Normal

Chevrons kronvitne i Ecuador: – Ja, jeg løy om det

Saken mellom Ecuador og Chevron har fått en ny vending etter at Chevrons kronvitne, eksdommer Alberto Guerra, har innrømmet at han løy om påståtte bestikkelser.

Det er mer enn 22 år siden innbyggere i Orienteregionen i Ecuador saksøkte Chevron for miljøødeleggelser i Amazonasregnskogen utført av Texaco, som fullførte en sammenslåing i 2001.

I 2011 jublet mange over dommen hvor Chevron ble dømt til å betale flere milliarder dollar i skaederstatning og oppreising.

Jubel over Chevron-dom i Ecuador

Siden den gang har saken har versert videre i både amerikanske og ecuadorianske rettssystemer, samt i den faste voldgiftsdomstolen i Haag, noe som Amazon Watch og US Second Circuit Court of Appeals betegner som «domstolshopping» av Chevron. Det vil si at Chevron har forsøkt å finne den domstolen, eller avtalen, som gjør det billigst mulig for dem, og helst slik at alle utfgifter faller på Ecuador.

Strategien har ikke fungert tilfredsstillende, for eksempel da den faste voldgiftsdomstolen i Haag i våres avgjorde at forliket mellom Ecuador og Chevron ikke utelukker fremtidige søksmål i forbindelse med forurensingen som innbyggere og urfolksgrupper i Ecuador beskylder dem for å ha forårsaket.

I Ecudaor har høyesterett stadfestet dommen fra de lavere rettsinnstansene, men det har ikke stoppet Chevron fra å forsøke å bringe saken under amerikansk domstol på nytt. Samtidig har saken i den faste voldgiftsdomstolen i Haag gått sin gang uten at noen endelig kjennelse har blitt utferdiget.

Nå viser voldgiftsprotokollen fra voldgiftsnemden at kronvitnet til Chevron, Alberto Guerra, har løyet om å ha blitt tilbudt en bestikkelse på 300.000,- dollar av saksøkerne imot at Guerra skulle ghostwrite dommen mot Chevron i deres favør. Dommer Zambrano som han impliserte har hele tiden nektet for at dette har skjedd.

PCA Case No. 2009-23 Chevron vs The Republic of Ecuador (italaw.com, University of Victoria)

Courthouse News melder at i følge en ekspert innen sikring av elektroniske spor, Christopher Racich, viser filene på dommer Zambranos harddisk at han har gjort hundrevis av endringer i dokumentet og har skrevet alt fra grunnen av selv. Det var den ecuadorianske regjeringen som leide inn eksperten i forbindelse med voldgiftsnemdens gjennomgang av saken. Courhouse News (NRK tar ikke ansvar for innholdet i eksterne lenker)

Amazon Watch mener at dette bør lede til en ny omgang i det amerikanske rettssystemet og at man bør sette hele Chevron under etterforskning for mened.

Amazon Watch: Spillet er over, Chevron (NRK tar ikke ansvar for innholdet i eksterne lenker)

Lars Løvold i Regnskogsfondet kan ikke uttale seg om den siste utviklingen i saken, men på generelt grunnlag mener Regnskogsfondets folk at Amazon Watch er en ryddig og etterrettlig kilde og sier videre:

Lars Løvold

Lars Løvold i Regnskogsfondet sier at de ikke er overrasket over det som skjer.

Foto: Julie Forchhammer/Regnskogfondet

– Vi er ikke overrasket over vendingen, men vi har ikke hatt tid til å gjøre vår egen vurdering.

I en uttalelse til Courthouse News sier Steven Donziger, advokaten til ecuadorianerene:

– Guerra har vært krumtappen i Chevrons oppdiktede bevis og han står ikke bare som en selverklært løgner, men som et sjokkerende symbol på hvordan Chevrons ledelse er besatt av å unngå sine juridisike forpliktelser i Ecuador og at de er villige til å føre falske bevis i retten i et forsøk på å fabrikkere anklager mot motstandernes advokater og undergrave rettsstaten.