NRK Meny
Normal

Oslo Venstre: – Oslo bør ha samisk kulturhus

Kommunepolitikere i Oslo vedgår at samiske saker er lite på agendaen i hovedstaden. Under valgmøtet på Samisk hus denne uken lovet de bot og bedring.

Valgmøte på Samisk hus i Oslo

Panelet under valgdebatten i Oslo besto av fra venstre: Randi Birkeland (Krf) , Marion Godager Tveter (MDG), Saida Roshni Begum (H), Victoria Evensen (Ap), Guro Svenkerud Fresvik (V) og Gülay Kutal (SV).

Foto: Mette Ballovara / NRK

Valglogo

– Oslo som hovedstad bør ha rom for et samisk kultur- og språksenter, både for samene sin del, for Oslos befolkning sin del og turister som kommer til byen vil helt sikkert ha glede av det, sier Guro Svenkerud Fresvik.

Hun er andre nestleder i Oslo Venstre og står på partiets valgliste for bystyrevalget.

Seks politiske partier i Oslo hadde sendt en kvinne hver for å debattere samepolitiske spørsmål på Samisk hus, som har lokaler i tilknytning til Schous Kulturbryggeri i Trondheimsveien.

– Samisk ambassade

 Guro Svenkerud Fresvik (V)
Foto: Mette Ballovara / NRK

Svenkerud Fresvik mener det er på tide at flere poltikere i Oslo viser interesse for saken.

– Det er viktig med en satsing på et permanent Samisk hus i hovedstaden, kall det gjerne en slags samisk ambassade, som venstrepokitiker skal jeg gjøre det jeg kan for saken, sier hun.

I motsatt ende av langbordet lot representanten fra Kristelig folkeparti seg inspirere av innlegget fra Venstre.

– Jeg hang meg opp i Venstres oppramsing av at Samisk hus kan være ambassade urfolkssenter, museum, språksenter og jeg håper at dere presser på, sa Randi Birkeland til de omlag 20 tilhørerne under debatten.

Hun påpeker at de med sin ene representant i bystyret i inneværende periode har hatt begrensede muligheter til å påvirke saken.

– Jeg kan jo ikke love et samisk kulturhus i Oslo i og med at vi har en representant i bystyret , men jeg lover at jeg tar med meg dette ig synes at det er veldig gode ideer.

– Også samenes ordfører

Victoria Evensen (Ap)

Victoria Evensen (Ap)

Foto: Mette Ballovara / NRK

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Oslo, Tone Tellevik Dahl, har allerede for flere måneder siden lovet at de vil styrke Samisk hus med minst en stilling, dersom de vinner valget.

Victoria Evensen (Ap) mener dette viser at Oslo-Ap har større fokus på samiske saker.

– Vår ordfører kandidat sier at hun vil være samenes ordfører og de mener jeg sier ganske mye om at dette er en viktig sak for Oslo Arbeiderparti, vi har ikke alltid vært like flinke tidligere, men jeg opplever at det har vært et skifte og at det har blitt løftet opp og fram, sier Evensen.

– Kan ikke forskuttere penger

Høyres Saida Roshni Begum ville ikke komme med konkrete lovnader til oppgradering av tilbudet ved Samisk Hus.

– Oslo kommune støtter Samisk hus med 100.000 kroner og nå pågår jo budsjettforhandlingene og jeg kan jo ikke forskuttere noe, i og med jeg er vanlig bystyremedlem og ikke sitter i byrådet, sier hun.

– Er du uenig i at det er behov for å styrke tilbudet til et mer permanent samisk kulturhus, med folk som arbeider på full tid med å drive stedet, slik flere av dine meddebatanter tar til ordet for ?

–Det jeg kan si er at det er utrolig viktig med samiske møteplasser og det er jo et av de punktene som vi har notert oss som bør være med i samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og Sametinget, sier Roshni Begum.

Samisk nasjonaldagslunsj på Oslo rådhus

Stadig flere samer bosetter seg i Oslo og andre større byer i sør. Bildet er fra feiringen av samenes nasjonaldag på Oslo rådhus i 2015.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Tar selvkritikk

I flere år har samiske politikere og bysamer i hovedstadsområdet bedt om å få på plass en samarbeidsavtale med Oslo kommune.

Lignende avtaler er inngått med fylkeskommuner og bykommuner andre steder i landet. Målet er å formalisere og tydeliggjøre hva slags ansvar kommunen og Sametinget har for å styrke samisk språk og kultur.

Samtlige i panelet beklaget at forhandlingene om denne avtalen ennå ikke har ført fram.

– Jeg vet ikke hvorfor den ikke er i havn, men det er helt klart en sak som vi skal følge opp, sier Guro Svenkerud Fresvik (V).

– Beklager du at den ikke er i havn?

– Ja, jeg beklager at den ikke er i havn.

– Går raskere hvis vi vinner

Victoria Evensen (Ap) synes det er spesielt at byrådet har hatt denne samarbeidsavtalen til vurdering siden 2008 uten å komme til et endelig resultat.

– Vi vet jo ikke sikkert hvorfor signeringen av samarbeidsavtalen er utsatt, jeg mener at det ville være et løft for samane i Oslo om vi får dette på plass, og ja jeg vil jobbe for at dette skal gå raskere hvis vi vinner valget, sier Evensen.

Høyres utsendte viste til at det var vanskelig å kommentere arbeidet med samarbeidsavtalen, all den tid det er byrådet som jobber med dette, og at hun som bystyrerepresentant dermed ikke vet så mye om dette.

– Satser på driftsstøtte

Gülay Kutal

Gülay Kutal (SV)

Foto: Sturlason / www.sturlason.no

SV har programfestet et internasjonalt kulturhus, som de tror at den samiske befolkning i Oslo også vil kunne få nytte av.

Det viktigste er å sikre økonomien til de som driver med kulturelt arbeid i Oslo, påpekte Gülay Kutal (SV).

– Vi er opptatt av å satse på driftsstøtte, slik at det er en forutsigbarhet for de som driver med kultur, sier hun.

– Vi har lært mye

Marion Godager Tveter (MDG)

Marion Godager Tveter (MDG

Foto: Mette Ballovara / NRK

Marion Godager Tveter, som møtte for Miljøpartiet De Grønne (MDG), sa at det er viktig å styrke lokaldemokratiet. Derfor vil partiet prioritere å bevilge penger til bydelene, slik at de igjen kan støtte gode formål.

– Jeg kan heller ikke forskuttere økt støtte til Samisk hus som enkeltperson, men vi har lært mye spennende om samisk kultur i dag, og jeg har fått mange gode innspill som jeg tar med til 10-på topp lista til bystyret, sier Godager Tveter.

– Må innfri sine løfter

Ann Finbog

Ann Finbog ved Samisk hus håper at lokalpolitikerne som var med og debatterte om samepolitikken i Oslo, debatten gjør ord om til handling etter valget.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Ann Finbog, som er med i styret for Samisk hus, er glad for at panelet var positiv til å bedre tilbudet til bysamene.

Muligens var det likevel panelet som lærte mest under valgmøtet.

– De sa at de kom for å lytte og lære og det betyr jo at de ikke har så veldig mye greie på samiske forhold, slik at det er vel en viss fare for at det igjen blir langt fra ord til handling, sier Finbog.

Det var Finbog som introduserte begrepet samisk ambassade i Oslo overfor panelet. Hun er glad for at de fleste av partiene synes at målet bør være et samisk kulturhus i Oslo.

– Hvis Ap overtar makta i Oslo etter valget, så har de jo kommet med klare løfter til Samisk hus, og det forventer jeg at de står for.