– Ikke vår oppgave å føre tilsyn

Kunnskapsdepartementet avviser kritikken fra sametingsråd Jørn Are Gaski. – Det er ikke vår oppgave å passe på at kommunene kjøper inn samiske læremidler, sier informasjonssjef Egil Knudsen.

Davvi Girjis Marit Kirsten A. Gaup og Johan Ingvar Sara viser bokberget.
Foto: Lars Birger Persen

133.000 samiske lærebøker og en del andre læremidler ligger ubrukt i en kjeller ved forlaget Davvi Girji i Karasjok.

– Kunnskapsdepartementet og fylkesmennene har ansvaret for at dette kan skje, sa sametingsråd Jørn Are Gaski til nrk.no/sami i går.

Ingen i politisk ledelse i departementet vil svare på utspillet til Gaski.

– Folk kan klage

Informasjonssjef Egil Knudsen i Kunnskapsdepartementet sier han har snakket med statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) om kritikken fra Sametinget.

– Det er egentlig lite vi kan si, sier Knudsen. – Vi er nøye med å ikke blande oss inn inn tilsynsoppgavene. Dette er fylkesmennenes oppgave.

Han viser til at det er kommunenes ansvar å kjøpe inn læremidler. Knudsen sier han forventer at kommunene følger loven.

– Dersom noen mener at dette ikke skjer, kan de klage til fylkesmannen. Den andre muligheten er at fylkesmennene mener dette kanskje kan være et område hvor man kan føre tilsyn, sier Knudsen til nrk.no/sami.

Ukjent med bokberget

For departementet var det helt ukjent at 133.000 samiske lærebøker er lagret i en kjeller.

– Vi har hørt at det mangler lærebøker. I forhold til denne problemstillingen er det derfor overraskende for oss at så mange bøker er ubrukt. Jeg må understreke at vi ikke kjenner til hva slags bøker det er snakk om, sier informasjonssjefen.