Samisk forelder: – Timeplan for undervisning i samisk er aldri klar ved skolestart

Også i år har samiske elever i Oslo måttet vente til en stund etter skolestart på endelig beskjed om hvilke dager de skal ha undervisning i samisk.

Kampen skole i Oslo

Kampen skole i Oslo har ansvar for å organisere samiskundervisning til elever i kommunen.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Valglogo

– Forsinkelsen ødelegger for familiens planlegging av skolefritidsordning og andre aktiviteter som de da ikke kan melde seg på i påvente av beskjed om hvilke dager de skal til Kampen skole for å undervises i samisk sier Sissel Margrethe Mathisen.

Hun er medlem av Foreldre arbeidsutvalget (FAU) for samiskklassen ved Kampen skole. Skolen forklarer med at de igjen må vente på endelige timeplaner fra de andre skolene i Oslo, før den endelige oversikten over samiskundervisningen kan lages

Utdanning og språkforhold i Oslo kommune debatteres på valgmøte på Samisk Hus torsdag ettermiddag.

– Frustrerende

Sissel Margrethe Mathisen.

Sissel Margrethe Mathisen håper at lokalpolitikere i Oslo vil sikre samiske elever stabilitet i form av kvalifiserte samisklærere.

Foto: Mette Ballovara / NRK

I år er det omlag 30 samiske elever som ukentlig reiser til Kampen skole for å få undervisning i samisk. De blir fraktet dit med drosje, noen også fra nabokommuner.

Mathisen, som selv bor i Bærum og sender sine barn til samiskklassen på Kampen skole, er glad for at tilbudet eksisterer. Forberedelser og planlegging av samiskundervisningen derimot forventer hun at de ansvarlige for osloskolene forbedrer.

– Det er mange som er frustrert over at endelige timeplaner til samiskundervisningen lar vente på seg, og det er ikke greit at dette er situasjonen hvert år ved skolestart, sier hun.

På grunn av alle uklarheter om timeplanen var det heller ikka satt opp drosjer til de første samisktimene til blant annet hennes barn. Da gikk de glipp av oppstarten av samiskundervisningen.

– Vurderer strengere krav

Lena Farvelund Haddal.

Lena Farvelund Haddal, som koordinerer samiskundervisningen i Oslo, mener at alle skoler i Oslo har ansvar for å bidra med planlegging slik at samiske barn slipper å vente på endelig timeplan om samiskundervisningen i hovedstaden.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Lena Farvelund Haddal, som har ansvaret for å koordinere samiskundervisningen i Oslo,forstår at denne usikkerheten ved skolestart kan være frustrerende for både barn og foreldre.

Hun er avhengig av at de andre skolene i Oslo også prioriterer og få nye timeplaner på plass.

– Det blir dessverre slik når vi må vente på å få timeplaner fra elevenes hjemmeskoler, og ofte når vi har laget plan for samiskundervisningen må vi til å endre det igjen på grunn av beskjed om endringer av planene på de andre skolene, sier hun.

Farvelund Haddal vurderer å fremme saken for hennes overordnede.

– Jeg har vurdert å fremme saken for utdanningsetaten i Oslo kommune, en mulighet er jo å kreve at skolene skjerper seg og leverer timeplanene tidligere, sier hun.

Hun lover også at skolen skal bli bedre på kommunikasjon mellom skole- hjem i forhold til elevens progresjon, vurdering og måloppnåelse.

Utfordrer lokalpolitikere

I tillegg til manglende timeplaner er flere foreldre som heller hadde ønsket seg samiskundervisning ved barnas hjemmeskoler, men det er stort sett noen ungdomsskoleelever og videreskoleelever i Oslo som får dette tilbudet.

Samiske foreldre ønsker også at kommunen legger seg i selene for å få nok utdannede samisklærere.

– Vi har jo hatt en del vikarlærere, og det har jo over flere år vært vanskelig å få samiske lærer og førskolelærere til å bli i Oslo, jeg skulle ønske at lokalpolitikerne ville få på plass ordninger som kunne motivere flere samer med denne type utdanning til å bosette seg i Oslo, sier Mathisen.

Kampen skole har i år ansatt en ny samisklærer som har lærerutdanning.

Elever får samiskundervisning på Kampen skole i Oslo.

Omlag 30 samiske elever fra Oslo og Akershus kommer ukentlig til Kampen skole for å få undervisning i samisk.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Valgmøte

Samisk Hus har invitert til valgmøte på torsdag. Politikere fra H, V, SV, KrF, Ap og MDG deltar på møtet.

Samisk utdanning og språkforhold i Oslo kommune, samiske institusjoners plass i Oslo kommune og urbane møteplasser er blant temaene som debatteres.