Krever at politikerne betaler tilbake

Ap-representant mener politikere er altfor snill med politiker-kollegene. Nå krever Geir Johnsen at politikere som ikke har gjort rede for hva de har brukt penger på, betaler disse tilbake.

Sametinget plenum

Sametingets plenumsmøte.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Geir Johnsen

Geir Johnsen (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Sametinget kan ikke gjøre forskjell på «Kong Salomon» og «Jørgen Hattemaker». Når sametingsrådet ønsker å ta et oppgjør med snillismen, så kan ikke møtelederskapet vise unnfallenhet, sier Johnsen (Ap) til NRK.

Bakgrunnen for utspillet er NRKs fokus på tilskudd som både politikere og foretak og organisasjoner mottar. Like før nyttår avdekket NRK at fem politiske grupper ikke hadde sendt inn fullstendige regnskap innen fristen . Derfor ble disse innrapportert til skattemyndighetene.

Men Skatt Nord-direktør ga uttrykk overfor NRK at de ikke gjør noe med saken ettersom tilskudd ikke er skattepliktig.

– Sametingets plenum må informeres

– Derfor har ikke møtelederskapet noen annet å gjøre enn å kreve tilskuddet tilbake. Gruppene har ikke fulgt regelverket, og derfor er det ingen vei utenom. Jeg vil uansett hva møtelederskapet gjør, be om at Sametingets plenum får seg forelagt alle relevante opplysninger om denne saken, sier Geir Johnsen til NRK.

Møtelederskapet skal behandle denne saken kommende onsdag.

Johnsen reagerer på at andre tilskuddsmottakere får klar beskjed fra Sametinget om tilbakebetaling dersom forutsetningene for tilskuddene ikke følges.

– Nå må Sametinget ta opp disse forholdene til ny gjennomgang slik at vi får en likebehandling av tilskuddsmottakerne, sier han til NRK.

Korte nyheter

 • Ii searvva Lappekodisilla doaluide

  Norgga ođđa kultur- ja dásseárvoministtar Anette Trettebergstuen ii searvva doaluide go Lappekodisilla buktet Sámi arkiivii Guovdageainnus, čállá IFinnmark. Ministtar lei galgat geiget Lappekodisilla sámi ovddasteaddjái, Sámediggepresidentii Aili Keskitaloi, muhto ráđđehusa beales searvá dál stáhtačálli Gry Haugsbakken dáid allaáiggálaš doaluide, masa maid Majestehta Gonagas Harald boahtá. Olgešbellodaga sámepolitihkalaš jođiheaddji Ellen Inga O. Hætta lea behtton go ii loga seamma deaddu doaluin go stáhtačálli searvá ministara ovddas.

  Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen
  Foto: NTB/Statsministerens kontor
 • Fidne ON gudnemáinnašumi

  Ovttastuvvan našuvnnaid eamiálbmogiid bissovaš foruma ságadoalli Anne Nuorgam Ohcejogas lea válljejuvvon jagi 2021 ON ustit -gudnemáinnašumi oažžun. Son lea hui movtta fuomášumis ja dat lei sutnje vuordemeahttun, jáhkkemeahttun ođas. – Dát lea iešalddes fuopmášupmi oppa sámi álbmogii. Dainna ON-lihttu gudnejahttá buohkaid daid barggu, geat barget sápmelaččaid vuoigatvuođaid ovdii, dadjá Nuorgam Yle Sápmái.

  Anne Nuorgam
  Foto: Ođđasat / NRK
 • Guorahallat ruoššaluosa leavvama

  Deanučázádaga guolástanhálddahus čájeha eahpeluohttámuša stáhta ruoššaluosahálddašeapmái Deanočázadagas. Sii bivdet reivves mii lea sáddejuvvon Dálkkádat- ja birasministtar Espen Barth Eidei ahte guorahallagohtet mo stáhta luossahálddašeapmi lea čađahuvvon, earret eará go ii dáhkon mihkiide go fuomášuhtte ruoššaluosa leavvama jogaide. Deanočázádaga hárrái ii leat seammalágan hálddašeapmi leamaš go eará guovlluin, oaivvildit Deanučázádaga guolástanhálddahusas.

  Pukkellaks som svømmer i en elv
  Foto: Nils John Porsanger / NRK