NRK Meny
Normal

Etterlyser bedre tilbud for bysamer

– Det er viktig for Sametinget å få en god dialog med Oslo kommune, sier Sametingets visepresident Laila Susanne Vars.

Laila Susanne Vars

Denne uka skal Sametingets visepresident, Laila Susanne Vars, i møte med deler av Oslos byråd.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Tirsdag møter hun deler av Oslo-byrådet for å diskutere utfordringer for samene i hovedstaden.

Bakgrunnen er blant annet at samiske foreldre mener at samiskundervisningstilbudet i Oslo ikke er tilfredstillende.

Også eldre Oslo-samer etterlyser planer for å etablere sykehjemstilbud i hovedstaden – med samisktalende personale.

Men visepresident Vars advarer bysamene mot å ha for høye forventninger til møtet.

Hør Sametingets visepresident, Laila Susanne Vars, her:

Etterlyser bedre eldretilbud for bysamer

På Grünerløkka midt i Oslo-gryta, har pensjonist Susanne Hætta bodd i par tiår.

Hun og mange andre eldre bysamer har savnet fokus på at man også i Oslo bør ha samisktalende eldrepleiere.

Hun er engstelig for hva som vil skje med samiske eldre som eventuelt grunnet senilitet, mister evnen til å snakke norsk.

– Sametinget må hjelpe oss – det er derfor de er folkevalgte. Nå er på det tide at de kommer og presser Oslo kommune til å gi et bedre tilbud oss alle – både til barn, ungdom og eldre, sier en bestemt Hætta.

Hør Oslo-pensjonist og bysame, Susanne Hætta, (på samisk) – her:

Samiske foreldre er oppgitte

Det er fra tidligere en kjent sak at samiske foreldre i Oslo og omkringliggende kommuner, år om annet strever med å få et tilfredsstillende samisktilbud for sine barn.

Videre er det ofte på bakgrunn av nabokommunenes eget forgodtbefinnende, hvorvidt barna får samisk barnehagetilbud i Oslo.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Samisk barnehage

Fra samisk barnehage i Oslo - bildet er tatt i annen anledning.

Foto: Brita Åse Norlemann

NRK Sápmi har nylig vært i kontakt med flere samiske foreldre – som hevder de er så lei av disse utfordringene, at de ikke orker å snakke med mediene om det.

Men de er klare på at de nå forventer at Sametinget sier tydelig i fra til hovedstadens maktinnehavere, at de ikke aksepterer at problemene fortsetter.

Håp for samisk hus

Arve Nordland. Styreleder for Samisk Hus i Oslo.

Styreleder for Samisk Hus i Oslo, Arve Nordland.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Fra årskiftet mistet Oslo-samene sitt treffested i form av Samisk Hus.

Pengemangel og uklare krav fra Sametingets side på hvordan man skal styre samiske organisasjoner, er noen av årsakene til at Oslo-samene ikke lenger har et Samisk Hus å gå til.

Selve styret for det nå «ikke-eksisterende» huset er dog ikke lagt ned. Styreleder Arve Nordland forventer at sametingsrådet gjør det det kan, for å løse situasjonen.

Nordland forteller at styret for Samisk Hus har funnet andre og egnede lokaler for huset.

Han ønsker nå at Sametinget får Oslo kommune med på å sørge for at Samisk Hus får flytte inn i nye lokaler.

Hør styreleder i Samisk Hus, Arve Nordland, her:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lover å svare

Lørdagskafe på Samisk Hus i Akersgata.

Før hadde Oslo-samene et Samisk Hus å gå til – gjerne i forbindelse med arrangementer alá «Lørdagskaféen» slik som her.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Oslo kommune forklarer at grunnen til at byrådet tidligere ikke har kunne gjennomføre møte med Sametinget, er at de kommunalt ansvarlige har vært i farspermisjon i mange måneder.

Men kommunen har tidligere bekreftet at de kommer til møtet med blant annet Laila Susanne Vars, med formål om å svare på kritikken de har fått i forhold til tilbudet til Oslo-samene.

Hør lengre radioreportasje om saken her (på samisk):