Disputt om samiske barnehageplasser

Gruppeleder for Alta venstre, Trine Noodt, hevder Arbeiderpartiet mangler vilje til å sikre nok samiske barnehageplasser. Ordfører Monica Nielsen (Ap) avviser kritikken.

Bildemontasje med Monica Nielsen og Trine Noodt

Trine Noodt (t.h) utfordrer ordfører i Alta, Monica Nielsen (t.v) til å få ned ventelisten til samiske barnehageplasser i kommunen.

Foto: Dan Robert Larsen/Farid Ighoubah / NRK

– Alta kommune har hatt alle muligheter til å opprette flere samiske barnehageplasser. Dessverre har Arbeiderpartiet valgt å prioritere bort dette, sier Trine Noodt (V).

17 samisktalende barn står på venteliste for å få plass i den samiske barnehagen Áltá siida, der alle ansatte snakker samisk. Samiske foreldre i Alta har i flere år etteryst flere barnehageplasser som sikrer godt nok tilbud til samisktalende barn i kommunen.

I 2015 fremmet Noodt to forslag til kommunestyret om å utvide den samiske barnehagen med en avdeling, men fikk ikke flertall for forslagene. Nielsen på sin side minner om at Noodt selv var med og styre Alta i forrige kommunestyreperiode, og kunne ha gjort noe med dette da.

– Utstyr gir ikke barnehageplasser

I fjor satt regjeringen av 740 millioner kroner til å øke antall barnehageplasser i Norge med 3400 plasser. Av denne bevilgningen fikk Alta 3 millioner kroner.

Ordfører Monica Nielsen opplyser at de har brukt pengene til flere ressurspedagoger, inventar og utstyr, økt pedagogtetthet i barnehagene og til helårsdrift i en av kommunens barnehager.

Trine Noodt

Trine Noodt håper at øøkning av samiske barnehageplasser kan løftes opp til ny behandling i kommunestyret.

Foto: Rebekka Ellingsen/NRK

Dette er feil prioritering, mener Trine Noodt (V).

– Utstyr i barnehagene gir ikke flere unger barnehageplass, heller ikke flere pedagoger, som for all del er et bra tiltak, sier Noodt.

Ifølge Noodt utgjør dette bare 850.000 kroner tilsammen. Enda skulle det være godt med friske midler til overs til flere barnehageplasser, mener hun. Noodt viser til at ressurspedagogene er finansiert med 1.1 million av integreringstilskuddet og har ingenting å gjøre med økningen av midler til flere barnehageplasser.

– Hadde ansvar i posisjon

Monica Nielsen på talerstolen i kommunestyret i Alta

Monica Nielsen (Ap) vil ha en gjennomgang av barnehagetilbudet i Alta, der alle sider ved barnehagetilbudet skal belyses, også det samiske.

Foto: Gyda Katrine Hesla

Nielsen minner om at de har hatt makten i Alta kun i noen måneder, mens Noodt har noen år bak seg i posisjon i Alta.

I stedet for å svar på spørsmålet om det stemmer at Ap kunne ha fått bort ventelister til samiske barnehageplasser med enkle grep, slik Noodt hevder, sier Nielsen dette:

– Ja, vi registrere at Venstre løfter denne saken nå, og det var jo også Venstre som satt med dette ansvaret i forrige periode, og hadde hovedutvalgslederen for barnehager, sier Nielsen.

– Ja, men nå er det dere som er i posisjon, og hva har dere tenkt å gjøre for å få flere samiske barnehageplasser i kommunen?

– Det første vi skal gjøre er å ha denne saken opp som orienteringssak på fredag i Hovedutvalget for oppvekst og kultur, og utover det må dere ta kontakt med de som er skolepolitikere hos oss i etterkant av møtet, sier Nielsen.

Muntlig orientering

På spørsmål om Noodt tar selvkritikk på at hun ikke fikk økt antall samiske barnehageplasser mens hun var i posisjon, viser hun til innsats overfor distriktene.

– Hvis man skal få ting til å skje må det være flertall for det og vi har i all fall sørget for flere barnehageplasser i distriktene, sier hun.

Noodt forventer uansett at Nielsens varsling om at de vil vurdere også det samiske barnehagetilbudet i kommunen, gir konkrete resultater.

– Hadde Ap ment å gjøre noe med dette, hadde de satt saken opp som sak i neste hovedutvalg og ikke bare en muntlig orientering, sier hun.

Avviser kritikk fra Pedersen

Helga Pedersen (Ap) viste i stortngets spørretime til at dårlig kommuneøkonomi også rammer tilbud til den samiske befolkning, og ba regjeringen bevilge mer penger til kommunene.

Noodt menere det er feil å skylde på regjeringen når kommuner som Alta likevel ikke velger å bruker ekstra bevilgninger til flere barnehageplasser til samiske barn.

Pedersen ønsker ikke å kommentere dette, og viser til partikollegaer i Alta.

Álttá Siida med samisk barnehage

Den samiskspråklige barnehagen i Alta, Álttá Siida, har tre avdelinger der det er plass til 54 barn.

Foto: Piera Balto / NRK