.200 kr. Totalt utgjør dette 94.570 kr.

Utgifter i forbindelse med plenumsmøter og komitémøter, betales imidlertid direkte av Sametinget.

Tilskudd til privatkonto

Ifølge avisen Ságat utbetalte Sametinget tilskuddet for 2009 på private bankkontoer.

– Noen av dem hadde ikke opprettet egen konto for lista, så da gikk tilskuddet til listetoppenes private konto, sier avdelingsdirektør Randi Romsdal Balto i Sametinget til avisen.

Fra 2010 ble reglene skjerpet inn med krav om særskilt konto og registrering i Brønnøysundregistrene.

Regnskapet til Samer bosatt i Sør-Norge viser at 46.760 kr gikk til reiseregninger for Johan Mikkel Sara. Lista leide lokaler for 12.000 kr. Posten har påført 10.629 kr i driftskostnader.

Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Sara reiste for 46.760 kr på vegne av Samer bosatt i Sør-Norge.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Ellers er disse postene ført opp: Taxi, tog, buss 5.406 kr, hotell 5.877 kr, flybilletter Marie Therese Aslaksen 3.620 kr, reiseregning P.W. Guttormsen 1.050 kr, aviser 2.990 kr, Allkopi 13.220 kr, leie av møtelokaler 1.800 kr, parkering 1.408 kr, diverse 1.548 kr og diverse rekvisita 3.985 kr.

Totalt har Samer bosatt i Sør-Norge hatt driftskostnader for 110.293 kr.

Regnskapet ble mottatt 2. september av Sametinget.

Vurderer kontakt med skatteetaten

Jarle Jonassen kan ikke svare på om Sametingets administrasjon var i kontakt med skattemyndighetene før vedtaket om innrapportering ble gjort 1. september i fjor.

– Jeg var i alle fall ikke i kontakt med dem, sier han.

Møtelederen er usikker på om Sametinget vil kontakte skattemyndighetene før den nye gjennomgangen av saken.

– Det kan jo bli behov for det, men i første rekke kommer vi å ta dette internt fordi vi har folk på huset som er oppegående i forhold til regnskap og skatt, sier Jarle Jonassen.

Korte nyheter

 • Diskuterer sameretten

  I dag vil Det juridiske fakultet i Oslo sette fokus på sameretten etter Fosendommen. I oktober slo Høyesterett fast at konsesjonene for utbygging av vindkraft på Storheia og Roan er ulovlige fordi de krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

  På samerettssymposiet blir det innlegg og paneldebatt med jurister med god innsikt i samerettslige spørsmål. Møtet kan følges digitalt og starter 1730.

 • Samisk design i byer

  Loga dán sámegillii. Stadig flere samiske klesdesignere åpner butikker i byene. Leder for Samerådets kulturavdeling Christina Hætta sier det er viktig at folk får pynte seg med samisk design, for det styrker vår selvfølelse. Se hele videoen her.

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea stuorra riikagaskasaš beroštupmi sámi kultuvrii ja designii.
 • Sámi designa gávpogiin

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea mávssolaš go olbmot besset čiŋadit sámi designain, go dat nanne min iešdovddu. Geahča eanet dán videos. Les på norsk.

  Dađistaga eambbo ja eambbo sámi bivttashábmejeaddjit ásahit rámbuvrraid gávpogiidda. Sámeráđi kulturossodaga jođiheaddji Christina Hætta lohká lea stuorra riikagaskasaš beroštupmi sámi kultuvrii ja designii.