Driver butikk for en halv milliard - nå trues han av konkurskarantene

– Foreløpig har jeg is i magen, og selvsagt hvitt mel i posen, sier Are Smuk Figved (38) som er konserndirektør i Sector Alarm.

Are Figved

Are Smuk Figved er konserndirektør i Sector Alarm.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Engasjementet hans i det konkursrammede reinkjøttselskapet Boalvvir kan føre til alvorlige konsekvenser for direktøren.

– For å kreve en konkurskarantene må det ha foregått ulovligheter, og såvidt meg betjent så foreligger det ikke grunnlag for å hevde dette i forbindelse med mitt arbeid i Boalvvir, sier Figved til NRK.

Han har også tett forretningssamarbeid med snowboardlegenden Terje Håkonsen.

Økokrim etterforsker

I sommer ble Konsortiet Boalvvir BA begjært konkurs, og i forrige uke la bobestyrer Per S. Johannessen fram sin midlertidige innberetning for skifteretten ved Indre-Finnmark tingrett . Han går inn for at styremedlemmene i Boalvvir ilegges konkurskarantene.

Bobestyren skal også samarbeide med Økokrim ettersom daværende Boalvvir-styreleder Robert Hermansen er siktet for grov økonomisk utroskap i Store Norske-konsernet.

Robert Hermansen

Robert Hermansen (bildet) ledet styret hvor også Are Figved satt i.

Foto: Scanpix / NRK

Konserndirektøren i Sector Alarm fikk nyheten om den mulige konkurskarantenen via NRK i forrige uke. Da var han på reise i Italia.

– Jeg ble svært overrasket, sier han i dag.

Figved sier han tar trusselen om konkurskarantene med knusende ro. Han venter nå på en formell henvendelse fra Indre-Finnmark tingrett.

– Uheldig mistenkeliggjøring

Likevel legger han ikke skjul på at innstillingen fra bostyreren er belastende.

– For min del virker dette som en uheldig mistenkeliggjøring. Jeg føler også at bostyrer har altfor lite grunnlag til å gå ut med informasjonen han går ut med. Måten det ble gjort på er uheldig, sier han.

Figved er opprinnelig fra Øst-Finnmark, og er i nær familie med reindriftsutøvere i Nesseby. I 1995 etablerte han selskapet Sector Alarm i Oslo, og er i dag konserndirektør der.

Suksessen har vært formidabel, og selskapet omsetter nå for totalt 400 millioner kroner årlig. 600 ansatte arbeider i fire forskjellige land. Han tror ikke det som skjer i forbindelse med engasjementet i Boalvvir, skal ha noe å si.

– Vi lever av trygghet og sikkerhet, og at folk stoler på oss. Derfor er en slik beskyldning svært alvorlig for mitt rykte. Det er viktig for et selskap som Sector Alarm at folk har tillit til oss. Men jeg kan på ingen måte se at denne saken skal gå utover Sector Alarm, sier han til NRK.

Alvorlige konsekvenser

Figved mener grunnlaget bostyrer Per S. Johannessen har hatt for å innstille på konkurskarantene er spinkelt.

Dersom skifteretten ilegger Figved konkurskarantene kan dette bety at han ikke kan gå inn i blant annet nye styreverv. Karantenen kan vare i to år. Are Smuk Figved jobber nå med flere selskaper, og ulike engasjement kan bli aktuelle.

– For meg er dette aktuelt i nær framtid. Med en konkurskarantene vil jeg ikke kunne gjøre det. Dette vil være svært alvorlig for meg. Jeg driver på med kjøp og salg av en del andre virksomheter jeg er involvert i, og da kan jeg bli forhindret fra å jobbe aktivt med disse, sier han.

Snowboard-suksess

Are Smuk Figved er også involvert i nært forretningssamarbeid med Terje Håkonsen. Sammen laget de merkevaren Swag i 2004.

Swag består i dag av 20 butikker som selger livsstilsprodukter innen brettsport i Norge, og omsetter i dag for nærmere 100 millioner kroner ifølge Figved.

Han forteller at han allerede våren 2007 fratrådte styret i Boalvvir. Årsaken var blant annet at han også engasjerte seg i reinslakteriet Boazu AS i Varangerbotn i Finnnmark.

Figved sier styret i Boalvvir arbeidet omfattende med oppbyggingen av merkevaren for reinkjøtt - «Davas». Men det var andre problemer som også bidro til at han valgte å hoppe av.

– Utfordringen med å sitte i styret var den løpende mangelen på informasjon om regnskapet og den økonomiske situasjonen. Dette er jo også et styreansvar, og vi tok jo grep da vi skiftet daglig ledelse, sier han.

Foreløpig har ikke Smuk Figved sett grunn til å engasjere advokat i forbindelse med konkursbehandlingen.

– Jeg avventer, men er selvsagt innstilt på å gi den informasjonen som er nødvendig, sier han til NRK.

Korte nyheter

 • Beitekrise i Nordland

  Statsforvalteren i Nordland har erklært beitekrise for Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikt med tilbakevirkende kraft fra 15. desember til 31. januar. Beitekrisen er ekstraordinær og ikke en del av normale, årlige variasjoner. De ber folk som er på ute på tur om å vise hensyn hvis de møter på rein.

 • 24 958 ådå viesáda li koronas báddum

  Tjáledum la maŋemus jánndurin 24 958 ådå viesáda Vuonarijkan gesi l korona njåmmum.

  Dát la nælját biejvve njoammomlåhko l alemus. Åvdep biejve li låhko 16 877 dajs gudi li koronas njoammoduvvam.

  Koronatest
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Vuorbbesávadusá Prinsæssaj

  Le gus Diggeluttene birra gullam? (Prinsæssa l má iesj namáv biedjam). Diedá gus Prinsæssa Ingrid Alexandra l Vuonarijka gilppusav akti vuojttám?

  Ja diedá gus rinsæssa Ingrid Alexandra berus Snapchat, valla Tik-Tokaj ij lijkku?

  Dat de åvddån bådij TV-prográmman mij bierjjedak iehkeda NRKan sáddiduváj.

  Sæmmi prográmman de aj Sámi joatkkaskuvla oahppe Gárasjågån sávvin prinsessav vuorbbe biejvijn. Ja Kajsa Balto lij maŋen aktan KORKajn vuorbbesávaduslávllagin.

  Gehtja iesj!

  Prinsessen 18
  Foto: Skjermdump / NRK