– Vi har jo levert inn regnskap

Sametinget ber Skatteetaten vurdere om seks enkeltmannslister skal betale skatt på grunn av manglende regnskap. Kirsten Appfjell-Eira fra Åarjel Læstoe stusser over vedtaket.

Kirsten Appfjell Eira lea nubbi dan guoktásis gii gáibida láiggu ovddas

Kirsten Appfjell-Eira stusser over Sametingets vedtak.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Det er litt merkelig at Åarjel Læstoe som har levert inn et regnskap som er godkjent av regnskapsfører, blir behandlet på lik linje med de som ikke har levert inn et regnskap i det hele tatt, sier Appfjell-Eira til NRK Sápmi.

Tror pengene er brukt til privat forbruk

I går diskuterte Sametingets møtelederskap om hva de skulle gjøre med politikere som ikke har levert inn regnskap som viser hva de brukte de 94.000 kronene de fikk i tilskudd fra Sametinget i 2009. Etter to timer ble det fattet et vedtak som slår fast at man anser at pengene har gått til privat forbruk, og seks tidligere sametingspolitikere blir dermed innrapportert til skattemyndighetene.

– I og med at det ikke har kommet inn noe regnskap og pengene har gått inn på privatkonto, da trekker vi den konklusjonen, sa møtelederskapsmedlem Jørn Are Gaski (Ap) etter møtet.

Møtelederskapet vedtok i september i fjor at partigruppene som ikke hadde levert inn regnskap innen fristen, skulke innrapporteres til skattemyndighetene. Man antok at politikerne dermed ble ilagt skatt.

Etter at NRK la saken fram for Skatt Nord, ble det slått fast at skattemyndighetene ikke ville foreta seg noe i forhold til politikerne. Dermed ble det reist krav om ny behandling av saken. Nå sendes saken på nytt til skattemyndighetene samtidig som man ønsker seg en dialog med dem.

Leverte etter fristen

Kirsten Appfjell-Eira fra Åarjel Læstoe forstår at manglende dokumentasjon på offentlige brukte penger, får konsekvenser.

– Det forstår jeg, at man må iverksette tiltak i de tilfellene der listene ikke har levert inn regnskap. Det er svært beklagelig at vårt regnskap ble levert inn etter fristen, men vi har levert inn et godkjent regnskap, sier hun.

Korte nyheter

 • “Årets kvalitetsfisker” vuoiti

  Gilivuotnalaš Daniel Lauritzen lea vuoitán Norges Råfisklaga “Årets kvalitetsfisker” bálkkašumi. Son eaiggáduššá ja lea skihpahoavda «Tinder» nammasaš fatnasis. Bálkkašumi olis lohket su vuovdit guoli ja gonagasreappá máilmmidásis. - Dát lea erenoamáš, muhto maid somá go mu ruovttubáikái lean mielde sihkkarastimin bargosajiid, lohká bálkkašumi vuoiti Daniel Lauritzen. Son fidne maid 50.000 kruvnna ruhtavuoitun.

  Daniel Lauritzen på båten «Tinder» er kåret til Årets kvalitetsfisker for sitt arbeid med å levere fisk og kongekrabbe i verdensklasse.
  Foto: Amalie Oda Harland / Norges Råfisklag
 • Ovttasbargošiehtadusa Murmánskkain

  Romssa ja Finnmárkku fylkaráđi jođiheaddji Bjørn Inge Mo dáhttu ođđa ovttasbargošiehtadusa kránnjá fylkkain Murmánskkain Ruoššas. Dát bođii ovdan Norgga ruošša ovttasbargobeivviid olis ikte. Gaskariikkalaš ovttasbargu lea fylkkagieldda deháleamos doaibma, go mii geat orrut davvin mis leat oktasaš hástalusat ja vejolašvuođat, lohká Mo.

  Bjørn Inge Mo (AP), fylkesrådsleder Troms og Finnmark fylkeskommune.
  Foto: Lars Åke Andersen
 • Vuoitán Gullsekken bálkkašumi

  Marja Mortensson Trio lea vuoitán dán jagi Gullsekken 2021 bálkkašumi. Sii vuitet beannot čuohte duhát kruvnna, suorggis jagi mátkkoštanbuvddaheapme. Lea Den kulturelle skolesekken mii juohká dáid bálkkašumiid. Máttasámi artista Marja Mortensson ja su joavku leat maid ovddet jagi vuoitán Spellemannbálkkašumi dainna buvttadeamen maid leat fievrredan ja ovdanbuktán skuvllain Norggas. Marja Mortensson Trios leat Marja Mortensson, Daniel Herskedal ja Jakop Janssønn.

  Daniel Herskedal, Marja Mortensson, Jakop Janssønn og Kringkastingsorkesteret
  Foto: Ellen Agneta Norvang