Få søkere til Kunstskolen i Karasjok

Det er kun seks søkere til Kunstskolen i Karasjok. Derfor har skolen måttet forlenge søknadsfristen med en måned.

Kunstskolen i Karasjok
Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Skolen er ny og har plass til 20 kunststudenter, men elevene ser ut til å utebli.

– Dette var uventet, og jeg synes det er veldig kjedelig at kun seks studenter har søkt, sier rektor Dag Nyberg.

Billedkunstner Dag Nyberg

Rektor Dag Nyberg, Kunstskolen i Karasjok.

Foto: Anne Olli

Nyberg ønsker seg flere studenter. Han sier at det må være minst ti elever for at det skal lønne seg å starte opp. De seks som hittil har søkt kommer fra Tromsø, Karasjok og Tana.

Rektoren synes det er rart at det ikke er kommet søknader i det hele tatt fra andre samekommuner. Han tenker da spesielt på Kautokeino, som jo er stor i samisk sammenheng.

Tok 30 år å etablere tilbudet

Det samiske kunstnermiljøet har ventet lenge på en egen kunstskole, og nå når alt det praktiske endelig ser ut til å være klart, så mangler det aller viktigste, nemlig elevene.

– Jeg håper og tror at det vil komme inn flere søknader i løpet av de neste ukene, ellers ser det stygt ut for skolestart, sier Nyberg.

Verdens nordligste kunstskole

Kunstskolen i Karasjok er en toårig skole i kunstfag. Skolen er godkjent av Kunnskapsdepartementet som videregående skole uten parallell i det offentlige
Skolen tillbyr undervisning utelukkende i kunstfag, både teori og praksis.

Lokalene ligger i selve sentrum av Karasjok. Bygningen er under renovering, og kommer til å inneholde atelierer, verkstedslokaler, arbeidsrom, forelesningsrom, elevrom med kjøkken, peisestue og andre spesialrom.

Det er planlagt at elevene skal kunne bruke studielokalene også på kveldstid og i helgene.

Ny søknadsfrist er satt til 10. juni, og skolestart er i slutten av august 2011.