Hopp til innhold

Kampen om naturressursene tilspisser seg

Nesseby bygdelag nekter å godta en situasjon hvor Finnmarkseiendommen (FeFo) skal forvalte rettigheter som historisk tilhører bygdelaget. Utmarkdomstolen har bestemt å behandle ankesaken i to deler.

Gunn-Britt Retter

– Jeg er ingen jurist, men tror likevel det er uvanlig å dele en ankesak i to økter med lang pause i mellom, forklarer Gunn-Britt Retter, leder i Nesseby bygdelag.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ankesaken starter 15. august og varer i noen dager. Så blir det pause frem til 21. oktober.

– En merkelig og uheldig måte å behandle en ankesak på, mener leder i Nesseby bygdelag, Gunn-Britt Retter.

Bakgrunn

For ett år siden slo Finnmarkskommisjonen fast at Nesseby bygdelag har opprinnelige bruksrettigheter av allmenningsrettslig karakter i sitt nærområde.

Likevel mener kommisjonen at staten har etablert rett til å styre lokalbefolkningens ressursutnyttelse, en rett som nå håndheves av Finnmarkseiendommen (FeFo).

Nesseby bygdelag har anket avgjørelsen til Utmarksdomstolen. Bygdelaget mener at det er de og ikke FeFo, som har rett til å forvalte ressursene i dette området , geografisk avgrensa fra marbakken til Jakobselvkroken, fra Šoaratjohka i vest til kommunegrensa mot Vadsø i øst.

Betyr dette at dere også krever enerett til naturherlighetene?

– Nei, det betyr vel aldri nødvendigvis enerett når man ber om å være en del av forvaltninga. FeFo krever jo heller ikke enerett til seg sjøl når de vil forvalte ressursene. Forvaltningsrett betyr ikke at noen blir ekskludert, slår Retter fast.

Utsatt på grunn av pengemangel

Ankesaka var opprinnelig berammet til juni i fjor. Men på grunn av pengemangel måtte Utmarksdomstolen utsette rettsaka til august i år.

Nils Asbjørn Engstad

Rettens formann, Nils Asbjørn Engstad, medgir at det ikke er helt vanlig å behandle en ankesak i to deler.

Foto: Utmarksdomstolen i Finnmark

– Nå blir den ytterligere utsatt, forklarer leder i Utmarksdomstolen for Finnmark, Nils Asbjørn Engstad.

Behandlingen av saken starter riktignok 15. august i Vadsø med advokatenes innledningsforedrag. Men etter vitneavhør og befaring i tvisteområdet, tar retten så pause frem til 21. oktober.

Vil vente på Høyesterettsdom

Det er Finnmarkseiendommen (FeFo) som har begjært pause i forhandlingene frem til 21. oktober i påvente av Høyesteretts dom i den såkalte Stjernøya-saken . Det er to grupperinger fra reindrifta som har fremmet eiendomskrav på Stjernøya. Saken er anket til Høyesterett etter at Utmarksdomstolen avviste kravet fra reineierne.

– Dommen fra Høyesterett kan være relevant for Nesseby-saken, mener Engstad.

Han har derfor gått med på kravet fra FeFo om å ta pause i forhandlingene.

I Stjernøysaken har partene, dvs. Finnmarkseiendommen og reindriftutøverne, vært uenige om hvordan ILO-konvensjonens bestemmelser om landrettigheter skal fortolkes, og om hvorvidt konvensjonen er inkorporert i norsk lov.

Nesseby bygdelag mener de to sakene ikke er relevante, og mener derfor at det ikke er nødvendig å vente på Høyesterettsdommen.

– Vår sak dreier seg om forvaltningsrett. Hvis du har bruksrett til et hus, kan ikke andre bestemme hvordan det skal brukes, forklarer bygdelagslederen.

Korte nyheter

 • Buollinalárbma Sámedikkis

  Sámedikkis čuojai disdat gaskabeaivvi buollinalárbma ja buollinčáskadeaddjit manne dohko. Doppe lei buollinhádja, muhto eai gávdnan suova eai ge lieggasa, muitala operašuvdnajođiheaddji Karl Edvard Eriksen Balto.

  Dál leat biggoheame vistti, ja loahpahit ášši.

  Sámediggedirektevra Inger Máret Eira Åhren čilge ahte sii eai sáhte dahkat maidege eará go eai dieđe gos hádja boahtá.

  – Mis leat hui sensitiivvas buollinalárpmat mat dieđihit njuolga buollinčáskadeddjiide jus fas šaddá mihkkege, lohka Eira Åhren.

  Les på norsk her.

  Karl Edvard Balto
  Foto: Lasse Nils Østmo / NRK
 • Brannutrykning på Sametinget

  Brannvesenet rykket ut til Sametinget etter alarmen gikk tirsdag ettermiddag. På stedet var det verken røyk eller varme, men en svidd lukt.

  De lufter nå ut lukta, så henlegger de saken, forteller operasjonsleder Karl Edvard Eriksen Balto til NRK Sápmi.

  Sametingsdirektør Inger Marit Eira Åhren forklarer at de ikke kan gjøre noe mer når de ikke vet hva lukta kommer av.

  – Vi har veldig sensitive brannalarmer som automatisk varsler brannvesenet dersom noe skjer, sier Eira Åhren.

  Loga sámegillii dás.

  Karl Edvard Balto
  Foto: Lasse Nils Østmo / NRK
 • – Netthets truer den samiske ytringsfriheten

  – Det er en trussel mot den samiske ytringsfriheten at noen velger å avstå fra den offentlige debatten.

  Det sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR). Jåma sier de ser økende hatytringer og netthets mot samer, og tror mange kvier seg for å delta i debatten som følge av det.

  – Nå er jeg politisk aktiv, så jeg kan på en måte forvente en sånn reaksjon, men jeg tror mange, særlig yngre, ikke deltar i samfunnsdebatten nettopp på grunn av reaksjonene man får, sier hun.

  Loga sámegillii.

  Maja Kristine Jåma
  Foto: Elli-Jonna Irmelin Jannok-Joma / Privat