– Ikke vår skyld at bokberget vokser

Sametingsråd Jørn Are Gaski vil ikke betale et rødt øre for å bli kvitt lagrene av samiske læremidler. Han avskriver seg alt ansvar for at det finnes et ubrukt bokberg.

Jørn Are Gaski
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Kunnskapsdepartementet og fylkesmennene har ansvaret for at dette kan skje, sier medlem av sametingsrådet, Jørn Are Gaski til nrk.no/sami.

HØR: - Vi betaler ikke et rødt øre, sier Gaski.

I dag avdekket avisen Ságat at det finnes 133.000 samiske lærebøker på lager i forlaget Davvi Girji i Karasjok. Samtidig har rektorer, lærere, foreldre og elever etterlyst lærebøker i en årrekke.

Davvi Girjis Marit Kirsten A. Gaup og Johan Ingvar Sara viser bokberget.

133.000 samiske lærebøker ligger i kjelleren til Davvi Girji.

Foto: Lars Birger Persen

I tillegg til Davvi Girjis lager, finnes det ytterligere 20.000 bøker i andre lagre ifølge Sametingets beregninger.

– Ingen tilsyn

Disse bøkene kunne ha vært brukt av elever rundt om på skolene.

– Fylkesmennene er tilsynsmyndighet og skal påse at lover og regler blir fulgt. De skal også se til at elevene i grunnskolen har læremidler og at kommunene kjøper inn læremidler. Så vidt jeg vet har Kunnskapsdepartementet aldri etterspurt statusen er i forhold til innkjøp av samiske læremidler. Derfor har bokberget fått lov til å vokse, sier Gaski.

Statssekretær Lisbet Rugetvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet var ikke tilgjengelig for kommentar.

– Sametinget betaler ikke

I verste fall kan det enorme bokberget i kjelleren til Davvi Girji destrueres. Reglene tilsier at bøkene må lagres i ti år.

Sametingsråd Jørn Are Gaski varsler at Sametinget ikke vil bruke en eneste krone på å kjøpe ut lagrene.

– Denne regningen må gå til Kunnskapsdepartementet. Departementet må påse at kommunene kjøper inn det de skal av læremidler.

Gaski avskriver all ansvar for at det i dag finnes tusenvis av ubrukte læremidler.

– Må si i fra

– Min oppgave er å synliggjøre et gedigent problem. Jeg har vært sametingsråd i fem måneder, og nå begynner jeg å få en oversikt. Dette bringer jeg fram og synliggjør at bøker ikke blir kjøpt inn, sier han.

Han sier det er Sametingets oppgave å sørge for at det produseres, og nettopp det settes det fokus på i framtida også.

– Derfor er det forferdelig synd at det vi faktisk produserer havner på lager.

Gaski har i dag hatt møte med Barneombudet hvor han orienterte om bokberget.

– Jeg skal også ta kontakt med Kunnskapsdepartementet og spørre dem hva de har gjort.