Normal

Bystyremedlem: – Har ikke hørt noe fra samene

Lokalpolitikere i Oslo mener at samene i hovedstaden selv må bidra mer aktivt for å får større fokus på samisk saker i Oslo bystyre.

Valgdebatt på Samisk hus.

Panelet under valgdebatten på Samisk hus i Oslo besto av fra venstre: Randi Birkeland (Krf) , Marion Godager Tveter (MDG), Saida Roshni Begum (H), Victoria Evensen (Ap), Guro Svenkerud Fresvik (V) og Gülay Kutal (SV).

Foto: Mette Ballovara / NRK

Valglogo

– Jeg har jo sittet i Oslo bystyre i 4 år og jeg har aldri i løpet av de fire årene fått noen henvendelser med politiske forespørsler fra samer, sier Saida Roshni Begum (H).

Under valgdebatten på Samisk hus nylig ble Roshni Begum spurt om politikere i Oslo er sitt ansvar bevisst at Oslo er den byen i Norge der flest samer bor, spilte hun ballen like godt over til de samiske velgerne i hovedstaden.

– Folkets ombudsmenn

Valgdebatt på Samisk hus.

Saida Roshni Begum (H) og miljøpartiets Marion Godager Tveter (t.v) ønsket begge henvendelser fra bysamer i Oslo.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Høyrepolitikeren medgir at politikere i Oslo kan gjøre mer for å styrke tilbudet til den samiske befolkning i hovedstaden, men hun mener at det er lettere å bidra som fritidspolitiker, dersom velgerne kontakter henne om saker de brenner for.

– Vi er jo folkets ombudsmenn i bystyret, det er jo slik at vi reiser ikke rundt i hele Oslo vi som er fritidspolitikere, vi er helt avhengige av å få tilbakemeldinger fra dere, og det er jo en rett som blir brukt i altfor liten grad av samer i Oslo, sa Saida Roshni Begum.

Hun mottar forespørsler månedlig fra studenter, småbarnsforeldre og folk som vil opprettholde noe i lokalmiljøet sitt.

– Synlighet er viktig

Marion Godager Tveter (MDG) var enig med Roshni Begum i at samene må flinkere til å gi beskjed om hva de forventer av lokalpolitikerne.

– Jeg har heller ikke fått henvendelser fra noen om samiske spørsmål, jeg har fått henvendelser fra folk som er brennende opptatt av en bestemt tyoe sopp i Oslo, sier Godager Tveter.

Hun mener også at bysamene har en jobb å gjøre med å markedsføre Samisk hus bedre.

– Det slo meg at det var vanskelig å finne fram til Samisk hus, det står ikke noe skilt og flagget henger i vinduet, jeg skjønner ikke hvorfor det ikke henger foran bygningen, synlighet er viktig, påpekte Godager Tveter.

– Følte meg dum

Isalill S. Kolpus

Leder av Oslove Noereh ,Isalill S. Kolpus, representerere flere titalls unge samer i Oslo.

Foto: Privat/Arnt-Christian Rist Isaksen

Leder for Oslove Noereh, som er lokallaget til ungdomsorganisasjonen Noereh, Isalill Kolpus, synes at utspillet fra lokalpolitikerne var på sin plass.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg følte meg litt dum som ikke hadde tenkt tanken selv, for det er jo helt åpenbart at hadde vi vært i en kommune i nord så hadde det ikke vært så overraskende innspill, sier hun.

Hun kommer til å kontakte de som nå velges inn i Oslo bystyre.

– Jeg tror nok at vi har litt lett for å ringe Sametinget først, og så kanskje andre instanser etterpå, og jeg kommer absolutt til å huske på at Oslove Noereh er en del av lokaldemokratiet i Oslo, sier Kolpus.

– Må pleie kontakter i Oslo

Jørn Are Gaski

sametingets plenumsleder, Jørn Are Gaski (Ap), mener det er viktig at Oslo blir også samenes hovedstad i større grad.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Også sametingets møteleder, Jørn Are Gaski (Ap) mener at kontakten med lokalpolitikere i hovedstaden må bli bedre.

– Vi som samepolitkere må også bli flinkere til å bygge nettverk og pleie kontakter i det politiske miljøet i Oslo, og det krever innsat og dialog, sier han.

Gaski er også tydelig på at det er ekstra viktig å få oslopolitikere til å forstå at de har et spesielt ansvar overfor den samiske befolkning.

– De må bli minnet på at kongeriket Norge er tuftet på territoriet til to folk, samer og nordmenn, og at Oslo må ta sin hovedstadsfunksjon overfor samene mer på alvor, sier Gaski.